Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Fiodor Grigorievič Uglov 1904 – 2008

Uglov2

 • Jeden zo zakladateľov národnej hrudnej a kardiovaskulárnej chirurgie.
 • Akademik Ruskej akadémie lekárskych vied.
 • Čestný člen Petrovskej akadémie vied a umenia.
 • Viceprezident Medzinárodnej Slovanskej akadémie.
 • Prezident štátneho pravoslávneho fondu.
 • Čestný doktor Petrohradskej štátnej lekárskej univerzity I.P.Pavlova

 • Čestný člen predstavenstva chirurgickej spoločnosti Pirogova.
 • Šéfredaktor časopisu „Vestník chirurgii I.I.Grekova“ od r. 1953
 • Laureát Prvej štátnej ceny najlepším lekárom Ruska v nominácii „Nadanie“
 • Laureát Medzinárodnej ceny Andreja Pervozvanova v nominácii „Za vieru a vernosť!“ v r.2003
 • Laureát ceny A.N.Bakuleva.
 • Laureát ceny Sklifosovskeho.
 • Laureát konkurzu „Zlatá desiatka Petrohradu – 2003“ v nominácii „Za poctivú službu vlasti“.
 • Člen Zväzu spisovateľov Ruska.
 • Čestný člen mnohých tuzemských a zahraničných vedeckých spoločností.

Významný chirurg našej doby, žiak popredného ruského lekára N.N.Petrova, zakladateľa národnej onkológie.

Fiodor Uglov bol vyznamenaný zlatým odznakom Ministerstva zdravotníctva Ruska (2003), dvoma rádmi Červeného práporu práce, rádom Priateľstva národov, rádom „ Za zásluhy pred národom“ a  medailou „Vynálezca SSSR“.

 

Uglov3Počas Veľkej vlasteneckej vojny, v priebehu všetkých 900 dní obkľúčenia Leningradu, pracoval v obkľúčenom meste ako chirurg, bol vedúci chirurgického oddelenia nemocnice. Bol ocenený medailami „Za vojenské zásluhy“, „Za obranu Leningradu“.

Celkom Fiodor Grigorievič Uglov vykonal viac než 6500 operácii, v roku 1994 bol zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov ako najstarší v histórii svetovej medicíny praktikujúci chirurg. Je autorom 8 kníh a 600vedeckých článkov o chirurgickej liečbe ochorení pľúc a  medzipľúcia.

Biografia

Uglov1Fiodor Grigorievič Uglov sa narodil 5.10.1904 v obci Čuguevo v Irkutskej oblasti, ktorá leží na veľkej sibírskej rieke Lena. Otec Grigorij Gavrilovič Uglov (1870-1927). Matka Anastasia Nikolajevna Uglova (1872-1947). Hoci jeho rodina z ôsmich žila veľmi skromne, rodičom sa podarilo dať vysokoškolské vzdelanie piatim zo šiestich detí. Keď Fiodor oznámil túžbu učiť sa, otec dal synovi na cestu 30 rubľov a lístok na loď s tým, že ďalej mu nedokáže pomáhať.

V roku 1923 Fiodor Uglov nastúpil na Irkutskú univerzitu. V štúdiu pokračoval na Saratovskej univerzite, ktorú ukončil v roku 1929. Po získaní diplomu, Fiodor Uglov pracoval ako obvodný lekár v obci Kislovka (1929), potom v obci Otobaja, Galsky okres, Abcházska SSSR (1930-1933) a v nemocnici Mečnikova v Leningrade (1931-1933). Na konci stáže v meste Kirenskie pracoval ako vedúci lekár a vedúci chirurgického oddelenia okresnej nemocnice vodičov (1933-1937).

V roku 1937 Fiodor Uglov prišiel do Leningradu a nastúpil na postgraduálne štúdium do Leningradského štátneho medicínskeho inštitútu. Medzi jeho prvými vedeckými prácami boli články: „Abcesy priameho brušného svalu pri brušnom týfuse“ (1938), „K otázkam organizácie a práce chirurgických pracovísk na ďalekej periférii“ (1938). Po obhájení dizertačnej práce na tému „Zmiešané nádory (teratomy) v presakrálnej oblasti“ (1939), pracoval ako asistent (1940-1943) a potom ako docent chirurgického oddelenia ústavu (1944-1950).Uglov5

Počas sovietsko-fínskej vojny, Fiodor Uglov slúžil ako starší chirurg práporu na fínskom fronte (1940-1941). Počas druhej svetovej vojny bol vedúci chirurgického oddelenia vojenskej nemocnice. Operoval aj počas náletov, pri nedostatočnom osvetlení, prenikajúcom chlade, zachraňujúc desiatky životov. Prežil 900 dňovú blokádu Leningradu, počas tejto doby pracoval ako chirurg, vedúci chirurgického oddelenia.

 V roku 1949 Fiodor Uglov obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému „Resekcia pľúc“. Od roku 1950 pracoval na oddelení chirurgie Prvého medicínskeho inštitútu akademika I.P.Pavlova (v súčasnosti Petrohradská štátna medicínska univerzita). Viac ako 40 rokov viedol katedru chirurgie a vytvoril veľkú chirurgickú školu.

Fiodor Uglov je považovaný za priekopníka v chirurgii srdca v Sovietskom Zväze. Pracoval ako riaditeľ Všezväzového výskumného ústavu pneumológie. Je autorom prác o chirurgii pažeráka, portálnej hypertenzie, hypotermii v hrudnej chirurgii, atď. Jeden z prvých v ZSSR (1953) vyvinul metódu chirurgického liečenia vád srdca, úspešne vykonával zložité operácie tráviaceho traktu, medzihrudia, portálnej hypertenzie, adenómu slinivky brušnej, aneuryzmy komory srdca, choroby pľúc, vrodených a získaných srdcových vád, aneuryzmy aorty. Navrhol niekoľko operačných metód a nástrojov, ako je napríklad „Prístup Uglova“ – rýchly prístup ku koreňu pľúc pri pneumonektomii, ide o rez prednej hrudnej steny s prerezaním jedného alebo dvoch rebier. Je tiež autorom vynálezu „Umelá srdcová chlopňa a spôsob jej výroby“ (1981-1982).

Fiodor Uglov, chirurg s unikátnou chirurgickou technikou, ktorému po vykonaní úspešných operácií veľakrát tlieskali mnohí známi chirurgovia vo svete. Široko známymi sa stali jeho monografie: „Resekcia pľúc“ (1950-1954), „Rakovina pľúc“ (1958-1962, v čínštine a poľštine), „Teratomy presakrálnej oblasti“ (1959), „Diagnostika a liečba adhezívnej perikarditídy“ (1962), „Chirurgická liečba portálnej hypertenzie“ (1964), „Komplikácie pri hrudných operáciach“(1966), „Kateterizácia srdca a selektívna angiokardiografia“ (1974), „Patogenéza, klinický obraz a liečba chronického zápalu pľúc“ (1976), „Základné princípy syndrómovej diagnostiky a liečby v činnosti lekára chirurga polikliník“ (1987). Publikoval viac ako 600 článkov v rôznych vedeckých časopisoch.

Uglov4Svetovo preslávený chirurg, spolu s lekárskou činnosťou, vykonával rozsiahlu vzdelávaciu činnosť. V roku 1974 vyšla jeho prvá umelecká kniha „Chirurgovo srdce“, ktorá si okamžite získala srdcia čitateľov (preložená a vydaná v ČSSR v r.1978 a 1985). Kniha sa veľakrát vydávala v Rusku a bola preložená do mnohých jazykov.

Fiodor Grigorievič Uglov je autorom kníh: „Človek medzi ľuďmi“ (1982), „Žijeme svoju dobu“ (1983), „Pod bielym plášťom“ (1984), „Spôsob života a zdravia“ (1985), „V zajatí ilúzií“ (1985), „Von z ilúzií“ (1986), „Chráň zdravie a česť od mladosti“ (1988), „Lomechusy“ (1991), „Samovrahovia“ (1995), „Pasca na Rusko“ (1995), „Človeku je málo storočie“ (2001), „Pravda a lož o povolených narkotikách“ (2004), „Tiene na cestách“ (2004), a taktiež je autorom viac ako 200 článkov v umeleckých a publicistických časopisoch.

Ešte v 50-tych rokoch Fiodor Uglov začal boj za triezvosť v krajine, prednášal, písal články, listy ústrednému výboru a vláde. Jeho články a vystúpenia v rozhlase a televízií na dlhú dobu zostali v pamäti čitateľov a poslucháčov, v týchto rozhovoroch bude večne pokračovať v boji o život a zdravie ľudí, boj, ktorý viedol viac ako 70 rokov so skalpelom v rukách na operačnom stole.

Od roku 1988 bol Fiodor Uglov predsedom „Zväzu boja za triezvosť ľudu“. Jeho prezentácia na vedeckej konferencii v decembri 1981 v meste Deržinsk o vplyve alkoholu na život spoločnosti, odštartovala masívnu kampaň za triezvosť v SSSR, lídrom ktorej bol až do posledných dní svojho života. Nezištná činnosť Fiodora Uglova na poli boja s alkoholizmom zachránila životy a zdravie miliónom ľudí.

Fiodor Grigorievič Uglov zomrel 22.6.2008 a 5.10.2008 by sa dožil 104 rokov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie