Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Lieky na kosti zvyšujú riziko zlomenín

Bisfosfonátové lieky sú účinnou liečbou osteoporózy, sú však spojené so značným rizikom atypickej zlomeniny stehennej kosti, najmä ak ich užívate dlhšie ako päť rokov. Ich použitie je kontroverzné, najmä preto, že minerálna denzita – hustota kostí nie je presným meradlom pevnosti kostí a rizika zlomenín.

V bežnej medicíne sú bisfosfonátové lieky prvolíniovou liečbou na prevenciu a liečbu osteoporózy, iba v USA sa ročne vydá 14,7 milióna receptov.

Lieky vrátane alendronátu (Binosto, Fosamax), ibandronátu (Boniva), risedronátu (Actonel, Atelvia) a kyseliny zoledrónovej (Reclast, Zometa) inhibujú kostnú resorpciu blokovaním účinku osteoklastových buniek, ktoré ničia kostné tkanivo.

Osteoklasty však majú okrem resorpcie kostí aj mnoho ďalších funkcií, vrátane ovplyvňovania imunitných odpovedí, a ich úloha pri odbúravaní kostí slúži na zahájenie normálneho procesu remodelácie kostí. Preto môžu lieky, ktoré inhibujú aktivitu osteoklastov, mať „neočakávané negatívne účinky na homeostázu kostí“.

Jedným z rizík, ktoré je známe najmenej desať rokov, je zvýšené riziko atypických zlomenín stehennej kosti, čo je ironický vedľajší účinok liekov predpísaných na „zdravie kostí“. Bisfosfonáty sa zvyčajne užívajú tri až päť rokov, môžu sa však užívať dlhšie – doba, ktorá môže dramaticky zvýšiť riziko, že v dôsledku toho utrpíte vážnu zlomeninu.

Riziko vážnych zlomenín spôsobených liekmi na kosti je najvyššie po piatich rokoch užívania.

V štúdii predstavenej na virtuálnom stretnutí Americkej spoločnosti pre výskum kostí a minerálov (ASBMR) v roku 2020 vedci analyzovali údaje z dánskej národnej zdravotnej databázy o 1,9 miliónoch ľudí vo veku nad 50 rokov.

Relatívne riziko atypických zlomenín stehennej kosti u osôb užívajúcich bisfosfonáty bolo najvyššie po piatich rokoch užívania. Počas piatich až siedmich rokov užívania preparátu bolo relatívne riziko atypickej zlomeniny stehennej kosti 35,57, ktoré sa po siedmich rokoch užívania zvýšilo na 40.

Medzi ľuďmi, ktorí mali atypickú zlomeninu, 58 % užívalo bisfosfonáty, rovnako ako 19 % tých, ktorí mali netypickú zlomeninu. Na porovnanie, tieto lieky užívalo 9,9 % zdravej kontrolnej skupiny.

„Odkedy to bolo prvýkrát oznámené pred viac ako 10 rokmi, je zrejmé, že atypické zlomeniny stehennej kosti sú zriedkavou, ale závažnou komplikáciou liečby bisfosfonátmi, a strach z týchto udalostí odrádza od užívania liekov na osteoporózu,“ uviedol v tlačovej správe Dr. Douglas Bauer z Kalifornskej univerzity v San Franciscu.

Riziko atypickej zlomeniny rýchlo klesalo, keď sa už viac bisfosfonátové lieky neužívali, čo vedie vedcov k domnienke, že „liekové pauzy“ – počas ktorých sa lieky neužívajú – môžu pomôcť znížiť riziko atypických zlomenín bedrového kĺbu u niektorých ľudí, ktorí užívajú tieto lieky.

Samostatné štúdie preukázali, že ženy, ktoré užívali bisfosfonáty päť rokov a potom ukončili liečbu, mali približne rovnaké riziko zlomeniny bedrového kĺbu ako ženy, ktoré užívali liek ďalších päť rokov. To naznačuje, že užívanie liekov dlhšie ako päť rokov je málo prospešné, a môže zvýšiť riziko atypickej zlomeniny.

Vysoká hustota kostí nie je to isté ako zdravé kosti

O bisfosfonátoch sa hovorí, že sú dobré pre kosti, pretože zvyšujú kostnú minerálnu hustotu, ale použitie kostnej minerálnej hustoty ako meradla zdravia kostí je kontroverzné, pretože to nie je rovnaké ako ich kvalita a pevnosť.

Aj keď hustota minerálov v kostiach súvisí s pevnosťou kostí, nie sú si navzájom rovnocenné. Ako je uvedené v knihe Osteoporóza u mužov:

„Pevnosť kosti je jej odolnosť voči zlomeninám.“ Je ťažké presne určiť, čo predstavuje „pevnosť“ kosti. Je spojená s kostnou minerálnou denzitou (BMD), ale nie je s ňou ekvivalentná. BMD je silným prediktorom zlomeniny, existujú však aj ďalšie faktory, ako je štruktúra kostí, remodelácia kostí a nedávno zavedený pojem „kvalita kostí“.“

BMD sa dá ľahko merať pomocou röntgenového prístroja známeho ako röntgenová absorpciometria s dvojitou energiou (DXA alebo DEXA), ale iné merania pevnosti kostí nie sú tak ľahko kvantifikovateľné.

Navyše aj definície osteopénie a osteoporózy, ktoré sú diagnostikované na úrovni 1 a 2,5 štandardnej odchýlky pod priemerným maximom kostnej hmoty európskej mladej dospelej ženy, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, sú veľmi podozrivé, pretože to zamieňa prirodzený pokles kostnej denzity, ku ktorému dochádza s vekom, za chorobu, ktorú je potrebné liečiť liekmi.

Zjednodušene povedané, znalosť vašej BMD nie je presným indikátorom vášho budúceho rizika zlomenín, a to by vás samo o sebe nemalo nútiť k používaniu bisfosfonátových liekov so závažnými vedľajšími účinkami. V skutočnosti existujú riziká spojené s vysokou hustotou kostných minerálov vrátane rakoviny prsníka.

V článku publikovanom v časopise Clinical Diabetes and Endocrinology vedci uviedli, že „biomechanika kostry, veľkosť, tvar a ultraštrukturálne vlastnosti sú definitívnymi prediktormi pevnosti kostí“ a podrobne uvádzajú iba niekoľko obmedzení DXA skenov a množstvo ťažkostí spojené s hodnotením vášho skutočného zdravia kostí:

• Veľkosť, tvar, štruktúra a zloženie kosti sú hlavnými faktormi, ktoré určujú pevnosť kosti.

• Zloženie kostí je ťažké merať neinvazívne.

• Zosieťovanie a hustota kolagénu prispieva k pevnosti kostnej matrice.

• Počet, hrúbka a možnosti spojenia platničiek a stržňov určujú pevnosť trabekulárnej kosti.

• Novo vytvorená proteínová matrica a usporiadanie kryštálov hydroxyapatitu v matrici spolu so stupňom mineralizácie prispievajú k tvrdosti a pevnosti kosti.

• Vaša genetika hrá dôležitú úlohu v zdraví kostí a môže určiť až 70 % pevnosti a štruktúry kostí.

• Zvyčajný stres, opakujúce sa poranenia, choroby ako cukrovka, biomechanické faktory a rýchlosť kostného obratu tiež ovplyvňujú zdravie kostí a riziko zlomenín.

• Rozmer kostí priamo súvisí s pevnosťou kostí, ale DXA pri hodnotení rizika zlomeniny nezohľadňuje rozmer kostí; hrúbka kosti sa tiež nemeria.

Ak máte záujem o zníženie rizika zlomenín kostí, môžete si pomôcť mnohými prírodnými prístupmi založenými na vedeckých poznatkoch.

https://www.greenmedinfo.com/blog/taking-bone-meds-they-increase-your-risk-type-fracture

https://www.biosferaklub.info/?s=Kon%C5%A1pir%C3%A1cia+okolo+boraxu

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie