Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

20. mája 2024 zomrel vo veku 94 rokov výnimočný vedec Boris Vasilievič Bolotov

Syn Borisa Bolotova hovorí: „Posledný princíp, ktorý som s ním napísal, je princíp laminárnej transformácie.

Princíp laminárnej transformácie

Akákoľvek zmena v systéme nastáva so súčasnou prítomnosťou prvkov so starými kvalitami a vlastnosťami, ako aj s novými. Takáto diverzita sa v systéme vytvára vopred, aby sa v budúcnosti mohol nájsť dynamicky rovnovážny stav. Nahradenie niektorých prvkov inými prebieha laminárne, čo zaisťuje najstabilnejší prechod akéhokoľvek systému na jeho novú kvalitu bez straty jeho stability. V inteligentných systémoch nemusí dôjsť k zámene prvkov, ale k zmene ich vnútorných algoritmov, čo sa navonok prejaví aj laminárnou transformáciou, ale charakteristikou sú odlišné algoritmy. A čím častejšie v systéme vzniká potreba nových kvalít a vlastností, teda nových algoritmov (1), tým menej často sa prvky nahrádzajú – algoritmy v nich sa menia. Tento proces podlieha princípu duality, ktorý je vyjadrený v prechode systému z oblasti mierky, kde môžete jednoducho nahradiť prvky do oblasti funkčnosti, kde je prípustná iba zmena ich algoritmu.

A takýto algoritmus (2) na transformáciu akýchkoľvek systémov najpresnejšie zodpovedá princípu harmónie. Prítomnosť rôznych algoritmov pre prvky v rôznych laminárnych skupinách (tokoch) podlieha princípu komplementarity, ktorý zabezpečuje najväčšiu rôznorodosť reakcií systému na vplyv prostredia v procese jeho prispôsobovania a transformácie na okolité systémy.

1. Prvky sú len nositeľmi algoritmov, z ktorých je zostavený jeden celok, ktorý vykonáva funkciu systému.

2. Tento princíp podlieha vzoru vyjadrenému v „zákone času“ – pomer frekvencií biologického a sociálneho času, kde biologický čas sa chápe ako zmena generácií a spoločenský čas je zmena technológie a informačných procesov. K výmene generácií dochádza vždy raz za 25 rokov (stabilne) a obmena technológií už dosiahla obdobie 4 – 5 rokov. Takmer všetky socio-technokratické systémy sa teda presunuli z oblasti rozsahu do oblasti funkčnosti..“

Preložil:OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie