Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Experimenty na urýchlenie rastu a vývoja duba

I.N. Nikitin uskutočnil experimenty za účelom urýchlenia rastu a vývoja duba. Po dobu 10 dní pôsobil na klíčiace žalude duba nepretržitým elektrickým osvetlením, pri vysokej vlhkosti vzduchu a zvýšenej teplote (35 – 38 °C) a následne pôsobil nepretržitým elektrickým osvetlením po dobu 5 mesiacov (pri teplote 25 — 30 °C) na sadeničky duba vysadené vo vegetačných nádobách. Následne tieto sadenice duba, ktoré boli vysadené do voľnej pôdy, už po 7 rokoch začali plodiť a ako 8 ročné dosahovali výšku 5,1 metra. Pritom kontrolná skupina dubov v pôde, ktorá nebola vystavená daným experimentálnym podmienkam dosahovala priemernú výšku v rovnakom veku 1,35 metra.“

„Výskum uskutočnečný v roku 1954 v masovom meradle o vplyve ochranných lesných medzí na poliach v oblastiach postihnutých suchom ukázal, že vo väčšine prípadov priniesli tieto lesné medze zvýšenie výnosov úrody obilnín o 1,5 až 3 q/ha (q – metrický cent – 100 kg). Pritom sa pozitívny vplyv lesných medzí – pásov na poliach začína už po 3 až 5 rokoch po vysadení.“

Z knihy: O rozvoji lesníckej vedy v Rusku

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie