Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Ako sa chrániť pred škodlivými účinkami domácej „chémie“

Stovky predmetov v domácnosti, od nábytku a mobilných telefónov až po podlahové krytiny a tapety, obsahujú antipyrény a plastifikátory na báze organofosfátových esterov (PHE). Niektoré z týchto poloprchavých zlúčenín sa uvoľňujú do ovzdušia, a teda do nášho organizmu s presne neurčenými, ale ťažko prospešnými účinkami na naše zdravie.

Problém je v tom, že tieto látky by sa teoreticky mali uvoľňovať iba v nízkych koncentráciách – takto sa chovajú vo výrobných testoch. Ale v obytných priestoroch a v organizmoch ich obyvateľov bol už veľakrát preukázaný relatívne vysoký obsah týchto zlúčenín. Aký je dôvod tohto rozporu?

Kanadskí vedci predložili tézu, že hlavnými „zdrojmi“ antipyrénov a plastifikátorov v obytných priestoroch môžu byť elektronické zariadenia, ktoré sa počas používania zahrievajú – počítače, tlačiarne, laptopy a podobne.

Aby sa predpoklad preveril, vedci zozbierali asi 400 vzoriek z viac ako päťdesiatich domov v Ontáriu. Údaje zahŕňali vzorky odobraté pomocou obrúskov z povrchov dlaní obyvateľov a domácich elektronických zariadení. Vedci tiež preskúmali analýzy moču obyvateľov.

Vedci použili hmotnostnú spektrometriu na stanovenie koncentrácie 23 rôznych organofosfátových esterov vo vzorkách a 8 metabolitov v moči.

Na prekvapenie vedcov mali všetky vnútorné povrchy rovnaké chemické profily: väčšie elektronické zariadenia, ktoré boli teplejšie, nemali vyššie hladiny PHE ako prenosné zariadenia. V skutočnosti bol dojem, že škodlivé látky boli všade rovnomerne rozložené.

Ďalším neočakávaným výsledkom bola skutočnosť, že úroveň organofosfátových esterov na povrchu obrúskov, ktorými utierali mobilné telefóny, silne korelovali s hladinami PHE metabolitov v moči. To viedlo vedcov k presvedčeniu, že mobilné telefóny sú hlavnými zdrojmi PHE absorbovanými ľuďmi.

Vedci vykonali počítačovú analýzu, aby zistili súvislosť medzi chemickými profilmi, ktoré identifikovali vo všetkých vzorkách. Ukázalo sa, že bez ohľadu na to, akú skupinu chemikálií skúmali, boli vždy v centre sieti – ruky obyvateľov domov.

Na základe výsledkov vedci tvrdia, že ruky sú kľúčovým nositeľom chemikálií v obytných priestoroch. Aj na intuitívnej úrovni sa to zdá byť pravdivé – ruky sa dotýkajú všetkého. To tiež zodpovedá spôsobu, akým sa šíria mnohé infekcie.

Preto na otázku, ako sa môžu obyvatelia chrániť pred škodlivými účinkami bytových plastifikátorov, vedci radia: „Je potrebné si častejšie umývať ruky!“ Okrem toho by sa mobilné telefóny nemali dávať do rúk malým deťom, ktoré hryzú a olizujú predmety. A samozrejme je potrebné minimalizovať používanie rôznych „zbytočných“ elektronických zariadení v domácnosti, hlavne tých, ktoré sa pri používaní zahrievajú.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie