Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Hmotné rezervy krajiny

Verejnosť si existenciu hmotných rezerv základných produktov, tovaru a vybavenia spája hlavne s dobou nejakých prírodných katastrof. Tak ako každá domácnosť by mala mať svoje „hmotné rezervy“ základných životných potrieb, pre prípad výnimočnej situácie, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a iné neočakávané udalosti, tak aj každá krajina by mala mať dostatok takýchto zásob v pomere k počtu svojich obyvateľov. Treba podotknúť, že nie všetky krajiny udržujú svoje hmotné rezervy.

Na príklade Ruska si môžeme načrtnúť o aké obrovské objemy a zložité podniky ide. V Rusku existuje taká agentúra ako Federálna agentúra pre štátne rezervy (Rosrezerv). Jej história siaha až do 17. októbra 1931, kedy bol na príkaz Stalina vytvorený Výbor záloh pod Radou práce a obrany.

Je potrebné udržiavať zásoby všetkého potrebného pre krajinu „na 10 rokov jadrovej vojny“, ako žartovali v ZSSR. Samozrejme, nebude dostatok rezerv na 10 rokov vojny, ale podľa noriem musí byť všetkých 143 miliónov Rusov zabezpečených z hmotných rezerv minimálne na 3 mesiace.

Samotné skladovacie základne, alebo odborne povedané kombináty Rosrezerv vznikli počas studenej vojny a sú koncipované ako nezraniteľné systémy, vypočítané tak, aby odolali jadrovým úderom, zemetraseniam a záplavám, a preto boli postavené ďaleko od sídiel.

V skladoch potravín sa skladuje základný tovar: cereálie, mäsové a mliečne výrobky v konzervách, maslo a mnohé ďalšie. Sú tam lieky, rôzne nerastné suroviny, technologické vybavenie a podobne. Ropné produkty sa skladujú nielen v bežných nádržiach na povrchu, ale aj pod zemou v špeciálnych banských dielach.

V štátnych rezervách Ruska je veľa unikátov o ktorých sa verejnosť nikdy nedozvie. Ako napríklad časť rezervných zásob surovín pre veľmi dôležitú produkciu je uložená na dne jedného zo sibírskych jazier. Štátne rezervy obsahujú tiež sady špeciálnych plávajúcich mostov na zabezpečenie spoľahlivého prechodu cez všetky hlavné rieky krajiny. Dajú sa nasadiť do niekoľkých dní a sú vhodné aj na železničnú dopravu.

Viac ako polovica ročného finančného obratu Federálneho rezervného systému predstavuje potravinárske výrobky, najmä obilie, mliečne výrobky, rastlinné oleje, konzervované potraviny – tie výrobky, ktoré je potrebné aktualizovať každé 1-2 roky. Zásoby ropných produktov, strojov, kovov sa menia oveľa menej často – napríklad hliník sa skladuje asi 15 rokov. Raz za niekoľko rokov štátne rezervy tvoria nový objem sortimentu tovaru. Bližšie informácie sa nedajú zistiť – štátne tajomstvo. Je známe len to, že väčšina skladov sa nachádza v starých baniach: sadrových alebo soľných. Požiadavky na podmienky skladovania sú veľmi prísne. Teplota plus 10 stupňov sa musí udržiavať neustále. A špeciálne senzory inštalované na niekoľkých miestach komory registrujú úroveň teploty a vlhkosti. Neustále vetranie udržuje čerstvý vzduch a príjemnú atmosféru. A aby bol kupujúci v otázke kvality produktu pokojný, pri jeho odoslaní sú priložené sprievodné dokumenty, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na skladovanie konkrétneho druhu produktu.

Okrem čisto potravinárskych kombinátov existujú desiatky a desiatky ďalších, napríklad sklady ropy alebo zmiešané sklady, kde je dostupné všetko: od potravín po mobilné dieselové generátory a autá, lieky a stany atď. atď. Ako neznehodnotiť kvalitu zásob? Napríklad benzín, nafta a letecké palivo sa musia prísne pravidelne aktualizovať – obmienať. A potravinové rezervy – ešte viac. Dokonca aj kov nemôže ležať v hromadách v ingotoch po celé desaťročia. V určenom čase idú liatinové alebo neželezné ingoty do zlievarní a potraviny, palivo, obilie a mnoho iného na ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a v posledných rokoch aj ministerstvo pre mimoriadne situácie, na humanitárne účely alebo v prípade nepredvídaných situácií. Odborným jazykom sa tento proces nazýva „obmena“. Čerstvý nákup od akreditovaných spoločností, ktoré si vedia poradiť so štátnym tajomstvom.

V hĺbke viac ako 120 metrov nie sú žiadne živé tvory, dokonca ani potkany. Všade sú kontrolné senzory, pasce, špeciálne preglejkové boxy s návnadou. Žiaden zo živých tvorov, dokonca ani muchy, šváby, ploštice tam nežijú. Aj mačky utekajú spod zeme a ľudia pracujú a dokonca v troch smenách po 8 hodín. Sklady sú rozdelené do skladovacích komôr, pre konkrétny druh tovaru je do každej skladovacej komory pridelená osoba, ktorá je finančne zodpovedná. Za krádež plechovky gulášu – prepustenie. Zatiaľ sa teda nevyskytli žiadne prípady krádeže. Alarm všade naokolo a prehliadky pri výstupe.

V prípade prerazenia vodných vrstiev je každý podzemný zásobník vybavený výkonnými čerpadlami, ktoré budú musieť v priebehu niekoľkých minút prečerpať vodu do dažďovej kanalizácie, špeciálne vykopanej mimo územia závodu na tento účel. A 400 mm železné dvere sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo chránili všetok skladovaný tovar pred zaplavením.

Štátne rezervy spolupracujú s viac ako dvadsiatimi krajinami s podobnou štruktúrou. Rusko je v hmotných rezervách v mnohom pred inými krajinami, aj vďaka veľkým vojnovým konfliktom, ktoré má za sebou, a tým získanými skúsenosťami. Pod federálnou agentúrou existuje výskumný ústav pre problémy so skladovaním, uskutočňuje sa veľa vývojových projektov, ktoré sa zavádzajú do praxe, vytvoril sa jednotný počítačový automatizovaný systém pre správu štátnych rezerv krajiny pomocou komunikácie z optických vlákien.

Hmotné štátne rezervy Ruska sú uložené v 150 kombinátoch – závodoch a na 10 000 miestach úschovy, kde sú uložené materiály, ktoré z určitých dôvodov nemožno „skladovať“ v kombinátoch. Koľko a čo presne je tu však „uložené“, nie je zverejnené (prakticky všetky krajiny s rezervami dodržiavajú zásady utajenia zásob). Na odstránenie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyle stačili napríklad zásoby olova. V priebehu niekoľkých dní bolo zo štátnej rezervy dodaných tri tisíc ton kovu a zdroj žiarenia bol zamurovaný.

Vďaka štátnym rezervám môžu včasnú pomoc dostať nielen ruské regióny a ľudia v problémoch, ale aj cudzie štáty, územia a občania. Takmer žiadne podujatie súvisiace so zaistením bezpečnosti obyvateľstva sa nezaobíde bez účasti Federálneho rezervného systému. Prepuknutie antraxu na území Altaja – Rosrezerv okamžite dodáva dávku vakcíny. Povodeň rieky Lena v Jakutsku – po šiestich hodinách dostali všetky obete stany, poľné kuchyne a teplé oblečenie. Havária v systéme zásobovania s teplom v Tuve – teplovzdušné generátory a výrobky odchádzajú zo strategickej rezervy krajiny v čo najkratšom čase.

Pri lesných požiaroch v minulom roku umožnila preprava buldozérov a pohonných hmôt pre hasičské letectvo zo štátnej rezervy hasiť požiar bez prerušenia. Keď sa prerušila dodávka elektriny na Krym z ukrajinskej strany, agentúra zabezpečila dodávku elektrocentrál na miesto katastrofy do niekoľkých hodín. Do DĽR a LĽR bolo vyslaných viac ako 100 konvojov s humanitárnym nákladom, ktoré vytvorila Federálna rezervná agentúra. V Sýrii humanitárna misia využíva potraviny, lieky a základné potreby z prostriedkov ruskej štátnej rezervy.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie