Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Mittleiderova metóda úzkych záhonov pre pestovanie zeleniny 3/3

Mittleiderova metóda je komplexný ucelený systém pestovania zeleniny, ktorý je založený na 55 rokoch štúdia, výskumu a záhradníckych skúseností, čo je zárukou, že funguje presne a spoľahlivo.

Čím sa Mittleiderova metóda odlišuje, aké sú princípy, na ktorých je založená?

1.Úzke vodorovné záhony s vyvýšenými okrajmi a široké chodníky bez burín.

2. Pevne daná vzdialenosť medzi rastlinami v rade.

3. Výdatná a vyvážená výživa rastlín.

4. Závlaha s veľkou presnosťou.

Všetky prvky spoločne vytvárajú tie najlepšie podmienky, čo v konečnom dôsledku vedie k rýchlemu rastu, intenzívnemu pribúdaniu biomasy a k bohatej úrode. Mladé rastliny rastúce z priesad alebo z výsevu zo semien, budú rýchlo rásť, správne sa vyvíjať a dajú bohatú úrodu, ak budú nepretržite dostávať kvalitnú výživu v dostatočnom množstve, vodu a svetlo, a ak si o tieto životne dôležité faktory nebudú musieť konkurovať s burinou.

Aké výhody majú úzke záhony a široké chodníky

Na „Mittleiderovej záhrade“ je záhonmi obsadená len 1/3 celkovej plochy a ostatné 2/3 zostávajú na chodníky medzi záhonmi. Úroda na úzkych záhonoch je podstatne vyššia ako v tradičných záhradách, kde záhony obsadzujú 3/4 alebo dokonca 4/5 plochy.

Tempo rastu zeleniny a jej veľkosť sú určené stupňom účinnosti fotosyntézy. Všetko, čo fotosyntézu podporuje, zvyšuje výnosnosť.

Tvar a veľkosť záhonov, šírka chodníkov, celá schéma výsadby na úzkych záhonoch nie sú náhodné. Ich cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre fotosyntézu.

Všetka zelenina, okrem najväčšej, je pestovaná len v dvoch radoch na záhonoch, orientovaných v smere od severu k juhu a vzdialených od seba širokými chodníkmi. V dôsledku toho všetky rastliny na úzkych záhonoch sú lepšie osvetlené, nepretieňujú jedna druhú a nesúťažia medzi sebou o svetlo, vďaka širokým chodníkom majú viac obytného priestoru a dobrú cirkuláciu vzduchu, to znamená lepší príliv oxidu uhličitého. V polovici leta sú záhony doslova zaplnené plodinami. Každý list má najvýhodnejšiu pozíciu na získanie čo najviac slnka. Všetky listy na rastline dostávajú potrebné slnečné svetlo a pracujú intenzívne – produkujú rastlinnú hmotu z vody, vzduchu a z minerálov pochádzajúcich z pôdy.

Hladovaním rastlín sa začína hladovanie ľudí

Prvky na udržanie života a rast rastlín sa nazývajú „rastlinné živiny“ a sú anorganického pôvodu, čím sa rastliny významne odlišujú od živočíšnych organizmov, ktorých potravou sú prevažne organické látky vytvorené rastlinami.

Rastliny sú schopné prijímať všetky látky potrebné k životu len v minerálnej forme. Rastliny neprijímajú prvky v čistej forme, ale vo forme rozličných chemických zlúčenín.

Výživné látky nachádzajúce sa v organickej hmote (v humuse alebo v organických hnojivách), môžu rastlinám slúžiť ako výživa až po predchádzajúcej mineralizácii tj. po rozložení organickej hmoty. Mineralizácia organickej hmoty v pôde je mikrobiálny proces, v ktorom dochádza k premene organického molekulárneho komplexu na anorganické ióny prijateľné rastlinami (napr. nitrátové anióny NO3 a amonné katióny NH3+, NH4+).

Zberom úrody sa pôda ochudobňuje o živiny – minerálne látky a v dôsledku toho rýchlo klesá úrodnosť pôdy. K udržaniu trvalej úrodnosti si pôdy vyžadujú dopĺňať živiny hnojením.

Hnojivo je potravou pre rastliny. Pre svoj zdravý rast musí mať rastlina prístup ku všetkým potrebným živinám, a to v správnu dobu, v správnom množstve a v správnych pomeroch živín.

Najčastejšie strácame úrodu z prozaického dôvodu – rastliny zle hnojíme. Ak sú rastliny krehké, majú tenké stonky a malé listy, keď listy zmenia farbu, sú suché a odpadávajú, v prípade, že rastliny sú silne ovplyvnené chorobami a škodcami, sú citlivé na nepriaznivé podmienky a v dôsledku toho máme nízky výnos nekvalitnej zeleniny…. diagnóza je zrejmá, že rastliny hladujú. Hladovaním rastlín sa začína hladovanie ľudí. V boji proti hladu sú dôležitým a neodmysliteľným pomocníkom práve hnojivá ako prostriedky na výživu rastlín.

Obdobie, počas ktorého rastliny prijímajú živiny z vonkajšieho prostredia, sa nazýva „obdobie výživy rastlín“. Dĺžka obdobia výživy rastlín je len časťou celého vegetačného obdobia. Požiadavky rastlín na živiny sú počas vegetačného obdobia rozličné a úzko súvisia s biologickou zvláštnosťou druhu.

Veľa sa hovorí a píše o tom, že živá a zdravá pôda je len vtedy, keď aplikujeme organické hnojvá. Organické hnojivá dodávajú do pôdy najmä humusotvorné látky, ktorých rozkladom v pôde vzniká humus. Humus je nevyhnutný pre rozvoj pôdnej mikroflóry, udržiava pôdu v dobrej biologickej činnosti. Pri použití organických hnojív vo vysokých dávkach (a to platí i pre použitie „umelých“hnojív), kvalita pôdy sa zhoršuje, rastliny trpia na popáleniny, znižuje sa obsah humusu v pôde, zhoršuje sa štruktúra pôdy, dochádza k zvýšenej kyslosti, v daždi a počas zavlažovania sa z pôdy odplavujú nebezpečné dusičnany, ktoré kontaminujú podzemnú a povrchovú vodu.

Aby zelenina intenzívne rástla, prinášala rekordné úrody a aby plodiny mali vysokú nutričnú hodnotu, musí dostávať potrebné prvky, bez ktorých sa nevie zaobísť, ale súčasne aj v optimálnom pomere. Pridanie dokonca len jedného absolútne nevyhnutného prvku môže nielen zvýšiť výnos, ale výnos môže aj znížiť, dokonca môže dôjsť k vážnemu poškodeniu rastlín, a tak znížiť kvalitu zeleniny. Takáto prax nevyváženého používania hnojív viedla u niektorých pestovateľov zeleniny k tomu, že neveria „chémii“.

Všetky chemické prvky, bez ktorých sa rastlina nezaobíde, sú rozhodne potrebné aj pre zvieratá a ľudí. Je dobre známe, že nedostatok draslíka v ľudskej strave prispieva k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení, nedostatok síry spôsobuje hormonálne poruchy, nedostatok vápnika spôsobuje alergie a astmu. Bolo zistené, že horčík je silným protinádorovým činidlom. Nedostatok zinku je základom mnohých chorôb. V oblastiach, kde pôda (takže aj v rastlinách) obsahuje málo jódu, kobaltu, selénu a iných stopových prvkov, populácia trpí špecifickými ochoreniami (napr ochorením štítnej žľazy pri nedostatku jódu).

Mittleiderova metóda používa v krátkych intervaloch pravidelne opakovanú aplikáciu nízkych dávok minerálnych hnojív. Dávky hnojív pre všetky plodiny sú stanovené pre vysokú úroveň výnosov.

Na úzkych záhonoch, kde sa používajú len minerálne hnojivá, kvalita pôdy sa v priebehu rokov iba výrazne zlepšuje, zlepšuje sa jej štruktúra, kyslosť sa upravuje do optimálnej, mierne sa zvyšuje úrodnosť pôdy a nedochádza k predávkovaniu dusíkom, fosforom a draslíkom. Pôda je živá, s dostatkom dážďoviek a mikroorganizmov. Čo je najprekvapivejšie, za určitých podmienok tepelného, vzdušného a vodného režimu v pôde, je možné dosiahnuť rovnováhu deficitu humusu, a niekedy aj zvýšenie jeho obsahu v pôde, a to bez organických látok (priaznivých teplôt cca 25 °C; dostatočnej vlhkosti pôdy cca 60 % – periodické ovlhčovanie a vysychanie; prevzdušnenie – striedanie aeróbnych a anaeróbnych procesov; od množstva a vlastností východzieho materiálu v pôde; pH reakcie prostredia; obsahu N látok v pôde atď.).

Chemické analýzy zeleniny dopestovanej na úzkych záhonoch nespočetnekrát potvrdili najvyššiu kvalitu bez obsahu dusičnanov. To všetko je možné len správnym použitím vyvážených minerálnych hnojív.

Mnohí budú pochybovať, či nákup hnojív príliš nepredraží zeleninu? Pravdepodobne mnoho záhradkárov odmietlo kupovať hnojivo za posledných niekoľko rokov kvôli vysokým cenám. Teraz sa pýtajte sami seba: Ste spokojní so svojimi výnosmi? Boli ste odmenení za vaše vynaložené úsilie a čas? Má vaša rodina zeleninu až do nasledujúcej úrody?

Pokiaľ zoberieme do úvahy cenové rozpätie a zmeny cien hnojív a na druhej strane nákupné ceny pre zeleninu v obchodoch, ktoré neklesajú, prídeme k záveru, že hnojivá boli, sú a zostanú vysoko ziskové a najrozumnejšou investíciou. A čím menší je celkový peňažný príjem do rodiny, tým väčší je dôvod prečo míňať peniaze na nákup hnojiva.

Bez slnka nebude úroda

Čím lepšie je záhrada osvetlená, tým vyššia je úroda. Maximálnu úrodu z úzkych záhonov získate, ak budú záhony osvetlené od rána do večera. Každá rastlina na úzkom záhone je krajná a preto má dostatok svetla aj vzduchu (lepší prístup k oxidu uhličitému).

Ak sa rastlinám nedostáva dostatok slnečného svetla, rastliny sa ťahajú za svetlom – rastie len listová hmota, ale nie plodová časť, pre ktorú rastliny pestujeme. Ak poskytneme rastlinám viac slnečného svetla, celá rastlina začne rásť rýchlejšie a priberá na hmote celkovo – aj na plodovej časti, čo si automaticky vyžaduje zväčšený prísun živín (zároveň aj vody), čiže treba viac prihnojovať (aj zavlažovať).

Pretienená rastlina zažíva v podstate ľahký stres a nerastie, začneme ju viac prihnojovať, aby sme dosiahli rovnaký výnos ako u rastlín s dostatkom svetla – plytváme výživou. Ďalšie zníženie množstva svetla povedie k ešte väčšej strate výnosov plodín a zníženiu kvality zeleniny. Ale to nie je všetko. Porast, ktorý nemá dostatok slnečného svetla, je oslabený, stáva sa ľahkou korisťou škodcov a chorôb. Výrazne pretienený porast môže byť úplne zničený škodcami alebo chorobami a žiadna chemická ochrana mu nepomôže.

Ak je pretienenie pozemku výrazné, hrozí nebezpečie, že obsah dusičnanov v zelenine bude príliš vysoký. Zelenina pestovaná na pretienených pozemkoch sa nehodí pre zimné uskladnenie, pretože počas skladovania rýchlo hnije.

Na zeleninovú záhradu potrebujete najlepšie osvetlenú časť pozemku. Ale ak váš pozemok nie je rovnomerne osvetlený, zeleninovú záhradu umiestnite tam, kde sa na jar roztápa sneh ako prvý. Niekedy záhradkári vysádzajú zeleninu pod ovocné stromy. Pestovať zeleninu medzi ovocnými stromami je neprijateľné. Je to obyčajné plytvanie energiou, časom a peniazmi.

Sucho nepriateľ záhrady

Živiny sú z pôdy prijímané a transportované vo vodnom roztoku, preto sú hospodárenie s vodou a minerálna výživa rastlín úzko prepojené. Nepretržitá bohatá dodávka vody je rovnako dôležitým faktorom pre tvorbu úrody ako dobré svetlo.

Rastlinné plodiny vyžadujú obrovské množstvo vody. Nemôžete spoliehať na prírodné zrážky ako spoľahlivý zdroj zásobovania vodou. Dostatok závlahovej vody je nevyhnutnou podmienkou rastlinnej výroby. Bez spoľahlivého zdroja vody je každá záhrada v neustálom ohrození. Dokonca aj počas daždivého leta, ak bude niekoľko horúcich a suchých dní za sebou, v takomto krátkom období môže záhrada utrpieť bez zavlažovania. Vysoko produktívna záhrada bez dostatku vody nemôže existovať.

Rastlina na záhone sa zo 75 – 95 % hmotnosti skladá z vody. Veľkosť úrody je určená množstvom organickej hmoty vyrobenej fotosyntézou. Fotosyntéza je najdôležitejší biochemický proces pre život na Zemi, je to fyziologický proces, kedy zelené rastliny s pomocou svetelnej energie syntetizujú organické zlúčeniny z CO2 a H2O a vedľajším produktom fotosyntézy je kyslík O2. Proces fotosyntézy funguje správne iba v prípade, ak sa vyskytuje dostatočná zásoba vody v rastline. Pri nedostatku vody sa fotosyntéza spomaľuje a môže sa úplne zastaviť – vädnutie je vonkajším prejavom nedostatku vody.

V horúcom slnečnom počasí môžeme vidieť poludňajšie vädnutie rastín – rastlina bojuje o prežitie a vtedy sa fotosyntéza a rast môžu úplne zastaviť. Aby rastlina zabránila strate vody, listy sa stočia a na zníženie odparovania vody sa respiračné prieduchy uzatvoria (vädnutie).

V prípade, ak prieduchy na listoch rastlín sú uzavreté, listami prúdi už len oxid uhličitý, z ktorého v skutočnosti rastlina tvorí úrodu. Vädnutie má za následok, že rastlina čerpá menej minerálnych látok, aj keď tie v pôde možno sú v dostatočnom množstve.

Bohaté zavlažovanie tvorí základ pre získanie vysokého výnosu. V prípade, že v horúce letné dni listy vädnú, veľké plody nebudú dokonca ani s množstvom živín v pôde.

Záver

Ak budete dôsledne dodržiavať odporúčania metódy, potom ste „odsúdení k úspechu“.

Každý, kto niekedy pracoval aspoň jednu sezónu metódou úzkych záhonov, sám sa presvedčí o obrovských možnostiach tejto metódy, a už sa nemôže jednoducho vrátiť k tradičnej technológii. Vypestujete pre seba zeleninu neopísateľnej chuti, ktorá sa nevojde do chladničky ani hrnca. Vyrábať a jesť zeleninu dopestovanú vlastnými rukami, je vrcholom blaha. Nepochopíte ľudí, prečo kupujú zeleninu v obchode alebo na trhu.

Máte v rukách silný nástroj, ktorý vám už nikto nedokáže zobrať, ktorý vám zabezpečí to najdôležitejšie – vaše prežitie.

Prajem vám veľa úspechov.

Kontakt pre viac informácií o Mittleiderovej metóde pestovania zeleniny:

Slovenská republika:

mobil: +421 911 693 790
e-mail: planetaopic@gmail.com

USA, webstránka neziskovej nadácie Food for Everyone:

www.growfood.com

USA, webstránka Dr. Jacob R. Mittleider Memorial:

www.jacobmittleider.com

Metóda pestovania podľa Igora Ljadova: Minimum práce – Maximum úrody

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie