Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Obnova zraku podľa Norbekova – zabudnete na okuliare

Jedna z najpopulárnejších kníh Mirzakarima Norbekova „Skúsenosti hlupáka, ktorý našiel kľúč k úspechu a zbavil sa okuliarov“, sa venuje obnove zraku. Kľúčovým rysom Norbekova je pozitívny emocionálny prístup a viera v úspech. Pozitívne emócie a sebavedomie môžu tvoriť zázraky uzdravenia, pretože výrazne aktivujú zvyčajne pomalé procesy samoliečenia organizmu.

Keďže emócie sú spojené so svalmi (najmä mimikou), Norbekov predkladá svojou vôľou spustiť proces zlepšenia nálady demonštrovaním „svalového korzetu“ a mimiky víťaza – narovnať chrbát a ramená, roztiahnuť ústa do širokého úsmevu.

Norbekov tvrdí, že proces obnovy zraku sa začína po 20 až 40 dňoch cvičení.

Cvičenie na zlepšenie zraku č. 1.

Hlavu sa odporúča držať bez pohybu rovno, bez sklonu dozadu. Oči zdvihnúť hore (do stropu) a mysľou pokračovať s pohybom ďalej cez čelo.

Cvičenie na zlepšenie zraku č. 2.

Na vyplnenie druhého cvičenia sa odporúča držať hlavu rovno, oči spustiť nadol a mysľou pokračovať s pohybom ďalej smerom k hrdlu.

Cvičenie na zlepšenie zraku č. 3.

Očami pozeráme doľava a snažíme sa vidieť cez svoje ľavé ucho. Následne očami pozeráme doprava a snažíme sa vidieť cez svoje pravé ucho.

Cvičenie na zlepšenie zraku č. 4.

Pri cvičení pohybujte iba očami. Uistite sa, že očné svaly nie sú napäté. Postupnosť pohybov očí: ľavý dolný roh – pravý horný roh – pravý dolný roh – ľavý horný roh.

Následne zopakujte cvičenie v opačnom poradí: pravý dolný roh – ľavý horný roh – ľavý dolný roh – pravý horný roh. Potom uvoľnite oči a očné viečka tým, že rýchlo a ľahko žmurknete.

Cvičenie na zlepšenie zraku č. 5.

Oči by sa mali pohybovať po trajektórii, ktorá sa podobá horizontálne obrátenému číslu 8, alebo znaku nekonečna, čo najviac, ale vo vnútri tváre. Pohyb by mal smerovať v jednom smere a následne v druhom. Na konci cvičenia je potrebné ľahko žmurkať.

Cvičenie na zlepšenie zraku č. 6.

Toto cvičenie je pre šikmé svaly očnej buľvy, ktoré prispievajú k rozvoju bočného videnia a sú odporúčané pri krátkozrakosti.

Prižmúrte oči a skoncentrujte ich na koniec nosa. Môžete držať prst pred sebou, pozerať naň a pomaly sa približovať k špičke svojho nosa.

Pozrite sa samotný koniec nosa, potom dopredu a potom do strán. Pozrite sa na koreň nosa, potom dopredu a potom do strán. Pozrite sa na bod medzi obočím a potom zase dopredu a do strán. Cvičenia zopakujte 7 – 8 krát v každom smere. Medzi cvičeniami žmurkajte.

Cvičenia na zlepšenie zraku č. 7.

Svoje ukazováky priložte k špičke nosa a pozerajte na ne. Potom ich pomaly vzďaľujte od seba v horizontálnom smere do oboch smerov: pravé oko skoncentrujte na ukazovák pravej ruky, ľavé oko na ukazovák ľavej ruky.

Používajte iba bočné videnie! Zopakujte toto cvičenie niekoľkokrát a nezabúdajte oddychovať.

Cvičenie na zlepšenie zraku č. 8.

Bez pohybu hlavy, vykonávajte kruhové pohyby s očami: predstavte si ciferník veľkých hodín a následne pomaly otáčajte očami v smere hodinových ručičiek a následne proti smeru ručičiek, pritom skoncentrujte pohľad na každé imaginárne číslo, alebo znak na ciferníku.

Z knihy:  Skúsenosti hlupáka, ktorý našiel kľúč k úspechu a zbavil sa okuliarov

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie