Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Likvidácia inštitútu rodiny, a tým spôsobené deštruktívne následky

Rodina je základom osobného šťastia a prosperujúcej spoločnosti ako celku!

Mnohí ľudia už dlho verejne hovoria, že cesta napodobňovania Západu, jeho morálnych hodnôt, ak vôbec nejaké sú, je pre slovanské národy katastrofálna. Mysliace časti obyvateľstva sú rozhorčené a úrady sa tvária, že nepočujú. Alebo nevidia všetky deštruktívne aspekty ako výsledok voľby cesty „konzumu“ a deštrukcie inštitútu rodiny.

Štatistika je neúprosná vec, vďaka ktorej môžeme vidieť k čomu vedie západná cesta rozvoja na príklade Ameriky a Kanady.

Americký vedec – sociológ uvádza, že v dôsledku zmeny princípov a názorov sa Američania za polstoročie zmenili zo zdravého národa (priemerná rodina v Amerike v 50. rokoch mala štyri deti, dom, v ktorom sa matka starala o deti a otec pracoval) na ohrozený vymierajúci národ. Sexuálna revolúcia pochovala rodinné hodnoty a cudnosť a smerovala k oslave „voľnej“ lásky, intimity osôb rovnakého pohlavia, skorého sexu a masturbácie. Novovytvorení pseudoodborníci v televízii hovoria o výhodách masturbácie a normálnosti sexu osôb rovnakého pohlavia. Tento americký sociológ žije v Kanade, obklopený farmami, kde pred generáciou žili šťastné veľké rodiny. A teraz je ťažké čo i len vidieť kompletnú rodinu, nehovoriac o veľkej rodine. Dediny a malé mestá rýchlo umierajú, užívanie drog a alkoholu je na vzostupe.

Ak by sa žiakov skorších ročníkov základných škôl spýtali: „Čo by ste chceli?“ – odpovedali: „Urobiť radosť rodičom“, „Získať peniaze na darček pre môjho bračeka“ a podobne, dnes chcú mať veľa peňazí, super počítač atď. Moderná propaganda už od útleho veku vytvára negatívny obraz rodiny v mysliach detí: rodina je problém a ťažkosti, v rodine sú neustále hádky. Dnes nie je v móde mať rodinu a starať sa o blízkych. Novodobí hrdinovia sú „sexygirls“ a biznismeni s promiskuitným sexom a kopou peňazí. Bez rodiny, bez záväzkov a bez myšlienok „navyše“.

Tu je to, k čomu priviedlo zničenie inštitútu rodiny v Amerike:

 • V bielych rodinách sa zdravé deti takmer vôbec nerodia;

 • Rodiny žijúce spolu nad 15 rokov a rodiny s dvoma deťmi sú zriedkavosťou;

 • Bez psychických problémov nezostali prakticky žiadni ľudia: depresia, nesústredenosť, nespavosť;

 • Počet detských domovov a domovov dôchodcov neúprosne rastie;

 • Rastúci počet samovrážd;

 • Neresti sa stali oveľa mladšími: čoraz častejšie sa môžete stretnúť s deťmi závislými od drog a alkoholu vo veku 10 – 12 rokov;

 • Rast detskej prostitúcie (oficiálne štatistiky pre USA – 300 000 detí a neoficiálne – milióny).

 • Prudký pokles úrovne inteligencie, vzdelania a kultúry.

Naozaj toto chceme a potrebujeme?

Múdri hovoria, že len dve cesty môžu zabezpečiť šťastnú existenciu a rozvoj duše: rodinný život alebo odriekanie. Tretia neexistuje! Tu zvažujeme prvú možnosť. Úspešná žena je matka a manželka a úspešný muž je otec a manžel. Ak muž uprednostňuje osobné záujmy nad starostlivosťou o manželku, deti, rodičov a vnúčatá, tak je z neho úplný egoista (moderný filmový hrdina s kopou peňazí a dievčat). Emancipovaná žena vo všeobecnosti nespôsobuje nič iné ako súcit. Ukazuje sa, že ju nikto takú slobodnú a nezávislú nepotrebuje a sexualita a kariérny úspech neprinášajú šťastie.

Ak si my, Slovania, neuvedomíme dôležitosť rodinného života, tak o nejakých 20 – 30 rokov prídeme o všetko a staneme sa otrokmi – otroci menej rozvinutých migrantov zväčša moslimského vyznania: ich rodiny sú silné, za rodinu je zodpovedný muž a stará sa o starších!

Už dnes krátkozrací politici, motivujúci svoje rozhodnutia výhodami, ktoré poznajú len oni, prijali v európskych krajinách vrátane Ruska, zákon o juvenilnej justícii. Teraz sa počet detí bez domova v Rusku približuje k povojnovým rokom. Viac ako 90 % tínedžerov z detských domovov sa stáva drogovo závislými, alkoholikmi a zločincami. Bez ohľadu na to, ako dobre sa správajú k deťom v detských domovoch, ich jedinou túžbou je nájsť mamu a otca.

Akákoľvek spoločnosť je odsúdená na degradáciu a deštrukciu, ak sa nerodia a nevychovajú zdravé deti. Zničenie inštitútu rodiny je pomalá, ale istá smrť. Aby sa tomu zabránilo, dnes je potrebné ihneď pochopiť a systematicky smerovať:

 • Pochopenie, že zničenie rodinných hodnôt neprináša o nič menej problémov ako najstrašnejšie epidémie a vojny. Každý by mal začať od seba: ženy sa môžu stať skromnejšími a cudnejšími s prioritou založenia si rodiny a splodenia detí a muži zodpovednejšími voči sebe, rodine aj národu.

 • Zákaz voľného prístupu na erotické a porno stránky. Cenzúra degradujúcich programov, filmov a kreslených filmov, ktoré sa hrnú zo západných filmových spoločností. Podpora hudby, videoklipov, filmov, ktoré propagujú rodinné hodnoty, učia morálku a etiku.

 • Zákaz konzumácie alkoholu a fajčenia, v súčinnosti so systematickou propagandou proti konzumácií alkoholu, aj na vládnej úrovni (zdravé mnohopočetné rodiny moslimských migrantov majú konzumáciu alkoholu prísne zakázanú na úrovni relígie).

 • Úplný zákaz práce nadácií a organizácií (spravidla sú všetky zahraničné, alebo pod zahraničnou kuratelou) pre „plánovanie rodiny“, zavádzanie juvenilnej justície a výučbu raného sexuálneho vývoja, masturbácie atď.

 • Podpora na vládnej úrovni pre mladé a mnohopočetné rodiny (príkladom môže byť Maďarsko).

 • Vynakladať maximálne úsilie na oživenie skutočných kultúrnych hodnôt a tradícií.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie