Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ako a prečo rozvíjať medzihemisférnu interakciu u dieťaťa

Interhemisférická interakcia (prenos signálu medzi hemisférami mozgovej kôry) je špeciálny mechanizmus na spojenie ľavej hemisféry a pravej hemisféry do jedného integratívneho, holisticky fungujúceho systému, ktorý sa vytvára pod vplyvom genetických aj environmentálnych faktorov.

Každý vie, že mozog sa skladá z dvoch hemisfér: ľavej a pravej. Niekomu funguje lepšie ľavá strana, inému pravá a najlepšia možnosť je, keď funguje pravá aj ľavá polovica mozgu. Ľavá hemisféra myslí logicky, zatiaľ čo pravá hemisféra kreatívne. Je jasné, že človek potrebuje oboje. Preto je od detstva žiaduce rozvíjať interhemisférické spojenia.

Ak je interhemisférická interakcia neformovaná: dochádza k nesprávnemu spracovaniu informácií a dieťa má problémy s učením:
 • problémy s písaním;

 • s ústnym prejavom;

 • zapamätaním si informácií;

 • problémy vo všeobecnom vnímaní vzdelávacích informácií.

Dôvodov môže byť veľa, tu je niekoľko:
 • choroba matky, stres (cca od 12. týždňa tehotenstva);

 • pôrodná trauma;

 • choroby dieťaťa v prvom roku;

 • dlhotrvajúci stres;

 • celková anestézia.

Podľa akých znakov je možné určiť neformovanú interhemisférickú interakciu:
 • zrkadlové písanie písmen a číslic;

 • pseudo-ľaváctvo;

 • logopedické odchýlky;

 • nemotornosť pohybov;

 • agresivita;

 • zlá pamäť;

 • nedostatok kognitívnej motivácie;

 • infantilizmus.

V tomto pomôžu špeciálne cvičenia. Budú nielen koordinovať prácu hemisfér mozgu, ale prispejú aj k rozvoju myslenia dieťaťa. Je lepšie vykonávať cvičenia každý deň, aspoň 5-10 minút.

Cvičenie „Ucho-nos“

Ľavou rukou sa dotkneme špičky nosa a pravou rukou opačného ucha, t.j. ľavého. Uvoľnite ucho a nos súčasne, tlesknite rukami a zmeňte polohu rúk.

„Zrkadlová kresba“

Položte na stôl prázdny list papiera, vezmite si ceruzku. Nakreslite zrkadlovo symetrické vzory oboma rukami súčasne. Pri tomto cvičení by ste mali cítiť uvoľnenie očí a rúk, pretože súčasná práca oboch hemisfér zlepšuje efektivitu celého mozgu.

„Farebný text“

Čo najrýchlejšie si potichu prečítajte riadky zľava doprava, počnúc prvým, a nahlas vyslovte farbu každého slova. Ak sa pomýlite, pomenujte správnu farbu a pokračujte ďalej.

Cvičenie „Lezginka“

Ľavá ruka je zložená v päsť, palec naboku (päsť je umiestnená prstami smerom k sebe). Pravá ruka vo vodorovnej polohe sa dotýka malíčka ľavej. Ďalej meníme ruky, 6-8 opakovaní.

Preložte prsty na pravej ruke do znaku V, na ľavej – OK. Vašou úlohou je súčasne zmeniť polohu prstov na oboch rukách. To znamená, že vpravo bolo V – zmenilo sa na OK, vľavo – bolo OK – zmenilo sa na V. Pokúste sa vykonať cvičenie aspoň 10-15 krát.

„Abeceda“

Toto cvičenie tiež rozvíja pozornosť, myslenie a zlepšuje výkon, pomáha zmierniť emocionálny stres. Na dokončenie cvičenia si vytlačte alebo napíšte obvyklú abecedu.

Pod každé písmeno ľubovoľne vložte poznámky: L, P, O. L znamená, že musíte zdvihnúť ľavú ruku, R – pravú, O – obe ruky. Pri pohľade na abecedu musí dieťa súčasne pomenovať písmeno a vykonať pohyb označený pod písmenom.

„Pes – zbraň“

Zložte prsty na jednej ruke v znamení PSA a na druhej strane – ZBRAŇ. Vašou úlohou je súčasne zmeniť polohu prstov na oboch rukách. To znamená, že kde bol PES – tam bude ZBRAŇ a kde bola ZBRAŇ – tam bude PES. Skúste opakovať 10 – 15 krát.

Cvičenie „Koliesko“

Ruky na stole, predlaktia hore, dlane otočené k sebe, prsty od seba. Spojte špičky palcov s ukazovákmi a vytvorte kolieska. Zvyšné tri prsty zostávajú rovné. A potom striedavo každým prstom. Prsty oboch rúk dajte do vzdialenosti 1,5 – 2 cm od seba, ale navzájom sa nedotýkajte. Potom je všetko potrebné zopakovať naopak.

To isté so zatvorenými očami. To isté pre každý počet: palec pravej ruky striedavo s každým prstom tvorí koliesko. Potom zasa všetko naopak.

Cvičenie „Reťaz“

Sed, lakte na stole na šírku ramien, predlaktie hore, dlane dovnútra. Kolieska tvorené uzavretými palcami a malíčkami pravej a ľavej ruky do seba zapadajú tak, že prsty jednej ruky sú v prstenci druhej ruky. Retiazka je ďalej pletená malíčkom, prostredníkom a ukazovákom.

„Brucho – hlava“

Vykonajte nasledujúce pohyby: Hladenie brucha pravou rukou v smere hodinových ručičiek. Poklepanie ľavou dlaňou po temene hlavy. Skombinujte naraz oba pohyby. Keď si na tieto pohyby zvyknete, môžete zmeniť ruky. Takéto cvičenia sú dobré na rozvoj koordinácie.

„Tvoríme kruhy“

Toto cvičenie je možné vykonávať v sede aj v stoji, ale je lepšie začať v stoji. Oprite sa o ľavú nohu a začnite pravou nohou kresliť kruhy na podlahu v smere hodinových ručičiek. Pravou rukou opisujte kruhové pohyby rovnobežne s podlahou, ale už proti smeru hodinových ručičiek. Snažte sa zachytiť pohyby a robte oba cviky súčasne. To prinúti obe hemisféry mozgu pracovať súčasne. Po zvládnutí tohto cviku vymeňte ruky a nohy.

„Lietadlo“

Cvičenie spočíva v tom, že ľavá ruka kreslí trojuholník vo vzduchu a pravá ruka kreslí kruh. Toto cvičenie je možné upraviť: zmeniť ruky alebo vzory. Cvičenie je možné vykonávať nielen vo vzduchu, ale aj kreslením kriedou na tabuľu alebo asfalt, prípadne fixkami na papier. Skúste to urobiť aj s otvorenými a zatvorenými očami.

Ako ukazuje prax, trénovanie každého cvičenia netrvá dlhšie ako dva alebo tri dni. Spočiatku sa zdá, že je to nemožné, ale potom sa medzihemisférické spojenia koordinujú a rozvíjajú. Cvičte so svojimi deťmi. Je to zábavné a užitočné. Tieto cvičenia sú veľmi užitočné nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Okrem zlepšenia medzihemisférických spojení cvičenia vo veľkej miere ovplyvňujú rozvoj pamäti, pozornosti a myslenia.

Dôležité!

Cvičenie by sa malo vykonávať v pokoji, v pokojnom prostredí. Ak vidíte, že je problém a cvičenia nepomáhajú, určite kontaktujte neuropsychológa.

Tatiana Trjasorukova – Rozvoj interhemisférickej interakcie u detí

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie