Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Život v prírode medzi vegetáciou pomáha predchádzať demencii

Je známe, že život v prírode v prostredí lesov a parkov blahodarne pôsobí na psychiku, teraz sa ukazuje, že to môže zabrániť demencii. Španielski vedci zistili, že čas strávený medzi zelenými výsadbami pomáha zachovať zdravie mozgu a spomaľuje akýkoľvek pokles kognitívnych schopností. Výskum bol publikovaný v Environmental Health Perspectives.

Vedci z barcelonského Inštitútu globálneho zdravia sledovali desať rokov 6500 ľudí vo veku od 45 do 68 rokov žijúcich vo Veľkej Británii. Počas tohto obdobia sa trikrát preverovalo fungovanie ich psychických schopností hodnotením ich verbálneho a matematického uvažovania, plynulosti hovoreného jazyka, krátkodobej pamäte a tiež úroveň poklesu týchto funkcií počas sledovaného časového obdobia. Súčasne sa hodnotilo okolité domáce životné prostredie každého účastníka aj pomocou satelitných snímkov.

„Náš výskum ukazuje, že zníženie kognitívnych schopností po desiatich rokoch pozorovania bol o 4,6 % nižší u účastníkov žijúcich vo viac zelených oblastiach,“ povedala vedúca výskumu Carmen de Keijzer.

Existujú dôkazy, že riziko vzniku demencie a pokles kognitívnych schopností môže byť ovplyvnený negatívnymi environmentálnymi podmienkami, ako sú znečistenie ovzdušia, hluk, vrátane spôsobu života – nadmerný stres a chýbajúca fyzická aktivita.

Naopak, život v blízkosti zelených zón zvyšuje fyzickú aktivitu,  znižuje stres a tiež znižuje škodlivé účinky znečistenia vzduchu a hluku. Vedci odhadujú, že podiel ľudí vo veku nad 60 rokov sa vo svete v rokoch 2015 až 2050 zdvojnásobí a očakáva sa podobné zvyšovanie počtu prípadov demencie.

„Hoci sú rozdiely v kognitívnom poklese pozorované v našej štúdii skromné na individuálnej úrovni, sú oveľa významnejšie, ak sa pozrieme na tieto údaje v rámci celej populácii ako celku. Pokiaľ sa táto tendencia potvrdí v budúcich štúdiách, naše výsledky môžu slúžiť ako dôkazový materiál pre cielené zásahy zamerané na zníženie kognitívneho poklesu starších ľudí žijúcich v mestských podmienkach,“ dodávajú vedci.

Stále nové výskumy potvrdzujú dôležitosť kooperácie človeka a prírody a dôležitosť výsadieb stromov a rastlín v obytných zónach. Je výborné, že takmer každý človek na základe týchto znalostí môže prispieť k svojmu a všeobecnému zdraviu občanov a zapojiť sa do výsadby zelene vo svojom blízkom okolí.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie