Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Náš genetický aparát je vlastne kvantový biopočítač

Skutočné vedecké poznanie sa od pseudovedeckého dogmatizmu líši tým, že neustále rozširuje svoje obzory prostredníctvom nových výskumov a experimentov. Tieto štúdie a experimenty, hromadiace nové množstvo poznatkov, ich prenášajú z kvantitatívnej charakteristiky na kvalitatívnu, t.j. pribúda nových hypotéz a teórií, ktoré realitu okolo nás opisujú už na základe celého množstva získaných poznatkov, a nie len zastaraných postulátov minulých storočí. To umožňuje, aby sa proces poznania nezastavil, napriek pokusom pseudovedeckých síl zastaviť jeho vývoj pod rúškom „boja proti pseudovede“.

Jednu z týchto nových hypotéz vyslovil ruský vedec, doktor biologických vied, akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Ruskej akadémie technických vied Peter Garjajev, ktorý tvrdil, že ľudský genetický aparát je kvantový počítač. A sám o tom pred pár rokmi povedal:

„Náš genetický aparát je vlastne kvantový biopočítač, pretože DNA, ako sa ukázalo, vydáva zvuky, fotóny a torzné polia.

V praxi ide o prototyp kvantového počítača, ktorého vytvorenie sa teraz pokúšajú po celom svete. Ale biosystém už využíva služby vlastného genetického aparátu ako kvantový biopočítač. Predstavte si, že sa skladáme z 200 miliárd buniek. Nepredstaviteľné číslo. Tieto bunky musia medzi sebou komunikovať, inak telo zomrie. Musia vedieť o svojom stave, inak nebude metabolizmus, každá bunka nebude vedieť, čo má robiť. Pretože, ak bunka neberie do úvahy procesy, ktoré sa vyskytujú v susednej bunke, potom je to pre organizmus smrť.

Existuje nervový systém. Ale nervový systém je veľmi pomalý proces výmeny informácií. To je 100 metrov za sekundu, nie viac. Jednoduchý výpočet ukazuje, že ani rýchlosť svetla nestačí na to, aby sa z buniek odobrali informácie a bunky o sebe vedeli. A pritom je táto úloha vyriešená celkom pokojne. Prečo? Pretože kvantový biopočítač funguje na princípoch kvantovej nelokality alebo informačnej teleportácie.

Čo to znamená? To znamená, že každá z našich 200 miliárd buniek vie o každej bunke naraz všetko. Tento stav elementárnych častíc opísal Einstein-Podolsky-Rosen v roku 1935. A náš genetický aparát funguje na fotónoch. Náš genetický aparát, naše chromozómy vyžarujú laserové svetlo, fotónové svetlo v rozsahu od ultrafialového po červené svetlo. Namietajú mi, že existuje len superslabé žiarenie 1000 fotónov na centimeter štvorcový za sekundu a týmito fotónmi sa nedá nič opísať. Vysvetľujem: torzné pole, ktoré je súčasťou fotónového žiarenia, je schopné zaznamenať všetko. Počet fotónov pre neho nehrá žiadnu rolu …

Náš vesmír pozostáva z 95 % z temnej hmoty. Aká je, nikto nevie. Na vysvetlenie funkcií genetického aparátu je potrebné použiť aj pojmy „temná hmota“ a „temné fotóny“. Tu fínsky fyzik M. Pitkanen v našich spoločných článkoch demonštroval (a teraz napísal knihu), že biosystém sa nezaobíde bez temných fotónov. Je to súčasťou fungujúceho kvantového biopočítača.

Tento biopočítač funguje na troch princípoch:

– lingvistika;

– holografia;

– kvantová nelokálnosť…

Teraz sa po celom svete pokúšajú vytvoriť kvantový počítač. A teraz Sergej Ivanovič Doronin vo svojej vynikajúcej knihe „Kvantová mágia“ opisuje skôr neplodné pokusy o vytvorenie kvantového počítača. A teraz sú už vytvorené. Ale sú také primitívne, že zatiaľ vedia vypočítať len tie najjednoduchšie operácie. Napríklad druhá odmocnina zo 4. A príznak, že ide o kvantový počítač – tento akt výpočtu jednoduchej akcie ako druhej odmocniny zo 4 sa realizuje v čase „0“. To sa považuje za veľký úspech.

A biosystém funguje s týmito princípmi už dlho, a to sa realizuje práve v telepatii. Bunky medzi sebou okamžite teleportujú informácie. Práve informáciu, nie hmotu. V skutočnosti už máme kvantový biopočítač vo forme chromozomálneho aparátu.“

Samozrejme, že „bojovníci proti pseudovede“ sa na túto hypotézu pokúsili naliať tony jedovatých slín, čím splnili rozkaz svojich pánov zabrániť ľudstvu v prístupe k „zakázaným“ vedomostiam. Nemôžu však zastaviť ďalší rozvoj vedy. Naďalej sa budú objavovať nové hypotézy a teórie, vrátane tých, ktoré presahujú úzky rámec dominantnej paradigmy, čím sa rozšíria obzory vedeckého poznania. A v budúcnosti budú podvratné aktivity mnohých členov pseudovedeckej komisie Ruskej akadémie vied zaslúžene ocenené v pamäti potomkov…“

Peter Garjaev

(zomrel náhle 17. novembra 2020, vo veku 79 rokov…)

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie