Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Nikolaj Viktorovič Levašov 1961 – 2012

NL1Narodil sa 8.2.1961 v meste Kislovodsk, v Stavropolskom kraji. V roku 1984 absolvoval Katedru teoretickej rádiofyziky na Charkovskej štátnej univerzite. Slúžil v radoch Sovietskej armády ako dôstojník, v oddelení rádio – elektronického boja. Po ukončení služby v armáde sa vrátil do Charkova a pracoval vo Vedecko-výskumnom inštitúte technickej estetiky, najprv ako inžinier, neskôr ako mladší výskumný pracovník.

Od detstva neprikladal žiadny význam svojim nezvyčajným schopnostiam, až v študentských časoch pochopil, že to, čo sa deje s ním, sa nedeje s inými ľuďmi, a začal študovať a rozvíjať svoje schopnosti. Po uvoľnení do zálohy naďalej skúmal svoje zručnosti a zlepšoval techniky ich použitia.

V roku 1991 Nikolaj Levašov spolu s manželkou Svetlanou navštívil USA. Z rôznych dôvodov tam prežil takmer 15 rokov. V roku 1994 publikoval svoju prvú knihu „Posledný apel ľudstvu“ potom, ako si osvojil základy grafického dizajnu na počítači. Opakovane vystupoval v televízií v CNN v.r.1995, KTVU v.r.1996, BBC v.r.1998, CBS v.r.1999, aj v rádiách, natočil tiež video s demonštráciou telekinézy.

V roku 2006 sa Nikolaj Levašov vrátil do Ruska. Začiatkom roku 2007 založil a viedol Ruskú občiansku organizáciu „Znovuzrodenie – Zlatý vek“. Uzdravil mnoho ľudí z chorôb, ktoré sa považujú za nevyliečiteľné, čo je aj zdokumentované v zdravotných dokumentáciách a opublikované v lekárskych publikáciách.

Nikolaj Levašov je autorom unikátnych technológií použiteľných v mnohých oblastiach života. Tvrdí, a dokazuje v praxi, že ľudský mozog je mocný nástroj poznávania prírody, jej zákonov, je potrebné sa iba naučiť správne ho používať. Používať nie iba ako nástroj poznávania, ale aj ako nástroj tvorenia.

Nikolaj Viktorovič Levašov zomrel násilnou smrťou 11.6. 2012.

NL2

Nikolaj Levašov bol za svoje vedecké práce zvolený členom štyroch akadémií:

 • Medzinárodná akadémia vied informatizácie v roku 1998.
 • Medzinárodná akadémia energo-informačných vied v roku 1999.
 • Medzinárodná akadémia vied komplexnej bezpečnosti v roku 2006.
 • Medzinárodná akadémia rodinného lekárstva, nekonvenčných a prírodných metód liečby v roku 2009.

Za svoje zásluhy bol Nikolaj Viktorovič Levašov ocenený:

 • V roku 2007 rádom „Globálnej bezpečnosti“, ktorú udeľuje Ruská akadémia prírodných vied RAEN.
 • V roku 2008 najvyšším ruským verejným ocenením rád „Hrdosť Ruska“, ktorú udeľuje Medzinárodná akadémia vied komplexnej bezpečnosti.
 • V roku 2009 rádom „Jednota“ III. stupňa, v roku 2010 II. stupňa, v roku 2011 I. stupňa, za činnosť v prospech ľudstva, ktorú udeľuje Medzinárodné verejné hnutie za ľudské práva „Jednota“.
 • V roku 2012 rádom „Michaila Lomonosova“, za veľký prínos pre modernú fyziku, a vynikajúce verejné aktivity, ktorú udeľuje verejná organizácia „Spoločenstvo tvorivých síl“.

Nikolaj Viktorovič Levašov je autorom kníh:

 • Posledný apel ľudstvu
 • Podstata a rozum I.
 • Podstata a rozum II.
 • Nehomogenný vesmír
 • O podstate, rozume a mnohom inom..
 • Zrkadlo mojej duše I.
 • Zrkadlo mojej duše II.
 • Rusko v krivých zrkadlách I.
 • Rusko v krivých zrkadlách II.
 • Skaz o jasnom sokole. Minulosť a súčasnosť.
 • Zdroj života

 

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie