Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kolobeh liekov v prírode

1678Izraelskí vedci pomocou testovania uzatvorenej skupiny 34 ľudí zistili, že „karbamazepín“, ktorý sa používa k liečbe epileptických záchvatov, neepileptických záchvatov pri roztrúsenej skleróze a bolesti nervov, vykonáva nečakaný kolobeh v prírode.

Z pacientov, ktorí užívajú tento liek, sa vylučuje močom a následne cez kanalizáciu sa táto látka dostáva do prírody a hromadí sa v rastlinách. Tieto rastliny ako potraviny konzumujú ľudia, ktorí nikdy neužívali tento liek, ale v ich moči sa nachádza.

Účastníkov výskumu rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina jedla prvý týždeň potraviny vypestované na poliach, kde sa používala vyčistená odpadová voda a druhý týždeň potraviny z polí, kde sa nevyužívala táto voda.

Druhá skupina  mala opačnú úlohu, avšak druhý týždeň organizátori nemali dostatok potravín z polí, kde sa mohli nachádzať látky z liekov, preto druhá skupina jedla druhý týždeň potraviny zo supermarketov, kde sa mohli nachádzať potraviny s obsahom liekov, ale mohli byť zmiešané s čistými potravinami.

Na začiatku mala jedna tretina ľudí množstvo karbamazepínu príliš malé na detekciu, druhá tretina mala na hranici detekcie a posledná tretina ho mala v definovanom rozsahu. Po prvom týždni, u tých, ktorí jedli potraviny z polí zavlažovaných odpadovou vodou, množstvo lieku v moči vzrástlo, u všetkých bolo v definovanom rozsahu, u niektorých vzrástlo niekoľkonásobne. U druhej skupiny sa výsledky nemenili. Druhý týždeň začala prvá skupina jesť potraviny, kde sa liek nenachádzal a jeho množstvo v ich moči začalo klesať.

164715_1200x

Táto štúdia potvrdila podozrenie, že lieky sa môžu zúčastňovať podobného kolobehu a môžu sa dostať do organizmu množstva ľudí s nepredvídateľnými dôsledkami pre ich zdravie. Účastníci výskumu boli obyčajní ľudia, neboli to vegetariáni, ani pacienti užívajúci karbamazepin.

Samozrejme, že obsah látky u takzvaných sekundárnych spotrebiteľov je o niekoľko rádov nižšie ako u pacientov užívajúcich tento liek. Avšak zvyškové dávky môžu mať tiež negatívny vplyv na organizmus človeka, na geneticky citlivých na túto látku, na tehotné ženy, deti a tiež na tých, ktorí jedia veľa rastlinných potravín.

V oblastiach s nedostatkom pitnej vody, kde sa vyčistená odpadová voda znovu používa na zavlažovanie (Kalifornia, Izrael, Španielsko), alebo u nás, kde sa odpadová voda zo septikov ešte niekde vyváža na polia, je situácia výraznejšia a nebezpečnejšia ako v iných miestach. V Izraeli, ktorý značnú časť svojej produkcie ovocia a zeleniny exportuje, je  až 50 % z celkového množstva vody na zavlažovanie odpadová voda.

Mechanizmus pôsobenia karbamazepinu nie je ešte dostatočne preskúmaný a zaraďuje sa do skupiny životne dôležitých liekov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie