Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Úroveň nadmorskej výšky Antarktídy stúpla od roku 1992 o 0,76 cm

Nová štúdia potvrdila, že Antarktída pridala k výške od hladiny mora 0,76 cm od roku 1992 a rozsah ľadu sa od roku 2009 zväčšuje.

Súčasná snaha klimatických alarmistov by mohla byť úplne podkopaná veľkosťou zmien, ku ktorým došlo v antarktickom ľadovom príkrove v posledných desaťročiach.

Najnebezpečnejším aspektom globálneho otepľovania sa často uvádza hrozba stúpajúcej hladiny morských vôd na husto osídlených pobrežiach sveta, ktoré majú spôsobiť migráciu stoviek miliónov ľudí.

V roku 1989, keď sa OSN aktívne pripravovala na vydanie prvej správy o globálnom otepľovaní spôsobenom ľuďmi, nasledujúci rok prevládal poplašný názor, že ľudia môžu ovládať a „vyriešiť“ problém skleníkového efektu na Zemi (Associated Press, 1989 ), rozsah ľadu sa od roku 2009 zvyšuje.

Už v roku 2007 v doklade IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy – vedecký orgán poverený úlohou vyhodnocovať riziko zmeny klímy), bolo poukázané na to, že otepľovanie Antarktídy by malo za následok čistý nárast hmotnosti a zníženie hladiny mora.

Nedávno sme sa dozvedeli, že k „hlbokému“ ochladzovaniu vo Východnej Antarktíde dochádza od 70. rokov minulého storočia a k ochladeniu (–1,68 °C od roku 1979) sa rozšírilo aj do Západnej Antarktídy.

A teraz nový výskum ukazuje, že Antarktída prispela k nárastu hladiny mora v rokoch 1992 – 2017 iba 0,76 centimetrami alebo 0,3 milimetrami ročne. Navyše pri porovnaní rokov 1997 – 2008 s rokmi 2009 – 2018 za posledné desaťročie došlo k čistému nárastu ľadovej plochy v Antarktíde.

Povrchová teplota južného oceánu sa za posledné dve desaťročia ochladila o – 0,5 °C pozdĺž východnej Antarktídy a ohriala o 0,5 °C pozdĺž západnej Antarktídy a polostrova.

Žiadny z týchto trendov nepodporuje alarmujúci svetonázor o súčasnom stave klímy.

Baumhoer et al., 2021 г.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie