Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

18. – 19. januára každý rok získava voda neobyčajné vlastnosti

Mnohí vedci sa už dlho pokúšajú rozlúštiť záhadu zmien vlastností vody na našej planéte 18. a 19. januára, ktorá prebieha minimálne tisícročia. Prečo sa tak deje, má pravdepodobne príčinu mimo našej planéty, na ktorú v týchto dňoch dopadajú energetické prúdy z ďalekého vesmíru…

„Špecialisti laboratória zásobovania pitnou vodou Ústavu A.M. Sysina v Moskve uskutočnili aj serióznu vedeckú štúdiu. Ako povedal kandidát technických vied Anatolij Stechin, hlavnou úlohou bolo zaznamenať fázu prechodu vody do neobvyklého stavu, preto začali vodu pozorovať od 15. januára. Vo vode odoberanej z kohútika sa meralo množstvo radikálových iónov.

Počas štúdie sa počet radikálových iónov vo vode od 17. januára mierne zvyšoval. Spolu s tým sa voda stala mäkšou, zvýšil sa jej vodíkový index (úroveň pH), čo spôsobilo, že kvapalina bola menej kyslá. Voda dosiahla svoj vrchol aktivity 18. januára vo večerných hodinách. Vďaka veľkému počtu radikálových iónov bola jej elektrická vodivosť skutočne podobná umelo vytvorenému katolytu (voda nasýtená elektrónmi). Zároveň pH vody preskočilo neutrálne (7 pH) o 1,5 bodu.

Študoval sa aj stupeň štruktúrnosti vody z týchto dní. Výskumníci zmrazili niekoľko vzoriek – z vodovodu, z kostolného zdroja, z rieky Moskva. Ukázalo sa, že aj voda z vodovodu, ktorá má zvyčajne ďaleko od ideálu, bola po zamrznutí harmonickým obrazom pod mikroskopom. Krivka elektromagnetickej aktivity vody začala mierne klesať ráno 19. januára a do 20. januára nadobudla obvyklú podobu..“

Voda naplnená do nádob 18. – 19. januára si zachováva svoje výnimočné vlastnosti dlhú dobu. Oplatí sa v týchto dňoch ozdraviť neobyčajnou vodou organizmus zvnútra, aj zvonku…

https://www.biosferaklub.info/category/voda/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie