Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Je dôležité chápať reálne prebiehajúce procesy

%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%203%20%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8„Ľudia, ktorí prežili planetárnu katastrofu pred 13 017 rokmi (od r. 2009) sa ocitli na úrovni doby kamennej, preto  museli premýšľať o prežití a nie tráviť mnoho rokov učením a snahou o dosiahnutie osvietenia znalosťami. Preto s cieľom dostať sa z tejto situácie zostávajúci vysokí zasvätenci vymysleli systém riadenia tokov primárnych hmôt prostredníctvom slov.

Každé človekom – ktorý má aspoň iskru daru, vyslovené v určitom stave slovo, vedie k zmenám tokov pretekajúcich cez každého človeka. S týmto vedomím Vyšší Volchvovia zostavili pre ľudí rôzne zaklínania, modlitby, slová vyslovené v určitej postupnosti, ktoré mali taký, alebo iný vplyv na silu a zloženie prúdov hmôt pretekajúcich cez nich.

V dôsledku toho nebolo nutné chápať, ktoré prúdy treba prepliesť a ako, aby sa dosiahlo požadovaného efektu. To umožnilo v tých pre národ ťažkých časoch zabezpečiť pre všetky osady a osídlenia ľudí, ktorí mohli liečiť, do určitého stupňa ovplyvňovať počasie, zabezpečiť dobrú úrodu, atď. Bolo len potrebné nájsť ľudí s iskrou daru a naučiť ich, aké zaklínania, alebo modlitby je potrebné vysloviť za účelom získania určitého výsledku. A skutočne to fungovalo, ale fungovalo to na úrovni bezduchého opakovania zaklínadiel, alebo modlitieb, bez akéhokoľvek chápania ako a prečo sa to všetko deje.

Bolo to samozrejme do určitej miery výhodné, ale… nie všetko, čo je výhodné, je správne! Časom zomreli tí, ktorí tvorili tieto zaklínania a chápali aké a ako je potrebné prepliesť prúdy pre dosiahnutie toho alebo iného výsledku. Všetky tieto zaklínania a modlitby sa zapisovali do kníh a ktokoľvek kto mal iskru daru a vedel čítať, mohol vojsť do stavu tranzu a pocítiť magický vplyv na prírodné procesy. Časom aj Vyšší Volchvovia prestali chápať, čo naozaj stojí za kombináciou slov zaklínadiel a modlitieb.

To je spojené s tým, že po planetárnej katastrofe prežili iba Volchvovia strážcovia, alebo inými slovami knihovníci, aj keď veľmi cenných kníh. Títo Volchvovia-strážcovia učili ľudí s iskrou daru podľa týchto kníh, v ktorých boli zapísané všetky zaklínania, alebo modlitby.

Výsledkom toho vznikla úplne iná kasta žrecov-volchvov, ktorí nechápali, čo sa skutočne deje počas vyslovovania zaklínadiel! Za druhé, potom ako katastrofa hodila civilizáciu Midgrad Zem na úroveň doby kamennej, volchvovia-strážcovia, aby udržali masy ľudí pod kontrolou, sa rozvíjali tak, aby mohli pomocou týchto zaklínadiel otriasť vedomím ľudí a tým udržať ľudí pod svojou kontrolou a nedovoliť im podľahnúť deštruktívnemu vplyvu Temných síl.

77848vdw-e1302273229428V dôsledku toho vývoj volchvov s iskrou daru prebiehal s dôrazom na efekt diváka a nie na efektívnosť. Pretože pre ľudí boli „pochopiteľné“ zázraky ukladajúce sa do vlastných predstáv a činnost,i ktoré nezapadali do týchto predstáv, ľudia nechápali.

Také demonštrácie možností volchvov ako teleportácia, chôdza po vode, prechádzanie cez steny, levitácia nepochybne vyzývali u ľudí rešpekt a úctu k tým, ktorí mali tieto možnosti. Ale vývojom týmto smerom a používaním určených zaklínadiel volchvovia s iskrou daru týmto spôsobom blokovali možnosť rozvíjať svoje skutočné možnosti ovládania priestoru a času.

Zameraním sa na „cirkus“ zrozumiteľný pre väčšinu ľudí, volchvovia tým odsúdili samých seba a svoj národ v budúcnosti na zotročenie Temnými silami! Práve z týchto dôvodov Vyšší Volchvovia Asgarda Irijského nemohli odhaliť „trójskeho koňa“, ktorého Čierny Mág pripojil k dieťaťu, o čom som už písal. Pri celom svojom potenciále sa ukázali celkom slepý, ale to je téma už iného rozhovoru…“

Nikolaj Levašov „Zrkadlo mojej duše“ Diel 2

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie