Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Účinky sedenia na úmrtnosť a kardiovaskulárne ochorenia

Bolo vedecky dokázané, že dlhodobé sedenie je spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení (CVD) a úmrtnosťou v krajinách s vysokými príjmami. Táto štúdia sa uskutočnila aj v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

Cieľom bolo skúmať súvislosť času stráveného sedením s úmrtnosťou a výskytom závažných kardiovaskulárnych ochorení v krajinách s rôznou úrovňou ekonomického rozvoja pomocou údajov z perspektívnej epidemiologickej štúdie v mestách a na vidieku.

Táto kohortová štúdia zahŕňala účastníkov vo veku 35 až 70 rokov vybraných od 1. januára 2003 do 31. augusta 2021 v 21 krajinách s vysokými, strednými a nízkymi príjmami. S priemernou dobou sledovania 11,1 roka.

Zo 105 677 účastníkov bolo 61 925 (58,6 %) žien s priemerným vekom (SD) 50,4 (9,6) rokov. Počas priemerného sledovania 11,1 (IQR, 8,6-12,2) rokov došlo k 6 233 úmrtiam a 5 696 závažným KV príhodám (2 349 infarktov myokardu, 2 966 mozgových príhod, 671 srdcových zlyhaní a 1 792 úmrtí na KVO). V porovnaní s kontrolnou skupinou (menej ako 4 hodiny sedenia denne) bol dlhší čas sedenia (viac ako 8 hodín denne) spojený so zvýšeným rizikom kombinovaného výsledku (pomer rizika [RR], 1,19; 95 % CI , 1,11-1,28; P pre trend <0,001), úmrtnosť zo všetkých príčin (RR 1,20; 95 % CI 1,10–1,31; P pre trend < 0,001) a závažné kardiovaskulárne ochorenie (RR 1,21; 95 % CI 1,10–1,34 P pre trend <0,001).

Pri stratifikácii podľa príjmu krajiny bolo spojenie času sedenia s kombinovaným výsledkom silnejšie v krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami (≥ 8 hodín sedenia denne: HR, 1,29; 95 % CI, 1,16–1,44) v porovnaní s krajinami s vysokým a vyšším stredným príjmom (HR, 1,08; 95 % CI, 0,98–1,19; P pre interakciu = 0,02).

V porovnaní s tými, ktorí sedeli menej ako 4 hodiny denne a mali vysokú úroveň fyzickej aktivity, mali účastníci, ktorí sedeli 8 hodín alebo viac denne, o 17 – 50 % vyššie (súvisiace) riziko úmrtnosti v závislosti od úrovne fyzickej aktivity. Riziko sa znížilo so zvýšenou úrovňou fyzickej aktivity.

Veľké množstvo času stráveného sedením sa spája so zvýšeným rizikom úmrtnosti zo všetkých príčin a kardiovaskulárnych ochorení v ekonomicky rôznorodých prostrediach. Platí to najmä v krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami. Obmedzenie sedenia spolu so zvýšením fyzickej aktivity môže byť dôležitou stratégiou na zníženie globálneho problému predčasnej smrti a rizika kardiovaskulárnych ochorení.

JAMA Cardiol

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie