Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Výzva lekárov za Covid Etiku (Doctors for Covid Ethics)

Naliehavý otvorený list:

Všetkým občanom Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska.

Všetkým občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK).

Všetkým občanom Spojených štátov amerických (USA).

Komu:

Európskej agentúre pre lieky (EMA)

Regulačnému úradu pre lieky a zdravotníctvo (MHRA)

Správe potravín a liečiv (FDA)

Centru pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC)

Od:

Lekárov za COVID Etiku (Doctors for Covid Ethics – D4CE)

20. júla 2021

Vážení,

Oficiálne zdroje, menovite EudraVigilance (EÚ, EHP, Švajčiarsko), MHRA (Spojené kráľovstvo) a VAERS (USA), v súčasnosti hlásia viac zranení a úmrtí spôsobených vakcínami „Covid“ ako pri všetkých predchádzajúcich vakcínach vzatých dokopy od začiatku záznamov.

EÚ/EHP/Švajčiarsko do 17. júla 2021 – podľa databázy EudraVigilance 18 188 úmrtí súvisiacich s vakcínami Covid-19 a viac ako 1,8 milióna zdravotných problémov.

Spojené kráľovstvo do 7. júla 2021 – podľa schémy žltých kariet MHRA 1470 úmrtí súvisiacich s vakcínami Covid-19 a viac ako 1 milión zdravotných problémov.

USA do 9. júla 2021 – 10 991 úmrtí súvisiacich s vakcínami Covid-19 a viac ako 2 milióny zdravotných problémov, uvádza databáza VAERS.

CELKOM EÚ/UK/USA – 31 389 úmrtí vakcínami Covid-19 a takmer 5 miliónov zdravotných problémov hlásených do júla 2021.

Poznámka: Je dôležité vedieť, že vyššie uvedené oficiálne údaje (hlásené zdravotníckymi orgánmi) sú iba malým percentom zo skutočných čísel. Navyše, každý deň ľudia zomierajú a získavajú zdravotné problémy z vakcín. Upozorňujeme, že v čase písania tohto článku (21. júla 2021) sú oficiálne čísla zreteľne vyššie ako dátumy uvedené vyššie, t. j. 7. júla 2021 (Spojené kráľovstvo), 9. júla 2021 (USA) a 17. júla 2021 (EÚ/EHP/Švajčiarsko).

O tejto katastrofickej situácii sa v mainstreamových médiách nehovorilo, a to napriek skutočnosti, že vyššie uvedené oficiálne čísla sú verejne dostupné.

Signál zdravotného poškodenia je dnes nepopierateľne zdrvujúci a v súlade so všeobecne uznávanými etickými normami pre klinické skúšky, organizácia „Lekári za COVID Etiku“ požadujú okamžité ukončenie vakcinačného programu „Covid“.

Pokračovanie v programe s plným vedomím pokračujúceho vážneho ublíženia a smrti dospelých i detí je zločinom proti ľudskosti/genocídou, za ktorý sa v konečnom dôsledku budú osobne zodpovedať vinníci alebo spolupáchatelia.

Výzva k národu:

Vlády na celom svete klamú vám, ľuďom, obyvateľstvu, ktorému slúžia.

Čísla vyššie uvedené, ukazujú, že vakcíny mRNA sú smrteľne nebezpečné

S pozdravom

Lekári pre Covid Etiku (Doctors for Covid Ethics)

https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-are-lying-to-you-the-people-to-the-populations-they-purportedly-serve/5750650

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie