Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Žiť v prírode, medzi zeleňou pomáha predchádzať demencii

Je dobre známe, že život medzi rastlinami a stromami je prospešný pre psychiku – teraz sa ukazuje, že to môže pomôcť zabrániť demencii. Španielski vedci zistili, že trávenie času v priestoroch s výsadbou zelene pomáha udržiavať zdravie mozgu tak, že spomaľuje akýkoľvek pokles kognitívnych schopností.

Starší ľudia žijúci v zelenších štvrtiach majú oneskorený pokles kognitívnych schopností.

Vedci z barcelonského Inštitútu pre globálne zdravie desať rokov monitorovali 6 500 ľudí žijúcich v Spojenom kráľovstve vo veku od 45 do 68 rokov. V tomto období sa fungovanie ich mentálnych schopností testovalo trikrát hodnotením ich verbálnych a matematických zdôvodnení, plynulosti hovoreného jazyka a krátkodobej pamäte, ako aj úrovne poklesu týchto funkcií v tomto časovom období. Zároveň bolo u každého účastníka štúdie vyhodnotené jeho okolie pomocou satelitných snímok.

„Náš výskum ukazuje, že pokles kognitívnych schopností po 10 rokoch sledovania bol o 4,6 % menší u účastníkov žijúcich v zelenších štvrtiach,“ uviedla vedúca výskumná pracovníčka Carmen de Keijer.

Existujú dôkazy, že riziko rozvoja demencie a zníženie kognitívnych funkcií môže byť ovplyvnené vystavením nepriaznivým podmienkam prostredia, ako sú znečistenie ovzdušia a hluk, a faktorom životného štýlu vrátane stresu a nedostatku pohybu.

Oproti tomu život v blízkosti zelených oblastí zvyšuje fyzickú aktivitu a odbúrava stres a tiež znižuje škodlivé účinky znečistenia ovzdušia a hluku.

Vedci odhadujú, že sa predpokladá, že podiel ľudí nad 60 rokov na svete sa medzi rokmi 2015 a 2050 takmer zdvojnásobí a podobne sa očakáva aj nárast počtu prípadov demencie.

„Aj keď rozdiely v kognitívnom poklese pozorované v našej štúdii sú na individuálnej úrovni mierne, zmenšujú sa oveľa výraznejšie, keď sa pozrieme na tieto údaje týkajúce sa všetkej populácie – ako celku,“ hovorí Payam Dewand, ktorý na štúdii tiež pracoval. „Ak sa to v budúcich výskumoch potvrdí, naše zistenia môžu byť dôkazovou základňou na realizáciu cielených intervencií na zníženie kognitívneho poklesu u starších ľudí v mestách, a tým na zlepšenie kvality ich života.“

Výsledky výskumu boli publikované v časopise Environmental Health Perspectives.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie