Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Tsunami z miliárd stromov po celom svete môže zmierniť dopady hospodárskej krízy

V dôsledku infekcie koronavírusu COVID-19 a súvisiacich obmedzení prídu o prácu a živobytie desiatky a možno stovky miliónov ľudí na celom svete. Všetky civilizované štáty budú musieť v nasledujúcich rokoch nájsť spôsoby, ako vytvoriť nové pracovné miesta pre aspoň časť z týchto ľudí. Tomu môžu veľmi pomôcť lesy Zeme, ktoré sú vo väčšine krajín vo veľmi zlom stave a tiež potrebujú pomoc.

Aby mohli lesy našej planéty naďalej plniť svoje najdôležitejšie environmentálne funkcie v podmienkach neustáleho zvyšovania antropogénneho tlaku a meniaceho sa podnebia, musí sa do nich investovať veľa úsilia a zdrojov. A práca v obnove lesov je svojou povahou v podstate menej mechanizovaná ako práca v mnohých iných odvetviach hospodárstva – preto každá suma peňazí, ktorá sa do nich investuje, poskytne relatívne väčší počet pracovných miest.

Inteligentné a kompetentné investície do organizácie správneho lesného hospodárstva, ochrany a obnovy lesov teda nielenže pomôžu zlepšiť kvalitu životného prostredia, ale tiež vytvoria početné nové pracovné miesta a pomôžu mnohým ľuďom dostať sa z krízy a preklenúť krízové obdobie. Lesy majú značný vodozádržný účinok a spolu s budovaním technológií na zadržanie vody v krajine, môže tento program v čase krízy priniesť navyše značný efekt s pridanou hodnotou, ktorý stlmí dopady klimatických zmien.

Z tohto hľadiska je zaujímavá skúsenosť Pakistanu – piatej najľudnatejšej krajiny na svete a dvadsiatej piatej, pokiaľ ide o ťažbu dreva vo svojich lesoch. V tejto krajine už tretí rok funguje štátny program zalesňovania – „10 Billion Tree Tsunami“ („tsunami z desiatich miliárd stromov“).

V súvislosti s krízou spôsobenou koronavírusovou infekciou sa pakistanské orgány rozhodli výrazne rozšíriť rozsah tohto programu a vytvoriť viac ako šesťdesiat tisíc nových pracovných miest. Práca bude spojená s vytváraním lesných škôlok, výsadbou lesov, ich ochranou pred požiarmi a odlesňovaním. Približná úroveň miezd bude 500 – 800 pakistanských rupií za deň (cca 3 – 5 eur). Je ťažké povedať, aká je primeraná mzda podľa pakistanských štandardov – je určite nižšia ako pred krízou, ale aj táto úroveň miezd určite pomôže mnohým prežiť obdobie hospodárskej krízy.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie