Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ozónová vrstva sa bude monitorovať pomocou machu

Ruskí vedci z Karelského vedeckého centra Ruskej akadémie vied získali patent na technológiu, ktorú vyvinuli na meranie vlnových dĺžok slnečného ultrafialového žiarenia B (UV-B), ktoré sú pre živé organizmy najnebezpečnejšie, pomocou machu – Sphagnum riparium.

Podľa TASS v Karélskom vedeckom centre vedci porovnali údaje z monitorovania rastu machu s údajmi vesmírneho satelitu SORCE, ktorý vo vesmíre zaznamenáva oscilácie pri rôznych vlnových dĺžkach slnečného ultrafialového žiarenia.

Ultrafialové UV-B je slnečné žiarenie, ktoré spôsobuje mutácie DNA v živých organizmoch a môže viesť u ľudí k rakovine kože. Viac ako 90 % tohto žiarenia je blokované ozónovou vrstvou, ale najkratšie vlny sa v malom množstve dostanú na Zem, preto sa zle zaznamenávajú pozemnými prístrojmi. Rastliny sú na ne veľmi citlivé vďaka špeciálnemu receptoru UVR8, ktorý aj z malej dávky UV-B môže výrazne spomaliť svoj rast. Napríklad malé množstvá žiarenia spomaľujú rast machov o 9 – 18 %.

Získané výsledky sa zhodujú s fyzickými pozorovaniami z prvej polovice 20. storočia, podľa ktorých je slnečné žiarenie s vlnovou dĺžkou 286 nm najkratšou vlnou na zemskom povrchu.

Ak však toto žiarenie bolo v poslednom storočí zaznamenané veľmi zriedka, údaje z danej štúdie ukazujú, že teraz pravidelne preniká cez ozónovú vrstvu a pôsobí na rastliny. Táto alarmujúca skutočnosť môže byť priamym dôsledkom zmenšenia ozónovej vrstvy Zeme.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie