Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Nová GMO bavlna poskytne svetovej populácii cenovo dostupný proteín a zároveň túto populáciu sterilizuje

Príslušné americké úrady schválili geneticky modifikovanú odrodu bavlny ako „potenciálne riešenie problému hladu medzi ľuďmi“. Radikálnym riešením je umožniť konzumáciu semien GMO bavlny nielen pre zvieratá, ale aj pre ľudí bez toho, aby semená vyvinuté na Texaskej poľnohospodárskej univerzite prešli zdĺhavé nezávislé testy. To vyvoláva nové obavy o bezpečnosť nášho potravinového reťazca. Čoskoro môže byť svetový potravinový reťazec kontaminovaný bavlníkovými GMO semenami, ktorých nebezpečenstvo úrady ignorujú.

Správa potravín a liečiv (FDA) – vládna agentúra USA práve schválila neregulovanú distribúciu nového typu GMO bavlny. Tento typ, nazývaný TAM66274, bol geneticky modifikovaný, aby semená boli vhodné pre výživu ľudí alebo zvierat tak, že potláčajú nebezpečný toxín, ktorý je v nich prítomný a súčasne sa predpokladá, že toxín zostáva vo zvyšku rastliny.

Po schválení FDA budú semená GMO bavlny povolené ako potrava pre ľudí a zvieratá. Projekt vedie Keerti Rathore, špecialista na biotechnológie a rastliny vo Výskumnom stredisku University of Texas Mechanics and Agriculture.

Rathore tvrdí, že skupina sa teraz bude snažiť získať súhlas v ďalších krajinách, počnúc Mexikom. Podľa jeho výpočtov: „Vyprodukované semená bavlny za rok obsahujú asi 10,8 bilióna gramov bielkovín. To je dostatočné na uspokojenie základných potrieb v bielkovinách u viac ako 500 miliónov ľudí, pri spotrebe 50 gramov bielkovín na osobu a deň.“ Ďalej hovorí, že semená GMO bavlny sa môžu použiť aj ako krmivo pre ošípané, hydinu alebo umelo pestované ryby a krevety. Jeho skupina vidí v semenách GMO bavlny nový primárny zdroj bielkovín, ako aj zisk pre producentov bavlny. Niet divu, že americká lobistická skupina Cotton Inc. sponzoruje projekt GMO.

Cotton Inc. a Monsanto majú tiež históriu spolupráce. Podľa Rathora, na každú libru bavlny, rastlina produkuje asi 1,6 kg semien. Ročná svetová produkcia bavlníkových semien predstavuje asi 48,5 milióna ton. Ak sa to teraz môže zmeniť na bavlníkový olej alebo na potraviny určené na ľudskú a živočíšnu spotrebu a predať, výrazne to zvýši zisk výrobcov bavlny. Najväčším svetovým dodávateľom semien bavlny na pestovanie bavlny je spoločnosť Monsanto, ktorá je v súčasnosti súčasťou spoločnosti Bayer AG.

„Jadrá bezpečného semena sa môžu po extrakcii oleja rozdrviť na prášok podobný múke a použiť ako doplnok bielkovín v potravinách alebo prípadne vyprážať a ochutiť, aby sa stali výživným doplnkom,“ uviedol Rathore.

1. októbra FDA uverejnila súhrn výsledkov žiadosti od University of Texas, ktorá bola predložená v roku 2017. To vyvoláva dojem, že vládni vedci pozorne preštudovali kontroverznú otázku, či povoliť používanie semien GMO bavlny. Ale opak je pravdou. Podľa vyhlásení agentúry FDA z októbra 2019, sa deklarácia FDA jednoducho kopíruje zo štúdií, ktoré vykonal výrobca GMO semien, t.j. Universita of Texas, a jej skupina pre výskum biotechnológií financovaná americkým bavlnárskym odvetvím zastúpeným spoločnosťou Cotton Inc.

Vysoko toxický gossypol

Rozhodnutie agentúry FDA prijaté bez nezávislého overenia výsledkov, ktoré uviedol výskumný tím University of Texas, je pozoruhodné vzhľadom na skutočnosť, že bavlníkové semená obsahujú vysoko toxickú látku známu ako gossypol. V dôsledku prítomnosti gossypolu bola väčšina hmoty bavlníkových rastlín predtým zbytočná alebo sa používala iba na obmedzené kŕmenie zvierat po osobitnom spracovaní. Semená boli priznané ako nevhodné na ľudskú spotrebu.

GMO bavlna bola modifikovaná pomocou takzvanej technológie RNAi, aby bol „potlačený“ gén, ktorý vývojári tvrdia, že „významne“ znižuje obsah gosypolu v semenách bavlny. Rathore tvrdí, že potlačil gén tak, že gossypol je obsiahnutý všade v rastline okrem semien: „Tento gossypol sme zo semien odstránili bez ovplyvnenia jeho hladiny v iných častiach rastliny,“ hovorí Rathore. „V dôsledku odstránenia toxínu zo semien bavlny, je možné potenciálne uživiť 500 až 600 miliónov ľudí ročne.“ Aby som bol presný, je „takmer“ vymazaný. Skupina priznáva, že asi 3 % gossypolu zostáva v semenách.

Teraz môžeme jesť semená s nízkym obsahom gossypolu, o ktorých sa hovorí, že majú vysoký obsah bielkovín a sú údajne bezpečné. Rozhodnutie agentúry FDA povoliť predaj geneticky modifikovaných semien bavlny na ľudskú a živočíšnu spotrebu má niekoľko znepokojujúcich aspektov.

Nedostatočná bezpečnostná kontrola

Po prvé, ako uviedla výskumníčka Claire Robinson vo svojej vynikajúcej analýze, technológia RNAi pravdepodobne nebude bezpečná. Poznamenáva vedecké štúdie, ktoré poukazujú na riziká geneticky modifikovaných plodín interferujúcich s RNA. Jedna štúdia ukázala, že molekuly RNAi v potravinách môžu prežiť tráviaci proces a preniknúť do ľudského alebo zvieracieho organizmu a dokonca ovplyvniť génovú expresiu s nepredvídateľnými vedľajšími účinkami.

Robinson zdôrazňuje, že FDA nevykonala primerané prísne testy bezpečnosti GMO bavlny, rovnako ako vedci z Texasu. Poznamenáva: „U semien určených na spotrebu sa nevykonal test toxicity na zvieratách. Táto prihláška sa týka iba testovania rezistencie génového produktu na myšiach voči antibiotikám NPTII a neuvádza, ako dlho tieto testy trvali.“

Nielen, že rozsah štúdií predložených skupinou Rathore nie je dostatočný, oni priznávajú, že ich geneticky modifikovaná odroda bavlny nestratila úplne prítomnosť toxického gossypolu v semenách, preto sa nazývajú semená s „nízkym“ obsahom približne 3 % gossypolu. Neexistujú žiadne dlhšie testy na myšiach alebo iných zvieratách, ktoré by pomohli pochopiť účinok 3 % alebo iného nízkeho obsahu gosypolu v semenách bavlny.

Zníženie počtu obyvateľov?

Gossypol je okrem iného antikoncepčný prostriedok. Štúdia uverejnená v časopise Contraception uvádza, že gossypol „u väčšiny zvierat vyvoláva neplodnosť a u mužov zastaví spermatogenézu pri relatívne nízkych dávkach „… Gossypol by sa mal podávať prednostne mužom, ktorí sa stanú úplne neplodnými po niekoľkých rokoch užívania“. Zdá sa, že teraz to mnohým hrozí.

Ďalšia štúdia publikovaná v časopise Scientific World Journal hovorí, okrem iných toxických účinkov, „… môže voľný gossypol spôsobiť dýchacie ťažkosti, zhoršený prírastok na hmotnosti, anorexiu, slabosť, apatiu a smrť po niekoľkých dňoch. Najbežnejším toxickým účinkom je však narušená reprodukcia mužov a žien. Ďalším dôležitým toxickým účinkom gossypolu je jeho zasahovanie do imunitnej funkcie, znižovanie odolnosti zvierat voči infekciám … “

Teraz, podľa FDA, sme my ľudia, tiež zvieratá, vhodné na konzumáciu semien GMO bavlny. Je prítomnosť 3 % gossypolu v teraz „jedlých“ semenách GMO bavlny dostatočná na to, aby spôsobila narušenie reprodukčnej funkcie u ľudí alebo akékoľvek iné vážne príznaky? To jednoducho nevieme, pretože ani jeden zo zodpovedných amerických regulačných orgánov, ani na ministerstve poľnohospodárstva USA, ani vo FDA, sa očividne neobťažoval to vážne preveriť.

Čo urobila agentúra FDA na ochranu zdravia a bezpečnosti potenciálnych spotrebiteľov geneticky modifikovanej bavlny? Starostlivé prečítanie súhrnnej správy agentúry FDA z 1. októbra ukazuje, že celé ich hodnotenie, ako už bolo uvedené, bolo prevzaté priamo z výsledkov testov, ktoré im poskytla skupina Rathore, a Rathore zase nešpecifikuje, ako dlho boli testy vykonávané a či bol dostatočný čas na identifikáciu negatívnych dôsledkov, ktoré nastanú až po dostatočne dlhých testoch. Ostatné testy sú povrchné a nepresvedčivé.

Pokiaľ ide o plány na použitie nového typu GMO bavlny, Rathore uvádza: „Keď sa pohneme vpred, osobne budem nasledovať príklad „Zlatej ryže“, pokiaľ ide o jej humanitárne použitie.“

Jediným problémom tohto „príkladu“ je to, že projekt filipínskej zlatej ryže financovaný Nadáciou Rockefeller v 90. rokoch, pravdepodobne s vysokým obsahom vitamínu A, bol obrovským zlyhaním a jeho tvorcovia ho následne opustili. Bolo to len PR opatrenie na podporu GMO. Je možné, že nedostatočne testované geneticky modifikované semená bavlny sa nakoniec zmiešajú s našim jedlom, ako sa to už stalo mnohokrát predtým, ale to nás neurobilo múdrejšími. Vedci FDA zreme porušili zásadu predbežnej opatrnosti.

F. William Engdahl, poradca pre strategické riziká, doktor politických vied na Princetonskej univerzite

http://www.williamengdahl.com/englishNEO29Oct2019.php

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie