Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Kto potrebuje koľko planét?

earthMapy venované ekologickej stope. Ekologická stopa je ukazovateľ jasne ilustrujúci spotrebu zdrojov planéty človekom, ktorý je schopný produkovať spotrebované zdroje, neutralizovať znečisťujúce látky a ktorý je vyjadrený v hektároch biologicky produktívneho povrchu Zeme. V súčasnej dobe sme dospeli k bodu, kedy naša celková úroveň vplyvu na ekosystém planéty prevyšuje jej schopnosť obnovy. To znamená, že v blízkej budúcnosti na udržanie súčasnej úrovne spotreby bude pre nás jedna planéta málo. Inými slovami, v súčasnej dobe žijeme „na dlh“. Zatiaľ nás zachraňuje iba to, že na planéte sú ešte nedotknuté ekosystémy, ale zajtra už nemusia byť.

Na mape sú zelenou farbou označené krajiny, ktorých úroveň spotreby neprevyšuje kapacitu ekologického systému jednej planéty Zem. Pokiaľ budú všetci obyvatelia planéty žiť tak ako oni, v tom prípade nám stačí jedna planéta. Žltou farbou sú označené krajiny, ktorých úroveň spotreby je väčšia. Pokiaľ budú všetci žiť ako oni, tak budú potrebné 1 – 2 planéty. Červenou farbou sú označené krajiny žijúce vo veľkom štýle. Pokiaľ by tak žili všetci, potrebovali by sme 2 – 4 planéty. Bordovou farbou je označených iba niekoľko krajín, napríklad: USA a Spojené arabské emiráty. Úroveň spotreby v týchto krajinách je tak vysoká, že keby tak žili všetci obyvatelia planéty, nestačili by nám ani 4 planéty ako je Zem.

EcologicalFootprint

Prvá mapa je normálna mapa. Na druhej mape sú plochy krajín skreslené v súlade s ich počtom obyvateľov. Tretia mapa je skreslená v závislosti na celkovej ekologickej stope.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie