Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Krátky vhľad do minulosti

Z knihy Georgija Sidorova:

– Nemôžem dostať z hlavy kresby starých kontinentov. Existuje na našej planéte ešte niečo cennejšie?

– Samozrejme, že existuje, – usmial sa Velemír. – A takých vecí je veľa. A čo sa týka máp starovekých kontinentov, nikto v našej realite, tam hore, myslím vedci a politici, ich nepotrebuje.

– Čože! – Bol som prekvapený. – Prečo?

– Neviem… Taký je náš život. Ak by niekto potreboval mapy starovekých zmiznutých kontinentov, už by im dávno venoval pozornosť.

– Ale, aby ste to urobili, musíte ich najprv nájsť …

– Prečo hľadať? Presne tie isté schematické mapy ako v našom chráme sú vo vatikánskych trezoroch. Myslíš si, že po zničení Tartárie prežil iba tento jediný chrámový komplex? Zďaleka nie je jediný. Tam, kde tajga nevyhorela, zostalo všetko zachované. Myslíš si, že akademik Müller sa desať rokov len tak motal tam a späť po Sibíri? Zaoberal sa zbieraním starých kníh, kroník a samozrejme rôznych mapových schém v ruinách miest a dedín. A jeho ľudia spálili aj steny zachovaných chrámov a sochárske zobrazenia princípov kozmickej sily.

– Ktoré, – dodal Čerdyncev, – naši nikonskí hlúpi kňazi a darebáci Nemci nazývali „pohanské.“ Všetko, čo Nemci našli na území bývalej Tartárie, okamžite poslali do Európy obchádzajúc Petrohrad a Moskvu.

– Za čo Michail Lomonosov aj zlomil Müllerovi nos, – usmial sa Čerdyncev.

– A potom vatikánske katakomby nie sú ani zďaleka jediným miestom, kde sú uložené schematické mapy starovekých kontinentov, dodal Velemír.

– Na Zemi existuje takzvaná Litotéka doktora Cabrera. Mnohé kamene tejto litotéky zobrazujú presne tie isté ako na našich mapách, kontinenty sú, samozrejme, schematickejšie, ale to sú už detaily.

– Ukazuje sa, že v našej dobe nikto nemá záujem o skutočné poznanie minulosti našej planéty?

– Samozrejme, že nie! Potom bude potrebné prepísať nielen chronológiu spoločnosti, ale aj skutočný vývoj planéty samotnej.

– A rozpustiť všetky akadémie na svete, zavrčal Čerdyncev.

– Ale najdôležitejšie je, že potom sa bude musieť priznať kozmický pôvod ľudstva. A toto je už politika, mladý muž. Ak si ľudia uvedomia, že ich predkovia prišli na Zem z iných súhvezdí, začne v ich mysliach vzbura. Ľudia prestanú žiť iba materiálnymi hodnotami. Ich srdcia a sny sa opäť uprú ku hviezdam, oživí sa myšlienka nového kola evolúcie. Princíp „Byť“ sa stane hlavným vektorom duchovného znovuzrodenia a zásada „Mať“ ustúpi do pozadia. Zamysli sa sám, ako takýchto riadiť iba s pomocou peňazí? V žiadnom prípade! V dôsledku toho sa moderný svetový poriadok zrúti ako domček z karát. Vieš si predstaviť, čo sa stane?

– Ak tomu rozumiem, všetko na Zemi zapadne na svoje miesto – z hlavy na nohy.

– To je ale neporiadok!!!

– Pre koho?

– Pre tých, ktorí sú pri moci, chlapče. Pre tých, ktorí vládnu našej chorej spoločnosti. Na čom je založená naša civilizácia? Na dvoch hlinených podperách. Prvou je notoricky známa teória o pôvode druhov. Takže? Toto je z oblasti biológie. A z oblasti fyziky teória relativity Alberta Einsteina, ktorá popiera všeobjímajúce éterické pole, v skutočnosti hlavný potenciál kozmickej energie. Obidve tieto teórie sú dnes povýšené do kategórie náboženstiev. Skús pochybovať o jednom alebo druhom! Ihneď vyletíš z vedy. Medzitým sú obe tieto teórie dvoma stranami tej istej mince: obe popierajú Tvorcu. Inými slovami, multidimenzionálny, preniknutý nekonečnými prúdmi síl a informačných polí, mentálno-astrálny potenciál kozmu. Obe teórie popierajú to, čo je každému zdravému človeku zrejmé…

– Ak si ľudstvo uvedomí svoj kozmický pôvod, – pridal sa Čerdyncev do rozhovoru, – určite sa zamyslí nad tým, aké vetry ho priniesli sem na Zem. Je jasné, že hocijakí technogénni dobyvatelia vesmíru, ktorých vyrobili, sú skutočným nezmyslom. K podobnému záveru prišli aj naši poloduchí akademici. Čo sa stane potom? Najlepšie mysle sa ponoria do štúdia štruktúry vesmíru. Niet inej cesty.

– Vlastne áno, – zamiešal sa Velemir. – Cesta úplnej degradácie a premeny človeka na nový druh opice.

Ale Čerdyncev nepočul poznámku svojho priateľa.

– Čo budú ľudia robiť, odpovedz, – obrátil sa na mňa volchv.

– Prídu k uvedomeniu, pochopeniu a psychofyzickej podstate Tvorcu. V skutočnosti to, čo ľudstvo dokázalo na chvíľu zabudnúť, bude znovu objavené, mám na mysli teóriu fyzikálneho vákua.

– Áno, taká teória tu ešte nebola, chlapče, – zasmial sa Čerdyncev. – Ale pravda hovorí tvojimi ústami: taká teória sa určite vytvorí a to, čo vymyslel Einstein, upadne do zabudnutia.

– A druhá podpora našej technogénnej civilizácie, myslím teóriu o pôvode Darwinových druhov?

– Rozpadne sa na prach ešte skôr ako teória relativity, len čo bude dokázaný kozmický pôvod človeka a bude jasné, že všetci arhantropi, od primitívnych vzpriamených, tých, ktorým si hlúpo dal svoju sekeru, až po neandertálcov, sú degeneratívne kroky entropie človeka rozumného. Ale nebude to teraz, ale v budúcnosti, podľa mňa, neďalekej.

– Bolo by to pekné, – povzdychol som si.

– Potom bude poznanie tohto zázračne prežitého chrámu viac než vítané.

– On sám a všetko v ňom je skutočnou encyklopédiou v obrazoch. Nikdy som nikde nič podobné nevidel. Ale mám na vás otázku: ako som to pochopil, hviezdne chrámy Tartárie, čo sa týka architektúry aj vnútornej štruktúry, sa vždy líšili od svojich náprotivkov za Uralom?

– Niečo podobné bolo u Venétov v západnom Rusku, u kmeňov Ljutičov, Srbov, Lužičanov, Oborditov a Pomoranov. Na území východnej Európy boli chrámy trochu iné. Móda stavať chrámy z kameňa prišla zo severného Kaukazu, prevzali ju Árijci z Donu a Dnepra. Postupom času prišla do Volchova, ktorého príkladom je Sofia Novgorodskaja. Prirodzene, na týchto budovách neboli žiadne drevené rezbárske práce, ale ich steny boli bohato pomaľované scénami z antických mýtov – to je jediný rozdiel. Vo vnútri boli komplexy totožné – všetko ako u nás. Dokonca aj knihy sú úplne rovnaké s mapami vo forme krabičiek.

Keď bola vyhlásená prvá náboženská reforma a uzurpátorské knieža sa zo všetkých síl snažilo uvrhnúť védske pravoslávne Rusko do divokého fínskeho pohanstva, na jeho príkaz boli zmasakrovaní nielen slúžiaci v chrámoch, ale aj vypálené všetky verejné knižnice. Paralelne s tým boli zničené obrazy bohov, knihy s mapami a pojednania o vyššej filozofii – súčasným jazykom – boli zničené referenčné knihy o všeobecných jednotných zákonoch vesmíru. Je pravda, že fresky na stenách kostolov prežili počas prvej náboženskej reformy kniežaťa Vladi – Mira. Po vyhlásení kresťanstva štátnym náboženstvom boli zbúrané.

– A prečo sa benátske drevené chrámy veľmi podobali na tatárske, veď oba kmeňové zväzy delili tisíce kilometrov? Opýtal som sa.

– Všetko je to jednoduché, mladý muž, – usmial sa Velemir na moju otázku a videl som, že jeho oči sú z nejakého dôvodu smutné. – Keď náš severský rodný dom umieral od chladného počasia, ktoré naň náhle padlo a z prívalu vody, ľudia z neho odchádzali na juh dvoma spôsobmi. Jedna cesta viedla pozdĺž hrebeňa Uralu, druhá – cez náhornú plošinu Putorana a náhornú plošinu strednej Sibíri. Toto je dobre povedané vo Velesovej knihe. Na juhu Sibíri sa obe skupiny stretli. Nejaký čas, asi tisíc rokov, žili spolu. Potom sa však východná skupina presunula na juhovýchod smerom k Číne. Západná skupina sa naopak začala usadzovať na severe a severozápade. Postupom času sa obe tieto obrovské enklávy opäť spojili a vytvorili jedinú ríšu, tú, ktorá je vo Vedách známa ako ríša Kuru alebo Hastinapur. Stalo sa to asi pred desaťtisíc rokmi. Potom v ríši Kuru vypukol nepokoj a bratovražedná vojna. Nepoviem vám, ako a prečo. Je to dlhé a nudné…

Georgij Sidorov – „Chronologicko–ezoterická analýza rozvoja súčasnej civilizácie 6“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie