Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Pôvodný slovanský letopočet

V roku 1700 Peter I. zrušil slovanský letopočet, podľa ktorého bol vtedy rok 7208. Aj týmto spôsobom bolo „vymazaných“ 5508 rokov historického dedičstva slovanských národov.

O tom výstižne dokazuje aj súbor kníh napísaných v roku 1705 – „Severná a Východná Tartária“ od holandského štátnika, cestovateľa, kartografa, vedca a starostu Amsterdamu Nicolaasa Witsena, ktorý sa osobne poznal s Petrom I.

Impozantná kniha Severná a Východná Tartária bola prvýkrát vydaná v roku 1692 . Vtedy mala 660 strán a bola v holandskom jazyku. Nové revidované vydanie tejto práce obsahovalo už 1000 strán a vyšlo v dvoch zväzkoch v roku 1705. Napriek názvu knihy sa Nicolaas Witsen neobmedzil iba na severnú a východnú časť vnútornej Eurázie.

Nicolaas Witsen píše:

„Naše mapy obsahujú mnohé oblasti Moskovitského štátu a tlačia sa s povolením Jeho cárskeho veličenstva, čo je možné vidieť aj z listín, ktoré som dostal. Prvá listina je datovaná rokom 7196 a druhá 7199 ruského kalendára.

Moskoviti počítajú roky od uzatvorenia mieru: rok 1692 je podľa ruského kalendára rokom 7201. Nový rok sa u nich začína 1. septembra starého štýlu. V roku 1700 Jeho cárske veličenstvo nariadilo pripojiť sa k letopočtu ostatných štátov Európy.

Z listín je vidieť spokojnosť Jeho Veličenstva s mojou činnosťou a povzbudenie pokračovať v nej. Bolo tiež milostivo prijaté venovanie tejto mojej práce Jeho cárskej výsosti.

Môžem tiež pripomenúť, že opis krajín a národov podliehajúcich Jeho Veličenstvu, bol spojený s mnohými ťažkosťami a je vyhotovený podrobne so všetkou starostlivosťou.

List cára zapečatený veľkou štátnou pečaťou a datovaný rokom 7202 svedčí o ocenení mojej práce. Je písaný na pergamene veľkými písmenami, krásne maľovaný a zdobený zlatom s vyobrazením erbov.“

Knihu – Severná a Východná Tartária, je možné kúpiť tu: https://www.rinok.sk/Severna-a-Vychodna-Tartaria-d220.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie