Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Lesy sú nevyhnutné na podporu opelenia v poľnohospodárstve, potravinovú bezpečnosť a biodiverzitu

Lesy a stromy sú nevyhnutné na uľahčenie opelenia včelami, motýľmi a inými živočíchmi a je nevyhnutné čo najskôr zastaviť degradáciu ich biotopov a chrániť biodiverzitu. Uvádza sa to v novej správe Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.

Správa, ktorej spoluautormi sú FAO a Bioversity International, je zameraná na zdôraznenie kritickej úlohy a výhod opeľovačov závislých od lesa a je určená lesným špecialistom a odborníkom na zveľaďovanie pôdy a direktívnym orgánom v oblasti využívania pôdy.

„Lesy sú domovom divých včiel, netopierov, motýľov a iných opeľovačov a sú nevyhnutné pre ochranu ekosystémov, biodiverzitu a poľnohospodárstvo, a teda aj pre potravinovú bezpečnosť,“ uviedla Tiina Vahanen, vedúca lesníckej politiky a zdrojov FAO.

„Pokles počtu opeľovačov ovplyvní opätovné zalesňovanie, čím sa zníži genetická rozmanitosť lesných drevín a ich odolnosť a adaptívny potenciál.“

Mnoho opeľovačov nevyhnutne potrebuje lesy, kde sa množia a nachádzajú potravu. Ako však upozorňuje správa, odlesňovanie alebo fragmentácia krajiny spolu so zmenou podnebia ovplyvnili ich úlohu, čo následne ovplyvňuje odolnosť ekosystémov, potravinovú bezpečnosť a živobytie.

Takmer 88 percent divých kvitnúcich rastlín vo svete je opeľovaných živočíchmi a viac ako 70 percent svetových potravinárskych plodín si vyžaduje aj opeľovanie živočíchov, uvádza sa v správe.

Keď včely a iný hmyz prenášajú peľ z jednej rastliny na druhú, umožňuje to nielen produkciu ovocia, orechov a semien, ale prispieva to aj k väčšej rozmanitosti a vyššej kvalite, čím vnáša vklad k výžive a potravinovej bezpečnosti.

Zmeny v obhospodarovaní pôdy a postupoch pri obhospodarovaní pôdy môžu viesť k fragmentácii a degradácii biotopu opeľovača. Ako ukazuje správa, divoké opeľovače poskytujú dôležité služby opelenia plodinám, ktoré nemôžu nahradiť domáce včely.

Ako poznamenal Damien Bertrand, odborník na lesné hospodárstvo a spoluautor správy, lesné a krajinné hospodárstvo hrá rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní odolnosti opeľovačov.

„Selektívny výrub, prerezávanie a spaľovanie, ktoré sú organizované s cieľom zvýšiť rozmanitosť stromových spoločenstiev, budú prospešné pre opeľovače a zvyšok biodiverzity lesa,“ uviedol Bertrand.

„Musíme zabezpečiť nepretržitú dostupnosť opeľovačov, a tým zvýšiť odolnosť a produktivitu lesníctva a poľnohospodárstva.“

Správa FAO cituje viac ako 35 prípadových štúdií vrátane jednej, ktorá preukázala silný pozitívny vzťah medzi rozmanitosťou včiel a lesnou pokrývkou v brazílskom kávovom priemysle; v inej štúdii na Kostarike sa preukázalo, že niektoré druhy včiel sa vyskytujú iba na zalesnených stanovištiach.

Aj keď je známe, že urbanizácia viedla k poklesu populácií opeľovačov, mestské prostredie obsahuje aj širokú škálu opeľovačov, niekedy s ešte vyššou úrovňou rozmanitosti ako inde. Správa lesných parkov môže hrať dôležitú úlohu pri udržiavaní potrebnej populácie spoločenstiev opeľovačov v prímestskom prostredí v súčinnosti s ostatnými výhodami mestského lesného hospodárstva.

Správa konštatuje, že na udržanie rozmanitosti a množstva opeľovačov je potrebná rozmanitosť a prepojenie a odporúča sa, aby sa podporovalo väčšie využívanie domorodých a miestnych znalostí a zapojenie zodpovedných používateľov pôdy a zainteresovaných strán do činností riadenia vhodných pre opeľovače.

FAO oslávila 20. mája Svetový deň včiel, aby zdôraznila dôležitosť včelích aktivít a úlohu včelárstva vo vidieckych komunitách a podporila potravinovú bezpečnosť a výživu.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie