Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Krasnojarskí vedci budú získavať vanilín z odpadu zo smrekovca opadavého

Vedci z Krasnojarska z Ruska vytvorili „zelenú“ technológiu na získavanie nanocelulózy, vanilínu a ďalších cenných chemických produktov z odpadu drevospracujúceho priemyslu.

Pri spracovaní dreva vzniká obrovské množstvo druhotnej suroviny: hobliny, piliny a iné zvyšky dreva málo využiteľné na ďalšie použitie. Existujúce priemyselné procesy spracovania drevného odpadu na získanie monosacharidov, etanolu, furfuralu sa uskutočňujú pri vysokých teplotách a tlakoch s použitím environmentálne nebezpečných korozívnych činidiel.

Tím vedcov z Federálneho výskumného centra „Krasnojarské vedecké centrum Ruskej akadémie vied“ spolu s vedcom z Francúzska vyvinuli ekologické katalytické metódy na spracovanie smrekovcového dreva na získanie mikrokryštalickej, mikrofibrilovanej a nanokryštalickej celulózy, vanilínu, kyseliny levulínovej a monosacharidov.

V tomto prípade sa používajú netoxické činidlá: voda, peroxid vodíka, kyslík a kyselina octová.

„Pomocou vyvinutých procesov katalytickej oxidácie dreva je možné realizovať komplexné spracovanie všetkých hlavných zložiek drevnej biomasy na hodnotné chemické produkty. Zároveň je možné znížiť náklady na získanie cieľových produktov vanilínu a nanocelulóz, ak sa súčasne zo smrekovcového dreva izolujú biologicky aktívne látky s vysokou pridanou hodnotou – dihydrokvercetín a arabinogalaktán,“ povedal vedúci Laboratória chémie prírodných organických surovín Ústavu chémie a chemickej technológie Dr. Boris Kuznecov.

Produkty získané pomocou nových metód sú žiadané v mnohých oblastiach vrátane potravinárstva, farmácie, chemického priemyslu, medicíny, syntézy nových funkčných polymérov a nanokompozitov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie