Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ako sa výrobcovia alkoholu snažili skryť spojenie alkoholu s onkologickými chorobami

Priemyselné odvetvia výroby alkoholu sa opakovane pokúšali manipulovať verejnou mienkou. Cieľom tohto snaženia je upokojiť spotrebiteľov alkoholu tým, že spochybňujú výsledky vedeckých štúdii, ktoré ohrozujú predaj ich produkcie.

Vedci z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny, ktorá je jednou z prestížnych univerzít vo Veľkej Británii, uskutočnili vedeckú štúdiu a ukázali, že organizácie blízke k alkoholovému priemyslu šíria neúplné a nesprávne informácie súvisiace so  spojením konzumácie alkoholu a  rozvojom rakoviny.

V zásade ide o PR štruktúry a asociácie propagujúce „primeranú konzumáciu alkoholu“ v USA, Kanade, Austrálii a iných krajinách. Formálne tieto organizácie vystupujú ako podporovatelia „sociálne zodpovedného podnikania“, ale v skutočnosti, ako zistili vedci, manipulujú verejnú mienku v záujme biznisu.

Spojenie konzumácie alkoholu a onkologických ochorení je preukázané širokou vedeckou komunitou. Etylalkohol je zaradený do zoznamu karcinogénov, ktorý vypracovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. Podľa údajov agentúry spotreba alkoholu súvisí s rozvojom minimálne siedmich druhov rakoviny. Jednotlivým druhom rakoviny sa venujú desiatky vedeckých štúdií. Podľa štatistík je s alkoholom spojených približne 3,5 % úmrtí spôsobených onkologickými chorobami.

Jedným z dôvodov je, že etanol sa v organizme človeka rozkladá na niekoľko nebezpečných neurotoxínov, ako napríklad acetaldehyd, ktorý je tiež v zozname karcinogénov. Pritom niektoré štúdie tvrdili, že alkohol naopak chráni pred rozvojom určitých druhov rakoviny. Avšak britský výbor pre testovanie karcinogenity spotrebného tovaru, poukázal na spornosť ich metodológie a dodal, že možné pozitívne účinky alkoholu sú v každom prípade oveľa nižšie, ako súvisiace hrozby.

Pritom o rizikách vzniku ochorení spojených s konzumáciou alkoholu nevedia mnohí. Vedecká štúdia, ktorá sa uskutočnila v roku 2016 vo Veľkej Británii ukázala, že iba každý desiaty človek pozná o určitom spojení konzumácie alkoholu s rakovinou.

Vedci z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny sa zamerali na viac ako 20 organizácií, ako napríklad: Medzinárodná aliancia pre rozumnú konzumáciu alkoholu (IARD), projekt Pivná múdrosť (Beer Wisdom), Asociácia európskych pivovarov (Brewers of Europe), Americká nadácia pre zodpovedný prístup k alkoholu. Vo svojich publikáciách tieto organizácie hodnotili aj riziká spojené s alkoholom, ale nebezpečenstvo vzniku rakoviny nebolo veľakrát priznané. Niektoré organizácie výslovne odmietli takúto hrozbu a uviedli, že neexistujú podstatné dôvody na spájanie nízkej, alebo miernej konzumácie alkoholu so zvýšením rizikom vzniku rakoviny (IARD). Alebo že mierna konzumácia alkoholu spojená s rakovinou prsníka nie je dokázaná (kanadská organizácia Éduc’alcool).

Pritom Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, už v roku 2005 uznala, že riziko vzniku rakoviny je spojené s konzumáciou alkoholu. Iné organizácie zdôrazňovali, že riziko existuje iba pri vysokej spotrebe alkoholu, alebo ťažkom alkoholizme (austrálska Drinkwise). Podľa autorov vedeckej štúdie sa pritom riziko vzniku niektorých typov rakoviny zvyšuje aj pri malých dávkach alkoholu, toto uznal aj britský výbor pre kontrolu karcinogenity.

Mnohí jednoducho nespomenuli onkologické ochorenia v zozname chorôb, ktoré môže spôsobiť pravidelná konzumácia alkoholu. Napríklad organizácia Éduc’alcool spomenula kardiovaskulárne choroby a diabetes, ale o rakovine sa nezmienila.

Ďalším trendom je zmäkčenie dôrazu. Cieľom bolo podčiarknuť, že alkohol je len jedným z mnohých rizík spojených s rozvojom rakoviny. Niektoré organizácie sa snažili preniesť akcent na fajčenie. „Dokonca aj nadmerná konzumácia alkoholu nemusí viesť nutne k rakovine, na to vplýva genetika, vek a životné prostredie“, tvrdí austrálsky Drinkwise. Autori štúdie sa domnievajú, že takéto argumenty zavádzajú ľudí do omylu a odvracajú od faktu, že alkohol je sám o sebe hrozbou, bez ohľadu na iné faktory.

Reakcia na vedeckú štúdiu londýnskych lekárov a vedcov nasledovala okamžite: Organizácia IARD uviedla, že si stojí za zverejnenými informáciami. Americká organizácia Distilled Spiris Council obvinila autorov výskumu „z predsudkov proti alkoholu“.

Autori výskumu trvajú na svojom: „Naša analýza umožňuje urobiť záver, že výrobcovia alkoholu sa môžu pokúšať zmierniť negatívny účinok konzumácie alkoholu šírením falošných, alebo skreslených informácií o rizikách vzniku rakoviny prostredníctvom pridružených organizácií.“

Podľa vedcov, analýza naznačuje, že charakteristiky šírenia informácií v týchto štruktúrach nie sú výsledkom chyby, ale vedomej stratégie. Vedci predložili paralely s tabakovým priemyslom, ktorý desaťročia viedol kampaň zameranú na šírenie mylných predstáv o rizikách vzniku rakoviny s použitím na to vytvorených určitých organizácií.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Projekt: Triezvosť ako norma života

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie