Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Čo sa skrýva za sieťou programov „Globálneho vzdelávania“

45325654Oľga Četverikova, docentka katedry histórie a politiky štátov Európy a Ameriky, Štátny inštitút medzinárodných vzťahov Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie.

Program „globálneho vzdelávania“ bol vyvinutý koncom 70. rokov. V jeho zostavení hral významnú úlohu Dr. Robert Müller, ktorý pôsobil ako námestník generálneho tajomníka OSN. On a jeho kolegovia z USA v 70. – 80. rokoch rozvinuli program „Globálneho vzdelávania“, ktorý stanovil prechod na nový systém hodnôt, ktorého hlavným bodom je tolerantnosť. To je taký panteistický svetonázor, otvorene povedané, tento systém má svoje korene v okultnom svetonázore New Age.

New Age je totálna okultná štruktúra, okultné jadro, z ktorého ako z pavučiny vychádzajú všetky ostatné sekty, ktoré sa aktívne šíria na Západe aj u nás. Globálnym cieľom je nielen kontrolovať, ovládať človeka, ale napríklad aj kontrolovať pôrodnosť v určitých krajinách.

Medzi najnovšie metodiky patrí predovšetkým sexuálna výchova. Ide hlavne o zavedenie rôznych modelov zvrátenosti. Propaganda ide prostredníctvom filmov, show a seriály to sú všeobecne kľúčový moment. Zapnete televízor a ide divoká primitivizácia ľudského vedomia a hlavne nepozorované zavedenie tohto tolerantného postoja k zvrátenosti.  Na kultúrnej úrovni, takzvanej pop kultúry, sa to deje už dávno. Ale vzdelávanie si ešte udržiavalo svoju kánonickosť, preto v súčasnosti hlavný úder čaká práve túto sféru ľudského života.

Vzdelávanie bolo ešte zdržovacím faktorom pre niektoré prístupy. Tu veľa záleží od učiteľov, to znamená, od konkrétnych jednotlivcov. Pretože, ak vnútia školám učebnicu alebo program, stále veľa závisí od osobnosti učiteľa.

Aby sa tento faktor eliminoval, teraz sú ukladané školám inštruktáže kádrov, školenia a iba „inovatívni učitelia“ budú môcť zostať. Buď sa „neinovatívni“ ľudia vylúčia, alebo sa nájde veľa ďalších metód, aby človeka z tohto systému vyhodili. Pokiaľ chcete zostať v systéme, tak sa prelaďte.

Prebieha totálna prestavba človeka. To je to, čo nazývame transhumanistickým projektom, keď je človek považovaný len za akýsi stupienok, prechod do nového stavu, od človeka do post-človeka. Týmto transhumanistickým projektom sa dnes zaoberá NASA, DARPA a popredné americké spravodajské centrá. Transhumanizmus nie je okrajový, je to najnovší strategický smer v koncepcii prestavby človeka.

Education-important

Cieľom je prestavba samotného človeka, to znamená, jednoducho povedané, je to zbavenie osobnosti človeka, duchovnej podstaty. Človeka je možné dostať úplne pod kontrolu, keď ovládneš nielen jeho vedomie, ale aj vôľu. Je nutné si podmaniť človeka na tejto úrovni, na úrovni vôle, premeniť ho na post-človeka, bytosť plnú čipov, človeka kyborga, vedomie ktorého sa pripojí do jedinej informačnej siete. Je pripojený k sieti a prostredníctvom nej je riadený.

Ale aby sa to podarilo, je potrebné dramaticky znížiť úroveň duchovného vývoja človeka, premeniť ho na primitívneho spotrebiteľa, ktorý má jednoduchú sadu požiadaviek a to je všetko. U nás bolo vzdelávanie vždy zamerané nielen na profesijnú orientáciu, ale aj na rozvinutie človeka, výchovu človeka – osobnosti, tak sa u nás chápalo vzdelávanie – vzdelávanie osobnosti. A doteraz niekde v školách, v zotrvačnosti, ešte tak učia.

Ale narušenie vzdelávania sa dnes deje veľmi gramotne. Najprv narušili všeobecné verejné školy, potom zaviedli na vysoké školy „globálne vzdelávanie“, potom zobrali „strechu“ – našu Akadémiu vied a teraz, keď je všetko pripravené, idú na hlbokú úroveň, rozobrať predškolské vzdelávanie.

Jedným z princípov novej metodiky je zákaz tradičného systému vzdelávania, prechod na nový so zavedením cudzieho jazyka, cudzích metód a ďalšie veci. Výsledkom je realita, že naše deti sa neučia na ruských rozprávkach, ruských piesňach a ruskej literatúre, ale na „Harry Poterovi“, a podobne.

Korporácie teraz nepotrebujú osobnosti, ale ľudí – počítače a učitelia by im mali pomôcť získať odbornú spôsobilosť. Učiteľ ma zákaz akokoľvek vychovávať, vplývať na proces formovania osobnosti (žiadne ideály, žiadne autority, neexistuje jediná pravda, nie je možné niečomu venovať viac pozornosti). Učiteľ musí pozorovať zo strany a pomáhať získavať kompetencie.

Najhoršie je, že sa to zavádza od ranného detstva, u nás teraz aj predškolské vzdelávanie je považované ako stupienok neprerušovaného vzdelávania. Teraz to už nie je výchova, ale predškolské vzdelávanie a medzi výchovou a vzdelávaním je významný rozdiel. Od roku 2012 sa u nás zaviedli normy pre predškolské vzdelávanie a podľa nich hrá dieťa aktívnu úlohu pri výbere obsahu svojho vzdelávania. A predškolské vzdelávanie, to sú deti od troch mesiacov do siedmich rokov. To znamená, dieťa od troch mesiacov hrá aktívnu úlohu pri výbere obsahu svojho vzdelávania, to je napísané v norme.

„Vzdelávanie pre všetkých“, to je program vyvinutý Müllerom ešte na konci 70. rokov a implantovaný cez UNESCO. V skutočnosti je UNESCO štruktúra s okultným jadrom a tam veľmi dobre vedia, čo robia. Iná vec je, že veľmi veľká časť úradníkov na strednej úrovni o týchto cieľoch nevie a pod zámienkou „Globálneho vzdelávania“ sa im zdá, že je všetko poriadku, že sa implantuje taká univerzálna láska, univerzálne priateľstvo. V skutočnosti je to politika segregácie pod rúškom tejto globalizácie, komercionalizácie, ľudstvo prudko klesá v úrovni rozvoja. Používajú sa proti nemu metódy skutočného zníženia počtu obyvateľov a pre elity sa vytvárajú podmienky, aby mohli realizovať kontrolu človeka a rôzne svoje projekty.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie