Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Degradácia slovanských národov alkoholom a tabakom pokračuje

16f80027-03cb-43da-bfa6-37991c414fa9Podľa nového prieskumu, ktorý uskutočnila „Clinic Compare“ v prvej desiatke najmenej zdravých krajín na svete sa v drvivej väčšine umiestnili krajiny obývané slovanskými národmi. V prieskume sa porovnávali  údaje od Svetovej zdravotníckej organizácie, CIA World Factbook, World Lung Association a následne sa analyzovala spotreba alkoholu, tabaku a rozšírenie obezity v 179 krajinách po celom svete.

Najmenej zdravou krajinou na svete bola vyhodnotená Česká republika.

  1. Česká republika

  2. Rusko105b73c3-1056-4789-8db8-d8d18d568dd5

  3. Slovinsko

  4. Bielorusko

  5. Slovensko

  6. Maďarsko

  7. Chorvátsko

  8. Poľsko

  9. Luxembursko

  10. Litva, USA

Podľa prieskumu obyvatelia Českej republiky majú priemernú ročnú spotrebu čistého alkoholu na hlavu obyvateľa 13,7 litra. Okrem tohto zaujali 11 miesto v spotrebe tabaku.

Východná Európa bola vyhlásená za najmenej zdravý región na svete a deväť miest z desiatich obsadili krajiny východnej Európy. Iba na 10 mieste sa umiestnila Litva spolu z USA. Napríklad Veľká Británia sa umiestnila na 19 mieste a obsadila 9 miesto v spotrebe alkoholu.

Regiónom, ktorý najviac trpí obezitou sa stala Oceánia – 41 % obyvateľov Samoi  má BMI nad 30. V prvej desiatke sa tiež umiestnili Fidži, Tonga, Tuvalu a Kiribati.

Najzdravšou krajinou sa stal Afganistan a krajiny, v ktorých prevažnej väčšine zákony zakazujú konzumáciu alebo predaj alkoholu. Druhou najzdravšou sa stala Guinea a nasledoval Niger a Nepál.

62cbdef7-6857-4b8d-9744-ec6c07730678

Riešenie danej situácie – najmenej zdravých slovanských krajín, s ktorou súvisí aj katastrofická demografická situácia je jednoduché: Skončiť okamžite s alkoholom a tabakom, keďže ide o dobrovoľnú činnosť každého obyvateľa, tak táto iniciatíva musí prísť od každého z nás…

https://www.biosferaklub.info/category/zdravie/alkohol/

triezvost+Projekt: Triezvosť ako norma života

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie

Najnovšie články