Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kontaminácia ovocia pesticídmi v Európe sa zvýšila

Vo výsledku 9-ročnej štúdie založenej na vládnych údajoch sa odborníkom z Pesticide Action Network (PAN) podarilo zistiť, že používanie toxických chemikálií na ovocí a zelenine sa neznižuje, ale zvyšuje. A to aj napriek hlasným vyhláseniam vlád o potrebe znižovať používanie chemikálií v poľnohospodárstve. Takéto výsledky deväťročnej štúdie zverejnili 24. mája britské noviny The Guardian.

V rámci štúdie odborníci analyzovali viac ako 100 000 vzoriek ovocia na rezíduá pesticídov. Tak vyšlo najavo, že od roku 2019 sa podiel kontaminovaného ovocia a zeleniny zvýšil o 8,8 % v porovnaní s rokmi 2015 – 2017.

Pred 10 rokmi obsah toxických látok v kiwi nepresahoval 4 % a v roku 2019 bola „infikovaná“ viac ako tretina všetkých druhov ovocia. Podiel čerešní kontaminovaných pesticídmi sa v roku 2019 zvýšil na 50 % z 22 % v roku 2011. To isté sa stalo s jablkami (33 %), hruškami (45 %) a broskyňami (53 %).

Najkontaminovanejšie spomedzi analyzovaných vzoriek boli: černice (51 %), broskyne (45 %), jahody (38 %), čerešne (35 %) a marhule (35 %). Zo zeleniny vedie zeler (50 %) a kapusta (31 %).

A tu sú krajiny vyrábajúce produkty s najvyššou mierou kontaminácie: Belgicko (34 %), Írsko (26 %), Francúzsko (22 %), Taliansko (21 %) a Nemecko (20 %).

Pri pohľade na každú krajinu jednotlivo je vidieť, že úroveň ovocia kontaminovaného pesticídmi niekedy stúpa. Napríklad v Belgicku a Portugalsku sa zistilo, že 87 % a 85 % vzoriek hrušiek obsahovalo aspoň jeden druh toxického pesticídu. Niekedy to bol celý chemický „kokteil“ dvoch alebo viacerých pesticídov.

Zistenia sa však nezhodujú s tvrdeniami Európskej komisie o 12 % znížení používania nebezpečných pesticídov v roku 2019 v porovnaní s rokmi 2015 – 2017. Pesticide Action Network (PAN) je medzinárodná sieť viac ako 600 mimovládnych organizácií, inštitúcií a jednotlivcov, ktorí sa snažia minimalizovať negatívny vplyv nebezpečných pesticídov a nahradiť ich ekologickejšími alternatívami.

Odborníci označujú výsledky správy za šokujúce: zelenina a ovocie boli vždy považované za základ zdravej výživy, no teraz, keď je kontaminované každé tretie jablko, je to už minulosťou. Bolo dokázané, že pesticídy sú spojené s rakovinou, vrodenými chybami, srdcovými chorobami. Zároveň neexistuje žiadne bezpečné množstvo – aj minimálne dávky môžu ovplyvniť zdravie.

Postupné vyraďovanie pesticídov nevyzerá realisticky: farmári sú závislí na chemikáliách, aby sa im darilo, navyše chemické koncerny a farmári majú v európskych vládach silné loby. Okrem toho sa nám pred očami odohráva potravinová kríza a Európska komisia už ohlásila dočasné upustenie od pravidiel zeleného poľnohospodárstva. Za týchto okolností zástupcovia PAN vyzvali spotrebiteľov, aby kupovali organické ovocie, najmä ak ide o tehotné ženy, dojčiace matky, alebo malé deti.

Úradníkom sa údaje PAN nezdali hodné pozornosti. Zástupcovia Európskeho obchodného združenia agrochemických spoločností uviedli, že „prítomnosť stôp látky neznamená, že potraviny sú nebezpečné. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (Efsa) vykonal na túto tému rozsiahlu štúdiu, ktorá ukázala, že riziko kumulatívnej expozície je pod prahovou hodnotou.“ Zástupcovia Európskej komisie dodali, že „po mnoho rokov správa Efsa ukázala, že 98 % zozbieraných vzoriek je v súlade s legislatívou EÚ“.

Nezávislí odborníci však tvrdia, že je toho veľa, čoho sa treba obávať a nová štúdia pravdepodobne našla len špičku „agrochemického ľadovca“, ktorý sa neohraničuje iba pesticídmi…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie