Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Najväčší močiar na Zemi je väčší ako Slovensko

V centrálnej časti Sibíri sa nachádza Vasjuganský močiar, ktorý s rozlohou 53 000 kilometrov štvorcových je väčší ako Slovensko (49 035 km²). Tento obrovský močiar, starý približne 9000 rokov, je najväčší na Zemi. Jeho dĺžka zo západu na východ je 573 km, zo severu na juh 320 km a každý rok sa rozšíri o 800 hektárov. Obsahuje 400 kilometrov kubických zásob sladkej vody. Močiar zahŕňa približne 800 000 neveľkých jazier.

Vasjuganský močiar je rozložený až v troch oblastiach: Tomskej, Omskej a Novosibírskej oblasti. Močiar má obrovský vplyv na životné prostredie. Je hlavným zdrojom sladkej vody v regióne a vyteká z neho približne 200 riek. Jeho odparovanie reguluje klimatickú rovnováhu na rozsiahlom území.

Na niektorých miestach močiara sa ťaží plyn, ropa a rašelina. Nadmorská výška od 116 do 146 metrov. Priemerná ročná teplota -1,6 °С. Priemerná teplota v januári -20 °С (až do -51,3 °С). Priemerná teplota v júli +17 °С (do +36,1 °С). Priemerné ročné zrážky sú 470-500 mm. Snehová pokrývka 40 – 80 cm od októbra do apríla, v priemere 175 dní.

Vo Vasjuganskom močiari sa zachovala jedinečná flóra a fauna, nachádzajú sa tu vzácne a ohrozené druhy rastlín a zvierat, ako napríklad soby, biele jarabice, orol skalný, norky, vydry a mnohé iné. Rastú tu cenné liečivé rastliny a rastliny s jedlými plodmi. V súčasnosti sa plánuje zapísať tento biotop do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Vedci z Tomskej univerzity otvorili vo Vasjuganskom močiari novú výskumnú základňu pod záštitou CAE „Sibírskeho inštitútu budúcnosti“.

„Vasjuganský močiar je unikátny objekt, ktorý vykonáva dôležitú biosférickú funkciu – reguluje globálne klimatické procesy. Nie náhodou mu bol udelený štatút federálnej úrovne,“ hovorí vedecký pracovník biogeochemických výskumných metód a diaľkových metód monitorovania prostredia (BIO-GEO-CLIM) Sergej Vorobev.

Na novej výskumnej platforme plánujú vedci inštalovať základné automatické stanice na monitorovanie prírodných procesov. Pomocou týchto zariadení vedci zaznamenajú štandardné klimatické a biogeochemické ukazovatele. Takéto monitorovanie je potrebné na porovnávaciu analýzu informácií o dvoch najväčších ekosystémoch: Vasjuganského močiara a územia ostrovného rozšírenia permafrostu v západnej Sibíri.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie