Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Celková hmotnosť všetkého vytvoreného človekom prevýšila hmotnosť biosféry

Rok 2020 môžeme nazvať prelomovým v dejinách ľudstva a živej prírody, keď sa technokratický svet ľudí stal väčším, ako svet prírody. Otázkou je, kde sa nachádza tá hranica, kedy v dôsledku toho civilizácia skolabuje.

Nové výpočty všetkej hmoty vytvorenej ľuďmi – od tenisiek po mrakodrapy ukázali, že v roku 2020 táto hmota prevýšila všetku masu biosféry na Zemi. Svet ľudí prevyšuje všetky stromy, huby, planktón a všetku biomasou. Tento záver priniesla skupina vedcov z Izraelského inštitútu a ktorý bol publikovaný v časopise Nature.

Historicky sa tento proces vyvíjal a vyvíja v oboch smeroch: ľudská činnosť vedie súčasne k zvýšeniu množstva produkovaných vecí („antropogénna hmotnosť“) a k zníženiu hmotnosti biosféry. Podľa slov Rona Mila a jeho kolegov, bola na začiatku vývoja ľudstva hmotnosť biosféry dvakrát vyššia, ako je v súčasnosti „antropogénna hmota“.

Od roku 1900 sa objem vyťažených a spracovaných zdrojov nerastných surovín každých 20 rokov zdvojnásoboval a v súčasnosti dosahuje 30 miliárd ton ročne. Všetko toto množstvo sa odoberá z litosféry zeme a mení sa na vyrobené výrobky: palivá, stavebné materiály, kovy, infraštruktúru..

Podľa výpočtov autorov štúdie by sa mali protichodné trendy pretínať okolo roku 2020 (± 6 rokov): celková suchá hmotnosť zemskej biosféry a „antropogénna hmotnosť“ sa vyrovnali a dosiahli približne 1,1 bilióna ton. Ak tento trend bude pokračovať, potom v polovici alebo na konci rokov 2030 masa „ľudského sveta“ a prevýši aj masu biosféry vrátane vody obsiahnutej v živých organizmoch.

Autori zdôrazňujú, že táto akumulácia nepochádza ani tak z využitia zdrojov živej biomasy, ale hlavne z ťažby nerastných surovín, ktorá dosahuje ohromujúce rozmery. Hlavná časť „ľudského sveta“ sa skladá z betónu, piesku, štrku a asfaltu. „Na každého človeka pribudne každý týždeň toľko „antropogénnej hmoty “, ako váži sám, alebo o niečo viac“ – tvrdia vedci.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie