Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Čím sa lepšie žije ľuďom okolo, tak sa lepšie žije aj tebe samému

Reportér raz požiadal farmára, či by sa nepodelil tajomstvom svojej kukurice, ktorá každoročne vyhrávala všetky súťaže v kvalite. Farmár odpovedal, že celé tajomstvo spočíva v tom, že dáva svoje najlepšie osivo všetkým svojím susedom.

Prečo rozdávate svoje najlepšie osivo susedom, ak pestujú rovnakú kukuricu a ako účastníci súťaží sú vašimi konkurentmi?

Vidíte – usmial sa farmár – vietor prenáša peľ z mojich polí na polia susedov a naopak. Pokiaľ budú mať susedia horšie odrody, ako mám ja, tak sa čoskoro aj moje plodiny zhoršia. Pokiaľ sejem dobrú kukuricu, musím sa postarať aj o susedov a pomôcť im zasiať rovnako kvalitné osivo. A ako sa každý z nás bude starať o svoje plodiny, to je druhá vec.

Podobné veci sa dejú aj v živote ľudí. Ten, kto chce byť úspešný, sa musí starať aj o blízkych a pomáhať im dosiahnuť úspech. Kto chce dobre žiť, musí pomáhať aj iným dobre žiť. Pretože, čím sa lepšie žije ľuďom okolo, tak sa lepšie žije aj tebe samému. V tomto svete sme všetci závislí a prepojení, preto si pomáhajme navzájom.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie