Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Obrovská pevnosť – hviezda zo 16 km podzemných tunelov v Srbsku

Petrovaradín je mestská časť Nového Sadu na pravom brehu Dunaja. Žije tu 14 298 obyvateľov. Známa je vďaka pevnosti, ktorá tvorí dominantu Nového Sadu a vystupuje nad riekou Dunaj.

Archeologické vykopávky z nedávneho obdobia v pevnosti poskytli vedcom množstvo informácií o histórii nielen samotného opevnenia, ale celého regiónu. V hornej pevnosti boli objavené pozostatky pravekého osídlenia z obdobia raného paleolitu, približne 19 000 – 15 000 rokov pred Kristom. Vedcom sa podarilo zistiť, že odvtedy na tomto mieste nepretržite žili ľudia. V roku 2005 sa uskutočnili nové vykopávky, ktoré ukázali, že prvé hradby na území súčasnej pevnosti pochádzajú z roku 3000 pred Kristom. To znamená, že prvá pevnosť na mieste dnešnej Petrovaradinskej sa objavila najneskôr v ranej dobe bronzovej.

Pevnosť vo forme zložitej hviezdice sa rozprestiera pozdĺž severného svahu Fruskej Gory, pričom najvyšší bod dosahuje v nadmorskej výške 125 m nad morom. Je zrejmé, že pevnosť dominovala tejto časti roviny, najmä preto, že jej územie malo viac ako 100 hektárov a vonkajšia línia opevnenia mala celkovú dĺžku 5,2 km.

Je zaujímavé že tak tvarom a štruktúrou zložitá a kombinovaná pevnosť v Európe je tak málo v Európe známa. Prekvapivé je tiež, že na internete existuje pomerne veľmi málo kvalitných fotografií, ktoré by zachytávali celú jej plochu a zložitú formu hviezdicového tvaru.

 

 

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie