Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Krajiny s najvyššou mierou očkovania majú tiež najvyššiu mieru detskej úmrtnosti

Spojenie medzi počtom vakcín a detskou úmrtnosťou

Bohaté krajiny, ktoré vyžadujú najviac vakcín pre deti vo veku do 1 roka, majú tiež najvyššiu mieru úmrtnosti v tejto vekovej skupine, podľa výsledkov štúdie nezávislých počítačových vedcov a výskumníkov v inštitúte Think Twice Global Vaccine Institute a publikovanom v časopise Human & Experimental Toxicology v roku 2011.

Štúdia bola založená na fakte, že hoci americký vakcinačný plán si vyžaduje viac dávok vakcín ako ktorákoľvek iná krajina, Spojené štáty americké sa stále nachádzajú na 34. mieste na svete, pokiaľ ide o detskú úmrtnosť.

Americký vakcinačný plán vyžaduje 26 dávok vakcín do veku 1 roka dieťaťa. Z výsledkov štúdie vychádza: Viac očkovania, viac detských úmrtí.

Vedci zozbierali údaje detskej úmrtnosti (IMRs) z 34 krajín. Štyri krajiny – Andorra, Lichtenštajnsko, Monako a San Maríno – mali tak málo detských úmrtí (menej ako päť), že ich ukazovatele sa považovali za štatisticky nespoľahlivé, takže tieto krajiny boli z analýzy vylúčené.

Vo zvyšných 30 krajinách bol väčší počet požadovaných dávok vakcín spojený s vyššou úrovňou IMR, čo vyvracia argument, že viac očkovaní zlepšuje celkový zdravotný stav detí.

V skutočnosti väčšina vakcín odporúčaných deťom mladším ako 1 rok nie je určená na prevenciu chorôb, ktoré sú nebezpečné v tejto vekovej skupine. Politika očkovania USA namiesto toho kladie dôraz na očkovanie detí v najskoršom možnom veku, a to aj proti chorobám, ktoré sú nebezpečné len v neskoršom veku.

Následne boli krajiny rozdelené do piatich rôznych skupín v závislosti od toho, koľko dávok vakcín je potrebných pre deti mladších ako 1 rok: 12 – 14 dávok, 15 – 17 dávok, 18 – 20 dávok, 21 – 23 dávok a 24 – 26 dávok. Vedci zistili, že krajiny v 12 – 14 dávkovej skupine mali výrazne lepšie (nižšie) IMR ako v krajinách skupín 21 – 23 alebo 24 – 26.

Čo je príčinou týchto úmrtí?

Vedci poznamenali, že k IMR prispieva mnoho faktorov, ktoré sú považované za jeden z najdôležitejších ukazovateľov verejného zdravia krajiny. Chudobné krajiny majú tendenciu mať vysoké IMR kvôli nedostatku alebo zlej distribúcii základných zdravotníckych služieb a infraštruktúry vrátane sanitácie. Infekčné ochorenia sú vo všeobecnosti bežnejšie v týchto krajinách, najmä kvôli rovnakej zlej zdravotnej infraštruktúre, zlej výžive a sanitácie.

V bohatších krajinách, ako napríklad v tejto štúdii, však faktory, ktoré prispievajú k IMR, môžu byť menej jasné. Napríklad v rokoch 1990 až 2006 došlo v Spojených štátoch k zvýšeniu počtu predčasne narodených detí, ale tento rast nestačí na vysvetlenie neobvykle vysokej úrovne IMR  bohatej krajiny.

„Zdá sa, že v určitom štádiu vývoja národa v sociálno-ekonomickom meradle – po najzákladnejšom prežití detí (správna výživa, hygiena, čistá voda a prístup k zdravotníckym službám) – vzniká kontra-intuitívne spojenie medzi počtom očkovaní pre dojčatá a detskou úmrtnosťou. Krajiny s vyššou detskou úmrtnosťou dostávajú v priemere vyššie dávky vakcín,“ píšu vedci.

Vedci poznamenávajú, že aj v najchudobnejších krajinách sa zdá, že vysoká úroveň očkovania nie je spojená s dobrým IMR. Napríklad Gambia vyžaduje 22 dávok vakcín pred dosiahnutím veku dieťaťa 1 rok a má úroveň zhody vakcíny 91 – 97 %, ale stále má IMR 68,8. Mongolsko tiež vyžaduje 22 dávok s mierou zhody 95 – 98 %, ale stále má hodnotu IMR 39,9.

2009 Infant mortality rates, top 34 nations8

Rank Country IMR
1 Singapore 2.31
2 Sweden 2.75
3 Japan 2.79
4 Iceland 3.23
5 France 3.33
6 Finland 3.47
7 Norway 3.58
8 Malta 3.75
9 Andorra 3.76
10 Czech Republic 3.79
11 Germany 3.99
12 Switzerland 4.18
13 Spain 4.21
14 Israel 4.22
15 Liechtenstein 4.25
16 Slovenia 4.25
17 South Korea 4.26
18 Denmark 4.34
19 Austria 4.42
20 Belgium 4.44
21 Luxembourg 4.56
22 Netherlands 4.73
23 Australia 4.75
24 Portugal 4.78
25 United Kingdom 4.85
26 New Zealand 4.92
27 Monaco 5.00
28 Canada 5.04
29 Ireland 5.05
30 Greece 5.16
31 Italy 5.51
32 San Marino 5.53
33 Cuba 5.82
34 United States 6.22

CIA. Country comparison: infant mortality rate (2009). The World Factbook. www.cia.gov (Data last updated 13 April 2010).8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie