Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Množstvo stromov v regióne ovplyvňuje zdravie detí

derevya-les-648x430Údaje o zdraví takmer 300 tisíc detí ukázali, že množstvo stromov v regióne priamo súvisí s jednou z hlavných príčin detskej úmrtnosti.

Autori nového výskumu analyzovali životné podmienky 293 362 detí z 35 krajín a dospeli k záveru, že čím je vyššia hustota stromov v regióne, tým menej trpia deti hnačkou.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zostáva hnačka druhou hlavnou príčinou smrti u detí mladších ako 5 rokov. K smrti dochádza dehydratáciou, vyvedením solí z organizmu, alebo vznikom bakteriálnych infekcií. Každoročne zomrie na následky hnačky 525 tisíc detí mladších ako 5 rokov po celom svete.

Autori novej práce zvážili niekoľko faktorov ovplyvňujúcich zdravie detí:

– Sociálnoekonomické faktory

– Klimatické podmienky

– Ekológia

Vedecká štúdia zahŕňala údaje o domácnostiach v rôznych klimatických zónach Afriky, Južnej Ameriky a Juhovýchodnej Ázie. Zistilo sa, že vo vidieckych oblastiach na celom svete je výskyt hnačky priamo spojený s množstvom stromov na území miestneho povodia. V mestách takáto spojitosť chýba.

41467_2017_775_fig2_html

Štúdia je založená na údajoch z Demographic and Health Surveys (DHS) a celkovo zahŕňa viac ako 300 vedeckých štúdií realizovaných od roku 1984. Autori novej štúdie vzali do úvahy vek, úroveň príjmov rodiny, vzdelanie rodičov, prítomnosť vodovodu v domácnosti, množstvo zrážok v regióne, priemernú teplotu a priemerné množstvo stromov na území miestneho povodia. Tieto údaje sa porovnávali osobitne pre mestské a vidiecke domácnosti. Následne vedci vytvorili teoretické modely, ktoré predpovedajú, ako sa zmení celková situácia spolu so zmenou každého faktora zvlášť.

Podľa vedcov zvýšenie počtu stromov v miestnom povodí na 30 % vytvorí efekt podobný so zlepšením infraštruktúry, napríklad vybavením domácností sanitárnymi zariadeniami. Pritom vysadenie území stromami vyjde úrady rozvojových krajín lacnejšie ako obnova infraštruktúry. Podľa prognózy, najväčší vplyv na úroveň chorobnosti môže mať rast blahobytu obyvateľstva a úroveň vzdelania, ale zvýšiť tieto ukazovatele môže byť oveľa zložitejšie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie