Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Viktor Schauberger o nesprávnej ceste vývoja ľudstva

Jednou z hlavných príčin nepriaznivej situácie našej planéty je používanie ľudstvom zastaraných environmentálne škodlivých technológií, zatiaľ čo mnohé perspektívne technológie, ktoré nepoškodzujú životné prostredie planéty, sú starostlivo skrývané „mocnými sveta“, aby zabránili strate nadmerných ziskov nadnárodných korporácií profitujúcich z uhľovodíkovej energetiky.

Nie narastajúca ľudská populácia, ale nadmerná chamtivosť a snaha o absolútnu moc zástupcov parazitickej svetovej elity leží v podstate všetkého súčasného marazmu ľudstva a planéty.

Nie náhodou geniálny rakúsky vynálezca a inžinier Viktor Schauberger napísal v máji 1941 na stránkach časopisu Implosion tieto slová:

„Je pomätený ten, kto vŕta šachty a bane v živom organizme planéty, aby ťažil uhlie a ropu a potom rafinuje a žmýka výhody zo získaného paliva, spaľujúc ho na zemi, vo vode a vo vzduchu. Z toho dôvodu sa narúša prirodzený životný cyklus úžitkových nerastov. To, čo je ukryté pred nami v zemi, ešte nedozrelo, ešte to nie je pripravené prinášať úžitok, nie je schopné reprodukcie.

Je hlúpe snažiť sa prechytračiť prírodu. Ľudia, ktorí si dnes zarábajú na živobytie odoberaním bohatstva Zeme, si neuvedomujú, čo čaká ich deti v budúcnosti. Existuje typ ľudí, ktorí sa nazývajú chemici, oni sa zaoberajú tým, že vymýšľajú, ako vyrábať produkty fermentácie bez toho, aby brali do úvahy dynamické procesy v prírode, vďaka ktorým existuje schopnosť reprodukcie a progresívna evolúcia.

Všetko, čo má takéto vlastnosti, vzniklo v dôsledku prirodzených foriem pohybu, vďaka rozdielu teplôt, ktoré prispievajú k metabolickým procesom. A tie zase vyvolávajú organickú syntézu.

Dnes nikto naozaj nevie, čo sa myslí pod pojmom „produkt organickej syntézy“. Aj tu, tak ako inde, existujú rozdiely. A to je správne z tohto dôvodu: bez rozdielu nábojov, bez rozdielu potenciálov by neexistovala absolútne žiadna forma pohybu, v skratke, neexistovala by žiadna evolúcia.

Generácia, alebo vyprovokovanie týchto rozdielov v mechanizmoch, umožní modelovať a implementovať nespočetné varianty evolučnej cesty. Nás zaujímajú spôsoby, ako vytvoriť hnaciu silu a hnacie plyny, ktoré by v procese nehoreli, nepáchli alebo nevytvorili veľa hluku.

Život je nepochybne bitva. Ľudia sú tiež neúnavní bojovníci, ktorí pevne veria, že sú schopní dobyť a obalamutiť prírodu, myslia si, že sú veľmi mazaní a zruční vynálezcovia. Ak sa však pozriete pravde do očí, ľudia sú len nešťastnými tvormi, ktorí neustále ohrozujú svoje životy, pretože si vybrali svojho súpera nad svoje sily …

Existujú obzvlášť jemné plodné hmoty. Veda ich nemôže zmerať, ani zvážiť, farmár ich nemôže zasiať ani pestovať. Preto nikto neberie do úvahy ich existenciu a mnohé skutočnosti svedčiace o ich existencii sú ignorované. Príroda je opatrná a zaoberá sa len reálnymi hodnotami, a čím sú tieto hodnoty drahšie, tým sú pre ľudské oko v prírode neviditeľnejšie.

Úprimnosť je cesta k pravde. Čím odvážnejšie pozeráme pravde do očí, tým viac si uvedomujeme našu ilúziu, pretože celá naša civilizácia hľadá výhodu tam, kde nemôže byť a pokladá za bohatstvo to, čo v podstate nestojí ani groš.“

Náznak „jemných plodných energií“ nás veľmi jasne vedie k ekologickým a lacným éterickým technológiám, ktorých existenciu starostlivo popierajú služobníci parazitov, ako aj existenciu takých „pokročilých“ technológií u „mocných sveta“, ktorí ich už dlho používajú v tajnosti od ľudstva a skrývajú všetko čo môže planétu zachrániť, vrátane technológií Viktora Schaubergera.

A prečo tajne? V prvom rade preto, aby nestratili super zisky z tradičnej energetiky a aby zdierali ľudstvo za to, čo je v skutočnosti ľahko dostupné pri použití zásadne nových technológií rozdielnych od „oficiálne uznaných“. A vnucovanie ľudstvu zastaraných technológií je jednou z hlavných príčin likvidácie biosféry planéty a degradácie ľudstva.

O jedinečných a nadčasových objavoch Viktora Schaubergera sa dočítate aj v knihe „Tajuplná a léčivá sila vody“.

https://www.rinok.sk/Tajuplna-a-leciva-sila-vody-d221.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie