Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Písanie rukou je prospešnejšie pre budovanie spojení v mozgu, ako písanie pomocou klávesnice

Ako sa technológie vyvíjajú, používanie počítačov, a to aj vo vyučovaní, postupne nahrádza písanie poznámok rukou, najmä na univerzitách. Vedci z Nórskej univerzity vedy a technológie skúmali, ako to môže ovplyvniť vývoj mozgu a uchovanie pamäte. Analýza ukazuje, že písanie je zjavne užitočnejšie.

Výskumníci zhromaždili údaje EEG od 36 študentov univerzity, ktorí boli opakovane požiadaní, aby napísali rôzne slová, ktoré sa objavili na obrazovke. Pri písaní používali digitálne pero a písali kurzívou na dotykovom displeji. Pri písaní písali na klávesnici.

EEG s vysokou hustotou, ktoré merajú elektrickú aktivitu v mozgu pomocou 256 malých senzorov vložených do sieťky a umiestnených nad hlavou, sa zaznamenávali počas piatich sekúnd pri každom pokuse. Analýza ukázala, že konektivita rôznych oblastí mozgu sa zvýšila, keď účastníci písali rukou, ale nie, keď písali pomocou klávesnice, alebo dotykovom displeji.

„Naše výsledky ukazujú, že vizuálne a motorické informácie získané prostredníctvom presne kontrolovaných pohybov rúk pri používaní pera významne prispievajú k vytváraniu vzorcov interakcie mozgu, ktoré podporujú učenie,“ Audrey van der Meer, spoluautorka štúdie.

Predchádzajúce výskumy ukázali, že viac spojení v mozgu je kritických pre vytváranie spomienok a kódovanie nových informácií, a preto je prospešné pre učenie. Vedci sa domnievajú, že monotónne pohyby prsta pri písaní na klávesnici využívajú menej oblastí mozgu. To je dôvod, prečo mozog funguje „horšie“. Výsledky experimentu by sa podľa nich mali brať do úvahy pri plánovaní vzdelávacích programov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie