Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Gény je možné riadiť silou mysle

Švajčiarski vedci z Zurichskej technickej univerzity sa naučili, ako na diaľku ovládať gény zodpovedné za produkciu ľudského proteínu SEAP. Experimenty sa uskutočňovali na hlodavcoch. Podľa autorov štúdie boli prvýkrát schopní zaznamenať vlny emitované mozgom pri špecifických myšlienkach a bezdrôtovo ich preniesť do génov, čo umožňuje regulovať expresiu génov pomocou sily mysle.

K tomuto objavu sa pridalo množstvo ďalších, ktoré súvisia s našimi myšlienkami. Hra Mindflex sa pre vedcov stala zdrojom inšpirácie: senzor pripevnený na čelo hráča detekuje elektromagnetické vlny emitované mozgom (analóg elektroencefalogramu, EEG). Frekvencie vĺn riadia prúdenie vzduchu „ventilátora“ v hre, ktorý zabraňuje pádu penovej lopty a usmerňuje ju cez prekážkovú dráhu. Takto môže človek po krátkom cvičení ovládať loptu silou myslenia.

Pripomeňme si, že expresia génov je transformácia génov na proteíny, to znamená regulácia. Vedci použili aj elektroencefalografickú prilbu. Elektromagnetické vlny mozgu sa zaznamenávajú a prenášajú cez Bluetooth do ovládača, ktorý riadi generátor budenia. V reakcii na prijatý signál riadiaca jednotka vygenerovala elektromagnetické pole, ktoré zapínalo implantovanú LED. Tá vyžaruje v blízkej infračervenej oblasti a osvetľuje kultivačnú komoru, ktorá obsahuje geneticky modifikované bunky. Tie v reakcii na svetlo začínajú vyrábať proteín SEAP.

V súčasnosti vedci testovali svoje zariadenie na myšiach: model proteínu SEAP sa z komory vyvádzal do krvného obehu a dobrovoľní operátori boli rozdelení do 3 skupín.

Ako vedci poznamenávajú, pri úplnej relaxácii, meditácii so zavretými očami sa proteín produkoval vo veľkých množstvách, pri sústredenej pozornosti v stredných množstvách a za prítomnosti spätnej väzby (v okamihu, keď ľudia sledovali žiarovku a naučili sa ju vedome zapínať/vypínať) hladina SEAP sa v krvi myší neustále menila.

Vedci budú pokračovať v práci s mozgovými vlnami, pretože daný experiment ukazuje, že pomocou našich myšlienok môžeme ľahko liečiť aj ďalšie orgány. Ľudia zatiaľ nepoznajú technológiu takéhoto prenosu, ale švajčiarski odborníci sú si istí, že nebude problém čoskoro liečiť iné orgány. Autori práce sa domnievajú, že takéto implantáty môžu byť použité v boji proti rôznym neurologickým chorobám – identifikujú sa vlny charakteristické pre tieto poruchy a prístroje budú reagovať uvoľňovaním správnych látok.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie