Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Budúcnosť Európy je v jednotnom ekonomickom priestore od Lisabonu po Vladivostok

Iba silný spoločný hospodársky priestor od Lisabonu po Vladivostok umožní spojenie technologického know-how a trhového potenciálu západnej a východnej Európy a strednej Ázie s cieľom stať sa svetovými lídrami v oblasti digitálnych a zelených technológií budúcnosti, uviedol Oliver Hermes, predseda Východoeurópskej asociácii nemeckého hospodárstva (OAOEV).

Takýto spoločný ekonomický priestor je podľa neho dôležitejší ako kedykoľvek predtým kvôli ekonomickému rozdeleniu USA a Číny. „Ak sa chceme udržať v tejto tvrdej konkurencii a posilniť hospodársky rast, EÚ a Euroázijská hospodárska únia (EAEU) musia prekonať existujúce obchodné bariéry a odstrániť vízové ​​bariéry,“ uviedol Hermes.

Mali by sa harmonizovať aj normy, štandardy a certifikácie, najmä pokiaľ ide o spoločné otázky budúcnosti, ako je digitalizácia a ochrana životného prostredia. To by bol dôležitý príspevok k mnohostrannej spolupráci v euroázijskom regióne.

Úspešné podpísanie regionálneho komplexného hospodárskeho partnerstva (RCEP) Čínou so 14 krajinami v ázijsko-tichomorskom regióne ukazuje, že také regionálne hospodárske dohody sú možné nad všetky politické rozdiely, pretože sú prospešné pre všetkých, uviedol predseda výboru.

Európa zostala mimo tejto dohody. V tejto súvislosti treba privítať skutočnosť, že EÚ predstavila novú stratégiu pre vzťahy so Strednou Áziou a zlepšenie vzťahov s krajinami Východného partnerstva, poznamenáva Oliver Hermes. Kým sa však tieto stratégie nespoja s dialógom s EAEU, šance na úspech sú obmedzené.

V záujme európskeho priemyslu je konečne nevyhnutné ustanoviť inštitucionálnu výmenu medzi EÚ a EAEU na spoločnom trhu, sú presvedčený v OAOEV.

Východoeurópska asociácia nemeckého hospodárstva (Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e. V. (OAOEV), ktorá zahŕňa 350 spoločností a obchodných združení vrátane troch hlavných obchodných združení, ako aj Federálny zväz nemeckých bánk, poisťovateľov, Združenie zahraničného obchodu maloobchodu, Zväz remeselníkov, Úniu veľkoobchodu a služieb, sa v Nemecku usiluje o jednotný hospodársky priestor medzi EÚ a EAEU.

OAOEV je významnou regionálnou iniciatívou nemeckej ekonomiky pre 29 krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie. Poskytuje pomoc členom organizácie pri implementácii projektov, nadväzovaní kontaktov a riešení problémov súvisiacich so vstupom na trh v konkrétnom regióne.

Oliver Hermes, predseda OAOEV, v článku zverejnenom 17. novembra na webovej stránke organizácie vyzval na obnovenie dialógu medzi EÚ a EAEU o vytvorení spoločného ekonomického priestoru.

Podľa odborníka vytvorilo Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 15. novembra v Hanoji, ďalšie globálne ekonomické centrum moci. Hermes zároveň poznamenáva, že dohoda sa vzťahuje na krajiny s úplne odlišnými politickými systémami.

V tejto situácii je mimoriadne dôležité, aby Európska únia začala dialóg o vytvorení jednotnej hospodárskej zóny od Lisabonu po Vladivostok. „Je o to dôležitejšie, aby EÚ korelovala svoju ekonomickú váhu s dominanciou Číny a Spojených štátov a mobilizovala zdroje svojich susedov,“ píše predseda OAOEV.

Preto je nevyhnutné, aby Európa začala dialóg s Euroázijskou hospodárskou úniou (EAEU). „V záujme priemyslu potrebujeme inštitucionalizovanú výmenu medzi EÚ a EAEU, pokiaľ ide o jednotný trh,“ zdôrazňuje Hermes. Podľa experta jednotný trh „od Lisabonu po Vladivostok umožní kombinovať technologické know-how s trhovým potenciálom západnej a východnej Európy a stať sa globálnym lídrom v oblasti digitálnych technológií a zelených technológií budúcnosti“.

Podľa experta príklad RCEP ukazuje možnosť takejto obchodnej dohody medzi EÚ a EAEU napriek politickým rozdielom. Vzhľadom na rozdiely v ekonomických kurzoch medzi USA a Európou iba takáto dohoda umožní Európe zostať na čele.

Pripomenieme, že 15. novembra v Hanoji 10 členských štátov združenia ASEAN, ako aj Austrália, Čína, India, Nový Zéland, Južná Kórea a Japonsko podpísali dohodu o zóne voľného obchodu – Komplexné regionálne hospodárske partnerstvo. Veľkosť trhu RCEP je asi 2,2 miliardy ľudí a celkové HDP je 28 biliónov dolárov – tretina celosvetového.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie