Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Autizmus a poruchy koncentrácie u očkovaných detí

megsonVolám sa Mary Norfleet Megson. Som diplomovaná pediatrička špecializujúca sa na problematiku rozvoja dieťaťa, členka Americkej akadémie pediatrie, docentka Katedry pediatrie na Medical College vo Virgínii. Robím v pediatrii už 22 rokov a v posledných 15 rokoch hlavne s deťmi s vývojovými problémami v učení, s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, s mozgovou obrnou, s mentálnou retardáciou a autizmom.

V roku 1978, keď som bola stážistkou v nemocnici v Bostone, ma učili, že výskyt autizmu je 1 na 10 000 detí. V posledných desiatich rokoch pozorujem, ako sa výskyt autizmu znásobil na 1 z 300 – 600 detí.

Počas posledných 9 mesiacov som liečila 1200 detí vo svojej ordinácií. 90 % týchto detí sú autistickými a to iba z oblasti Richmonda, kým ministerstvo školstva štátu oficiálne udáva 1522 žiakov s autizmom v celej Virgínii.

Sociálne služby vytvorili program pre včasnú detekciu chorých detí, ale stále ťažšie sa vyrovnávajú s počtom vývojovo oneskorených dojčiat a batoliat. Ja som konzultantkou Richmondu a okolitých oblastí. Vyvinuli sme špeciálne programy pre deti s autizmom, ktoré zapĺňajú mnoho tried v niekoľkých školách, ktoré sú k dispozícií v každej oblasti.

Skupina detí s regresívnym autizmom, to je forma, keď normálne sa vyvíjajúce dieťa stratí všetky svoje získané zručnosti, návyky a stane sa autistickým (najčastejšie sa to vyskytuje vo veku 18 – 24 mesiacov), sa zvyšuje s fenomenálnou rýchlosťou. Vidím často takto postihnuté deti aj z jednej rodiny.

Počas posledného týždňa som videla 4 prípady regresívneho autizmu vyvíjajúceho sa u 4 ročných detí po očkovaní MMR (osýpky, mumps, rubeola) a DPT.

Vo väčšine prípadov jeden z rodičov informuje o šeroslepote alebo o iných zriedkavejších poruchách spojených s genetickým defektom proteínov G, ktoré sa pripájajú k receptorom bunkových membrán a aktivujú ich retinoidy, neurotransmitery, hormóny, sekretin a ďalšie proteínové molekuly. G proteíny sú bunkové proteíny, ktoré zosilňujú alebo oslabujú signály v zmyslových orgánoch regulujúcich dotyk, chuť, vôňu, sluch a zrak.

Nachádzajú v celom organizme, ale najmä v črevách a v mozgu, kde zapínajú a vypínajú mnohé metabolické cesty vrátane glukózy, lipidov, metabolizmu bielkovín, rovnako ako rast a životaschopnosť buniek. Krátko predtým, ako sa aktivuje autistická regresia, sa do organizmu dostáva toxín, ktorý kompletne ruší G alfa signály. G proteíny s opačnými vlastnosťami nie sú inhibované, čo vedie:

  1. Ku glykogenolýze. Mnohé z týchto detí majú zvýšenú hladinu cukru v krvi. U ich rodičov, alebo starých rodičov sa diabetes vyskytuje v 68 % prípadov.

  1. K rozpadu lipidov, čo vedie k zvýšenej hladine tukov v krvi (hyperlipidémia). V jednej tretine rodín týchto detí sa nachádza prípad úmrtia po infarkte myokardu do veku 55 rokov a mal diagnózu hyperlipidémia.

  1. K narušeniu bunkovej diferenciácie a životaschopnosti. V 60 rodinách detí autistov sa vyskytuje 62 prípadov onkologických ochorení spojených s génom K – RAS. Osýpkové protilátky krížovo reagujú s fibrínovými vláknami, ktoré sú lepidlom, na ktorom sa bunky udržujú v črevnej stene. Absencia medzibunkových kontaktov narušuje schopnosť susedných buniek ničiť abnormálne bunky.

Vakcína MMR (proti osýpkam, mumpsu a rubeole) vo veku 15 mesiacov a potom vakcína DPT vo veku 18 mesiacov spúšťajú nekontrolovanú diferenciáciu rastu buniek. Väčšina rodín informuje o rodičoch alebo starých rodičoch s onkologickými ochoreniami, najčastejšie rakoviny hrubého čreva. Genetický defekt, ktorý sa nachádza v 30 – 35 % prípadoch rakoviny u dospelých, je gén K-RAS . Rovnaký defekt sa nachádza aj pri vrodenej šeroslepote.

Defekt G proteínu spôsobuje vážne poruchy u väčšiny detí autistov. Strácajú nočné videnie a nerozlišujú medzi svetlom a tieňom vo dne. Trpia od „mozaiky videnia“, vidia iba farbu a tvar v celom zornom poli s výnimkou „poľa“ v strede, jediného miesta, ktoré dáva predstavu o trojrozmernej štruktúre objektu. Iba keď pozerajú na obrazovku televízora alebo počítača, s pravdepodobnosťou uvidia, ako to naozaj je.

Náhle dotyky matky pociťujú ako dotyk brúsneho papiera na ich kožu. Obyčajné zvuky prijímajú ako škriabanie nechtami po doske.

407

Myslíme si, že sú schopné abstraktného myslenia, ale veď to my ich ponárame do abstraktného sveta vo veku 18 mesiacov a nechávame ich pochopiť, či to, čo vidia, je spojené s tým, čo počujú.

Defekt vrodenej šeroslepoty na krátkom ramienku X chromozómov vplýva na kalciové kanály bunkovej membrány, ktoré, ak nefungujú, blokujú glutamínové receptory v hipokampe, v ktorom sa zbiehajú cesty spájajúce ľavú a pravú hemisféru mozgu s frontálnym lalokom.

Margaret Bauman opisuje nedostatok diferenciácie a rastu buniek v hipokampe nájdených pri pitve autistických detí. Frontálny lalok ako stred pozornosti, brzdené impulzy, kritickosť ohľadom vlastného správania v spoločnosti.

Pri stimulácií N-metyl-D-aspartátové receptory prostredníctvom G proteínu, stimulujú receptory vitamínu A, opísané Ronom Evansom a jeho spolupracovníkmi v decembri 1998.

Keď sa na zvieracom modeli receptory blokovali, myši sa stali neschopné učenia a neschopné pamätať si zmeny v okolitom prostredí. Správali sa tak, ako keby mali problém vnímania.

Ja používam prírodnú, tuk rozpúšťajúcu formu vitamínu A v oleji z treščej pečene, aby som sa vyhla blokovaným cestám G proteínov a zapla receptory sietnice. Počas niekoľkých dní sa u väčšiny týchto detí obnovuje očný kontakt a niektoré hovoria, že „pole“ jasného videnia rastie. Po dvoch mesiacoch liečby vitamínom A niektoré deti, ktoré dostali iba jednu dávku „betanekolu“ na stimuláciu parasympatického systému v črevách, začínajú koncentrovať vnímanie, smiať sa, ukazujú zmysel pre humor a hovoria viac ako tridsať minút. Jednoducho nový reštart.

To zlepšuje kognitívne zručnosti, ale stále zostávajú choré fyzicky. Keď tieto deti dostanú vakcínu MMR, rezervy vitamínu A sa u nich vyčerpajú a posledné nemôžu byť využité v dôsledku zablokovaných ciest.

Nedostatok vitamínu A, ktorý sa nazýva „antiinfekčný agent“, necháva deti s potlačeným imunitným systémom. Aktivácia T buniek je dôležitá pre dlhodobú imunitnú pamäť a vyžaduje 14–hydroxi-retro-retinol. Deti sa zotavujú liečbou olejom z treščej pečene, jediným prírodným zdrojom tejto látky.

Parasympatický nervový systém je blokovaný sekundárnym defektom G proteínu. Tieto deti sa nemôžu uvoľniť, sústrediť sa a tráviť potravu. Sú pod stálym vplyvom adrenalínu a stresových hormónov. Sú nervózne, v neustálom pohybe, majú rozšírené zreničky, vysoký tlak a vysoký srdcový výdaj.

Bývam v malej časti, kde je iba 23 domov obývaných strednou triedou. Nedávno som počítala a výsledkom je, že len v našej časti je 30 detí, ktoré dostávajú lieky na poruchu pozornosti s hyperaktivitou.

Pred týždňom sa u môjho syna, ktorí trpí dyslexiou, zišlo dvanásť kamarátov z okolia na obed. Keď som sa pozornejšie pozrela, všetci okolo stola, okrem jedného, mali rozšírené zreničky.

Po 2,5 mesiacoch príjmu vitamínov A a D v oleji z treščej pečene mi môj syn oznámil: „Teraz už môžem čítať. Písmená viac neskáču po stránke.“ Je schopný sa sústrediť a jeho rukopis sa dramaticky zlepšuje.

V jeho škole pre dyslektikov, 68 zo 70 dospievajúcich uviedlo, že vidia lampáše s blikajúcimi hviezdičkami okolo, čo je príznakom vrodenej šeroslepoty.

Myslím si, že je pred nami skutočná katastrofa v podobe tisícov postihnutých Američanov. Deti s autizmom, dyslexiou alebo poruchou pozornosti s hyperaktivitou, majú ešte šťastie. Je veľa detí, ktorým nebola stanovená diagnóza, sú jednoducho vylúčení zo života.

Musíme sústrediť všetku svoju silu a prostriedky na vytvorenie multi-disciplinárnych centier pre liečbu týchto detí. Poisťovne musia platiť za diagnostiku, aj liečenie. Tieto deti sú fyzicky choré, ich imunitný systém je potlačený, preto trpia chronickými imunitnými poruchami postihujúcimi viaceré orgány.

Primárnym cieľom musí byť taká vakcinačná politika, ktorá bude bezpečná pre všetky deti.

Matky z celej krajiny prinesú koncom tohto týždňa fotky svojich postihnutých detí do Washingtonu. Väčšina týchto detí sa narodila normálnymi, ale stali sa obeťami autistickej regresie. Pozrite sa do ich očí a budete počuť ich mlčanie. Pokiaľ sa dieťa narodí zdravé, normálne sa vyvíja a potom rýchlo degraduje, to znamená, že je tam vonkajšia príčina. Vo väčšine prípadov je tou príčinou vakcinačná politika.

Dr. Mary Norfleet Megson

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie