Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Od roku 1970 ľudstvo zničilo 60 % druhov zvierat na planéte

Ľudia ničia biotopy zvierat v záujme poľnohospodárstva a samotné zvieratá kvôli potrave, zábave a zárobku.

Ľudstvo od 70. rokov 20. storočia zničilo 60 % cicavcov, vtákov, plazov a rýb, informuje The Guardian, citujúc správu Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

WWF spoločne so Zoologickou spoločnosťou v Londýne – Index, ukazuje, že planéta medzi rokmi 1970 a 2014 stratila 60 % druhov zvierat; pred štyrmi rokmi to bolo 52 %.

Hlavným nebezpečenstvom pre prírodu je ničenie prirodzeného biotopu v záujme poľnohospodárskych potrieb. Tri štvrtiny pevniny je v súčasnosti nejakým spôsobom postihnutá človekom.

Ďalším problémom je zabíjanie zvierat kvôli potrave. Najmenej 300 druhov cicavcov úplne zmizlo v dôsledku lovu človeka. V oceánoch je polovica rýb umelo chovaná.

Chemické znečistenie taktiež zohráva negatívnu úlohu: polovica kosatiek žijúcich vo svete je už odsúdená na smrť v dôsledku nespracovaných polychlórovaných bifenylov používaných v elektrotechnike. Zároveň človek presúva agresívne druhy z iných oblastí do prírody a tiež aktívne obchoduje so zvieratami, čo prispieva k šíreniu chorôb.

Najhoršia situácia je v Južnej a Strednej Amerike, kde populácia stavovcov klesla o 89 % v dôsledku neustáleho ničenia divokých lesov. Každé dva mesiace je zničená časť tropickej savany o veľkosti Londýna.

Neustále rastúca spotreba zdrojov planéty ničí biotop, ktorý sa tvoril miliardy rokov a na ktorom závisí čistý vzduch a čistá voda, nevyhnutná pre samotné ľudstvo. Najviac sú zasiahnuté rieky a jazerá – divoké druhy tam klesli o 83 % kvôli využívaniu sladkej vody v poľnohospodárstve a výstavbe priehrad. Odborníci z WWF volajú po znížení konzumácie mäsa, ako jedným zo spôsobov, ako znížiť škody spôsobované prírode.

Podľa odborníkov, teraz vo svete začala šiesta vlna masového vymierania, ale pravdepodobne prvá, ktorej príčinou sa stal špecifický druh – človek.

Vedci sa domnievajú, že 83 % cicavcov a polovica všetkých rastlín bola vyhubená v rámci celej histórii našej civilizácie. Dokonca aj keby sa ihneď zastavilo ničenie druhov, príroda bude potrebovať 5 – 7 miliónov rokov na obnovenie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie