Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

„Solárny odpad“

Svet bezmyšlienkovo vkladá miliardy do zelenej energie a to najmä slnečnej energie. Málo ľudí však premýšľa o tom, ako a aký bude musieť ľudstvo riešiť odpad za 25 – 30 rokov.

Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov, bolo na konci roka 2016 na svete asi 250 000 ton odpadu zo solárnych panelov a do roku 2050 by toto číslo mohlo dosiahnuť 78 miliónov ton. Podľa niektorých ďalších odhadov nás tento objem odpadu očakáva skôr, niekde v rokoch 2035 – 40 a bude iba rásť.

Niektoré komunity v Spojených štátoch sa už stretli s problémom zneškodňovania odpadu zo solárnych panelov. Napríklad likvidácia firiem v Kalifornii ako SoloPower Systems a Abound Solar Manufacturing vážne zmiatla a znepokojila miestne obyvateľstvo. Územie týchto spoločností bolo posiate rozbitými panelmi, ktoré jednoducho nemohli byť vyvezené na skládku, pretože tieto hory rozbitého skla vyžarovali tony solí olova a kadmia. Pôda na tomto území bola navyše kontaminovaná kyselinou chlorovodíkovou, ktorá sa používala pri výrobe panelov.

Pretaviť sklo tiež nebolo také jednoduché. Dym sa počas topenia odpadu dostal do atmosféry a značne zamoril okolie rovnakým kadmiom a olovom. Výsledkom bolo, že na vyčistenie pozemkov, napríklad Abound Solar Manufacturing, sa vynaložilo 3,7 milióna dolárov daňových poplatníkov, a to aj napriek tomu, že spoločnosť získala 400 miliónov dolárov z rozpočtu. V USA existujú stovky takýchto spoločností, a to sú takzvané certifikované a kontrolované podniky.

Na výrobu a výstavbu solárnej energie sa vynakladá veľa zdrojov, čo je niekoľko desiatok krát viac ako na jadrovú elektráreň v prepočte na vyrobenú jednotku energie. Navyše pri výrobe solárnych panelov sa používa veľa energeticky náročných materiálov ako je sklo a oceľ a životnosť je dvakrát kratšia ako životnosť jadrových elektrární.

Porovnanie spotrebovaných materiálov na jednotku vyrobenej energie.

Prírodné udalosti, ako sú búrky, tornáda, hurikány, zemetrasenia atď., môžu panely poškodiť. Napríklad v roku 2015 tornádo zničilo 200 000 solárnych modulov iba v solárnej elektrárni Desert Sunlight Solar Farm v južnej Kalifornii. Druhá najväčšia solárna farma v Portoriku, ktorá vyrába 40 percent elektrickej energie na ostrove, bola počas hurikánu vážne poškodená. Tieto javy sa pri výpočte „solárneho odpadu“ nezohľadnili, uvažovalo sa o nich až po uplynutí ich životnosti.

Zničená solárna elektráreň v Portoriku.

Aby sme pochopili, s čím sa musíme vysporiadať, musíme pochopiť, že 1,8 milióna solárnych panelov obsahuje 45 359 kg kadmia. Dažďová voda vylúhuje kadmium z poškodeného solárneho panelu za niekoľko mesiacov. A z hľadiska toxicity je kadmium podobné ortuti alebo arzénu.

Solárne panely obsahujú toxické kovy, napríklad olovo, ktoré môže poškodiť nervovú sústavu, ako aj chróm a kadmium. Všetky tri prvky sa ľahko vylúhujú z elektronického odpadu do podzemných vôd.

Výrobcovia teraz veľmi aktívne znižujú náklady na výrobu solárnych panelov znížením obsahu striebra v ich moduloch. Aj keď striebro tvorí veľmi malý zlomok hmotnosti solárneho panelu, stále predstavuje asi 47 % hodnoty panelu. Redukcia striebra spôsobuje, že recyklácia je z hľadiska nákladov náročnejšou úlohou, čím stráca ekonomický zmysel pri spracovaní a panelov sa jednoducho mnohí pokúšajú niekde zbaviť alebo zakopať, čím kontaminujú pôdu a vodu. Aby spracovateľský závod mohol byť rentabilný, musí spracovať 20 000 ton za rok.

Obsah striebra v solárnych paneloch.

Proces recyklácie solárnych panelov je veľmi časovo náročný a špinavý. Napríklad spoločnosť Toshiba Environmental Solutions vyhodnotila, že dokončenie recyklácie všetkých solárnych panelov vyrobených v Japonsku do roku 2020 bude trvať 19 rokov. A do roku 2034 porastie ročná produkcia solárneho odpadu 70 až 80-krát viac, ako je plánovaných v roku 2020. A čo bude v roku 2050, sa dá odhadnúť na obrázku nižšie.

Pri pohľade na toto všetko je vidieť, ako sa pri hlasných sloganoch o zelených technológiách problémy „starostlivo zametajú pod koberec“. Ďalšie generácie budú mať s týmito problémami „hlavu v smútku“, ak sa nič radikálne v danom vývoji nezmení.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie