Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Hladiny olova v krvi žien ovplyvňujú sekundárny pomer pohlaví medzi narodenými deťmi

Predchádzajúce štúdie ukázali, že pomer chlapcov a dievčat medzi narodenými deťmi ovplyvňujú škodliviny obsiahnuté vo vzduchu a vo vode. Účinky olova na sekundárne pomery pohlaví však neboli dobre študované. Japonskí vedci sa rozhodli vyplniť túto medzeru.

Nová štúdia vedcov z Tohoku University Graduate School of Medicine a Yokohama City University (Japonsko) ukázala, že vyššie hladiny olova v krvi matky zvyšujú pravdepodobnosť, že budú mať deti mužského pohlavia. Uverejnená správa v časopise Science of the Total Environment vysvetľuje, prečo sa v ére bezolovnatého benzínu rodí viac dievčat.

Olovo je ťažký kov a toxický chemický prvok, ktorý má kumulatívne vlastnosti a nepriaznivo ovplyvňuje organizmus; je obsiahnutý nielen vo vzduchu, ale hromadí sa aj v morských sedimentoch a sladkej vode. V 20. rokoch 20. storočia sa v USA pridávalo tetraetylolovo ako prísada do benzínu s cieľom zvýšiť oktánové číslo, ako aj pozitívne ovplyvniť životnosť motora a jeho chod.

Keď už nebolo možné ignorovať toxicitu olova, od používania tejto toxickej a karcinogénnej organokovovej zlúčeniny v benzíne sa začalo upúšťať: v Japonsku – ešte v 80. rokoch, potom v Kanade a niektorých európskych krajinách, v Spojených štátoch – v roku 1996 a o niekoľko rokov neskôr, v roku 2000, v Rusku a ďalších európskych krajinách. Postupom času sa teda hladina jeho obsahu v krvi ľudí začala znižovať, no doteraz sa nevrátili do normálu: napríklad podľa Detského fondu OSN je dnes 800 miliónov detí na svete vystavených olovu, najmä z dôvodu nedostatočnej regulácie podnikov v rozvojových krajinách.

Je známe, že prítomnosť rôznych škodlivín v životnom prostredí – nielen olova, ale aj polychlórovaných bifenylov (PCB), železa, ortuti, oxidu uhoľnatého a hliníka v ovzduší, ako aj chrómu a arzénu vo vode – ovplyvňuje sekundárne pohlavie – pomer. Autori novej práce sa rozhodli zamerať na olovo, pretože môže znižovať ženskú plodnosť a negatívne vplývať na kvalitu mužských spermií.

Pomer sekundárneho pohlavia je pomer chlapcov a dievčat medzi narodenými (a preživšími): približne 104 – 107 narodených mužských detí na 100 žien. „V posledných rokoch však pomer pohlaví na celom svete klesá, rovnako ako počet narodených chlapcov,“ povedal Nozomi Tatsuta, ktorý viedol štúdiu.

Analýza použila údaje od 85 171 tehotných žien z Japan Longitudinal Environment and Child Study. Účastníci boli rozdelení do piatich skupín na základe hladín olova v krvi, ktoré boli stanovené po odbere vzoriek. Okrem toho sa brali do úvahy faktory ako rodinný príjem, vek otca a zlé návyky ženy.

Za primárny výstup sa považoval sekundárny pomer pohlaví (SSR), informácie o pohlaví dieťaťa sa získavali po prepise zdravotných záznamov. Logistická regresia, analýzy citlivosti a binomická distribúcia sa použili na preskúmanie vzťahu medzi hladinami olova u matky (medián, 5,85 nanogramov na gram krvi) a SSR. V dôsledku toho vedci dospeli k záveru, že podiel narodených mužských detí závisí od vyššej hladiny olova v krvi žien. Táto korelácia pretrvávala aj po očistení o ostatné faktory.

Výsledky štúdie podľa autorov práce pomáhajú vysvetliť, prečo v posledných desaťročiach klesá percento narodených detí mužského pohlavia: zároveň po zákaze používania olovnatého benzínu a olova vo farbách pre domácnosť sa koncentrácia tohto prvku vo vzduchu a v našej krvi klesá. Ale, samozrejme, je potrebný ďalší výskum, ktorý sa bude okrem iného zaoberať tým, ako olovo ovplyvňuje otcov.

Vedci tiež varujú, že keďže olovo zasahuje do vývoja mozgu, kostí a kardiovaskulárneho systému, v konečnom dôsledku ovplyvňuje kognitívne schopnosti, jemnú motoriku a emocionálnu reguláciu a nemalo by sa používať na ovplyvňovanie pohlavia dieťaťa.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie