Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Kroky k zákazu chemtrails a solárnych geoinžinierskych experimentov v Mexiku

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov Mexika podniklo kroky na prijatie zákazu chemtrails a solárnych geoinžinierskych experimentov v krajine po tom, čo sa začínajúca súkromná spoločnosť pokúsila stlmiť slnko v boji proti klimatickým zmenám. Kontroverzný klimatický projekt, v ktorom sa aerosólové častice uvoľňujú do hornej atmosféry, aby odrážali slnečné teplo, už nebude v krajine povolený.

Mexická vláda prostredníctvom medziinštitucionálnej koordinácie medzi Ministerstvom životného prostredia a prírodných zdrojov (Semarnat) a Národnou radou pre vedu a technológiu (Conacyt) zakázala a tam, kde je to vhodné, zastavila experimentálne praktiky so solárnym geoinžinierstvom v krajine a bude vykonávať činnosti spojené so zásadou predbežnej opatrnosti na ochranu komunít a životného prostredia.

Dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o biologickej diverzite, ktorého zmluvnou stranou je aj Mexiko, ustanovil v roku 2010 moratórium, ktoré stále platí proti nasadzovaniu geoinžinierstva.

Opozícia voči týmto klimatickým manipuláciám je založená na skutočnosti, že v súčasnosti neexistujú žiadne medzinárodné dohody, ktoré by riešili alebo dohliadali na solárne geoinžinierske aktivity, ktoré predstavujú ekonomicky výhodné východisko pre menšinu a rizikové pre predpokladanú nápravu klimatickej zmeny.

Postupy solárneho geoinžinierstva sa snažia pôsobiť proti účinkom zmeny klímy prostredníctvom emisií plynov do atmosféry, ako sú okrem iného oxid siričitý, síran hlinitý. Tento proces spôsobuje, že slnečné lúče sa odrazia späť do vesmíru, čím sa zabráni zvýšeniu teploty v určitej geografickej oblasti.

Existuje však dostatok štúdií, ktoré ukazujú, že s uvoľňovaním týchto aerosólov, ktoré spôsobujú meteorologické nerovnováhy, ako sú vetry a prívalové dažde, ako aj suchá v tropických oblastiach, by boli spojené negatívne a nerovnaké vplyvy; okrem generovania vplyvov na stenčovanie ozónovej vrstvy planéty.

Nedávno v štáte Baja California Sur, Startup Make Sunsets, vykonal technické experimenty tohto typu a vypustil meteorologické balóny s oxidom siričitým bez predchádzajúceho upozornenia a bez súhlasu vlády Mexika a okolitých komunít. Na blogu webovej stránky Make Sunsets spoločnosť uvádza, že nepozná výsledky experimentu, keďže balóny neboli monitorované ani nájdené.

Vláda Mexika opakuje svoj nevyhnutný záväzok chrániť blahobyt obyvateľstva pred praktikami, ktoré predstavujú riziká pre ľudskú a environmentálnu bezpečnosť, pričom pracuje koordinovaným, prísnym a zodpovedným spôsobom pre blaho obyvateľov Mexika.

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/la-experimentacion-con-geoingenieria-solar-no-sera-permitida-en-mexico

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie