Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Potreba slobody, ale aj limitov

Mária Montessori mala „ kozmický pohľad“ na svet , ktorý tvorí jeden celok v permanentnej rovnováhe, i keď neustále v dynamickom pohybe, lebo sa riadi prírodnými zákonmi. Z toho vyplýva, že človek, ktorý je súčasťou toho sveta, dodržiava istý poriadok a je prínosom pre všetkých. Podľa nej je teda nevyhnutné, aby každý našiel svoje poslanie, lebo každé dieťa v sebe nosí vlastný projekt, vlastnú schému vývoja, ktorú môže realizovať, len keď mu je umožnené vyvíjať sa slobodne, nasledovať intuíciu a uskutočňovať vlastné voľby. V úvahe Márie Montessori má pojem slobody zásadný význam.

Často sa domnievame, že čím viac disciplíny, tým menej slobody a naopak. Lenže Mária Montessori tvrdila, že je tomu práve naopak, že tieto dva koncepty sú vnútorne späté a navzájom závislé, že disciplína a sloboda idú pri tvorbe vnútornej slobody dieťaťa ruka v ruke. Ľudské mláďa sa získavaním disciplíny oslobodzuje, to znamená, že sa zbavuje svojich inštinktov a začína postupne nadobúdať dôveru v seba i v druhých, integruje a dodržiava pravidlá spoločnosti, v ktorej vyrastá a pritom absorbuje jej kultúru. Tento proces ho vlastne stavaním hraníc a limitov oslobodzuje! Inak povedané, naša sloboda nám určuje limity a naše limity nás oslobodzujú.

Byť slobodný neznamená robiť si čo chceme bez ohľadu na nič a na nikoho. Práve naopak, znamená to chcieť to, čo robíme, alebo poznáme ako naše vlastné potreby, tak aj potreby druhých, znamená to nasledovať vnútornú slobodu, ktorá si je vedomá prírodných i ľudských zákonov.

Naučiť sa byť slobodný

Každé dieťa nadobúda slobodu vo viacerých etapách: stanovenie a prijatie limitov – do 3 rokov, nastolenie disciplíny – do 6 rokov, preberanie zodpovednosti – do 12 rokov, všeobecné uvedomenie, ktoré umožňuje uplatňovanie vlastnej vôle pri všetkých dôležitých životných rozhodnutiach – do 18 rokov. Mladý dospelý človek sa dokáže slobodne rozhodovať bez toho, aby poškodzoval práva ostatných a pritom dodržiaval limity.

Byť slobodný neznamená nechať dieťa na neho, samo, znamená to, pripraviť mu vhodné prostredie, v ktorom sa môže voľne pohybovať .

Oslobodiť dieťa, znamená odstrániť prekážky jeho spontánnemu vývinu. Znamená to, poskytnúť mu pevné a flexibilné hranice, ktoré mu pomôžu získať nezávislosť pre prvé štádium na ceste za slobodou. Prostredie, ktoré nastolí prospešné a prijateľné limity. V zásade, poskytnúť slobodu bez limitov, by bolo pre dieťa horšie ako absencia slobody. Ten, kto môže robiť čo chce, nie je slobodný, ale je sám. Pre dieťa nie je prospešné, ak môže robiť čo chce, ale ak chce to, čo robí. Napriek tomu to neznamená, že za neho nespravíme žiadne rozhodnutie. Dieťa sa môže pozitívne vyvíjať len vtedy, keď je zaujaté nejakou činnosťou pod láskavým dozorom.

V období 0 až 3 roky je pre dospelého podstatné, aby sa naučil rešpektovať slobodnú voľbu a iniciatívu dieťaťa, a pre dieťa je podstatné, aby sa naučilo akceptovať obmedzenia. Dieťatko sa vyvíja vďaka oporným orientačným bodom a jasným limitom, ktoré stanovia, čo smie a čo nie. Preto mu ponúkame, aby sa zapojilo do každodenných aktivít, pri ktorých sa musí hýbať a zároveň mať jasný cieľ. Tieto činnosti si vyžadujú vnútornú organizáciu, vďaka čomu sa formuje dieťa, ako aj jeho myslenie.

Sloboda nie je konečným cieľom, ale dlhým procesom, ktorým dieťa môže získať ľudské vlastnosti slobodnej bytosti.

Montessori aktivity: https://www.rinok.sk/search-engine.htm?slovo=montessori&search_submit=&hledatjak=2

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie