Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Zbraň proti národu (Výzva 1700 lekárov z Ruska)

otr1My, lekári, profesori a akademici medicíny, sa obraciame na Vás s prosbou posúdiť a prijať riešenie o oficiálnom uznaní alkoholu a tabaku za narkotiká, ktoré dosiahli masové rozšírenie v našej krajine a spôsobujúcich veľké škody človeku a spoločnosti, ohrozujúc samotnú existenciu našej Vlasti ako kultúrneho štátu. Všetci vynikajúci vedci, a to, ako v minulosti i v súčasnosti, bez kompromisov ustanovili, že alkohol je silný narkotický jed.

A.N. Timofeev v knihe „Neuropsychické poruchy pri alkoholovej intoxikácií“ (1955) píše: „Alkohol sa radí medzi drogy, ktoré pôsobia paralyzujúcim spôsobom na akúkoľvek bunku… hlavne na bunky mozgovej kôry… má paralyzujúci vplyv na vyššie oddelenia centrálneho nervového systému (CNS) a dráždi mechanizmy nižšie ležiacich oddelení. To vysvetľuje vybudený stav opitého človeka, keď brzdiaci proces vo vyšších oddeleniach už utrpel.

V.K. Fjodorov, najbližší žiak I.P. Pavlova v článku „O prvom vplyve drog (alkoholu a chloralhydráta)“ tvrdí, že „alkohol je droga a ako každá droga má svoje zvláštnosti, iba v detailoch sa líši od druhých drog: všetky fázy vplyvu alkoholu na centrálny nervový systém sú roztiahnuté… eufória pri alkohole je jasnejšia, čo vysvetľuje väčší záujem ľudí k alkoholu.“ (Práce fyziologického laboratória I.P. Pavlova, 1949)

I.J. Vvedenskij hovorí: „Alkohol je narkotický jed a zo všetkých tkanív v organizme má najväčšiu afinitu (schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami) s centrálnym nervovým systémom. („O nepríčetnosti alkoholikov“, 1935)

N.E. Vvedenskij v siedmej časti PPS (1963) v článku „O vplyve alkoholu na človeka“ hovorí o tom, že „vplyv alkoholu vo všetkých jeho formách (vodka, likér, víno, pivo, atď.) je podobný s pôsobením narkotík a typických jedov, ako je chloroform, éter, ópium, atď.“

V.T. Kondratenko a A.F. Skugarevskij v knihe „Alkoholizmus“ (Minsk, 1983) píšu: „Hlavným farmakologickým účinkom alkoholu na centrálny nervový systém je narkotický účinok.“

Zvlášť nebezpečný účinok má alkohol na organizmus dieťaťa. Podľa údajov farmakológa I.N. Krakova, u detí vo veku do 10 rokov má silný toxický efekt, to znamená, otravu a dokonca smrť už konzumácia 2 -3 lyžíc vodky, čo zodpovedá približne 15 g čistého alkoholu. („Alkohol, rodina, potomstvo“, 1974)

V roku 1975 Svetové zdravotnícke zhromaždenie prišlo k rozhodnutiu: „Zaradiť alkohol k drogám, ktoré poškodzujú zdravie.“ To znamená, že dokonca oficiálne je uznaný alkohol ako droga. Vo „Veľkej Sovietskej Encyklopédií“ je doslova povedané, že „alkohol je narkotický jed“ (Diel 2, str. 116). V štátnej norme ZSSR 1982: „Alkohol, etyl, sa radí medzi silne pôsobiace narkotiká…“ (№ 1.053 GOST 5964-82)

Najväčšie mozgy sveta, ako napríklad Darwin, ešte v 19. storočí písali, že „zlo spôsobené alkoholom prevyšuje tie neduhy, ktoré ľudstvu priniesli mor, hlad, vojny dohromady.“ Cez všetky tieto vedecké údaje vládne v našej krajine zvláštny paradox, narkotický jed sa predáva dokonca v potravinárskych obchodoch.

To isté je potrebné povedať o tabakovej droge, ktorého jedovatý a narkotický účinok skúšajú na sebe milióny ľudí a platia za to mnohými rokmi života a zdravím. Zo všetkých drog, iba alkohol a tabak nie sú zakázané zákonom, pretože slúžia ako mocné zbrane mafii pre vlastné obohatenie a vykorisťovanie ľudí, na páchanie mnohých ohavných zločinov.

Trápenie, ktoré nesú tieto látky ľudstvu, je ďalej neznesiteľné. Alkohol a tabak ničia zdravie miliónov ľudí, vedú k narodeniu stoviek tisíc a miliónov postihnutých a debilných detí. Zvyšujú trestnú činnosť, znižujú produktivitu práce, zvyšujú rozvodovosť a havárie, prinášajú skorú smrť a zvýšenú úmrtnosť v spoločnosti, znižujú dĺžku života o 15 – 20 rokov, ničia ekonomiku a životné prostredie.

Ale najväčší a devastujúci vplyv má alkohol na mozog a reprodukčné orgány, čo vedie k degradácií a smrti nielen súčasného, ale aj budúceho človeka ako rozumnej bytosti. Bolo dokázané, že dokonca pohár piva spôsobuje štrukturálne zmeny v organizme človeka. Pri dlhodobej konzumácií alkoholu sa menia a degenerujú tkanivá, čo sa prejavuje rýchlo a skoro hlavne v mozgu… Najprv prichádza atrofia mozgových hemisfér a mozočka, pretrhávanie a pustnutie ich kôry v súvislosti so smrťou kortikálnych neurónov. (V.K. Boleckij „Súhrn vedeckej konferencie“, 1955)

Zmeny v štruktúre mozgu vznikajú už pri miernej konzumácii alkoholu. Švédski vedci zistili, že po 4 rokoch pitia alkoholických nápojov dochádza k zvrašteniu mozgu, z dôvodu úmrtia miliárd buniek mozgovej kôry. U „umiernených“ konzumentov sa zvraštený mozog našiel v 85 % prípadov. („Veda a život“ č.10, 1985)

Už dávno najlepšie mozgy sveta žiadajú uzákoniť zákaz konzumácie týchto narkotík, rozšírením na nich zákona o boji proti drogám. Pred 80 rokmi sa 800 lekárov z Anglicka, Nemecka a Rakúska obrátilo s výzvou ukončiť považovanie alkoholu za potravinársky produkt a zaradiť ho k drogám. Ale vtedy nepriateľské sily triezvosti boli veľké a lekárom sa nepodarila svoja vznešená misia.

Dnes, my, opäť zdvíhame svoje hlasy na záchranu a spasenie ľudí. My – ľudia najhumánnejšej profesii, určenej zachraňovať životy a zdravie ľudí, nemôžeme ďalej trpieť, že v našej krajine z príčin spojených s konzumáciou alkoholu a tabaku, každoročne zomiera takmer 1,5 milióna ľudí. Rodí sa viac ako 200 tisíc postihnutých a chorých detí. Zdravý rozum žiada riešiť tento problém logicky a zákonne.

Prečo drogy – alkohol a tabak, ktoré sa svojim deštruktívnym účinkom nelíšia od iných narkotík , takých ako morfium, ópium, chloroform, éter, marihuana a dokonca škôd prinášajúcich desiatky a stovky krát väčšie – doteraz nepodliehajú zákonu o boji proti drogám? Možno preto, že s ich pomocou je možné zničiť viac ľudí, pretože oni dovoľujú riešiť temné a špinavé veci menej viditeľne pre omámené oči?

Nie je čas prestať sa riadiť pokynmi mafie, ktorá bohatne na životoch a zdraví ľudí výrobou a predajom alkoholu a tabaku?!

Človek oslobodený od týchto narkotických jedov môže ochrániť svoju prítomnosť a budúcnosť, budúcnosť planéty. Pre uznanie alkoholu a tabaku drogami a rozšírenia zákazu na nich, ktorý sa týka ostatných drog, je nutné rozhodnutie OSN. Ale v tejto organizácii sa nemôže vylúčiť silný vplyv obchodných a iných záujmov a ťažkosti s jeho presadením. Preto môžeme riešiť tento problém vo vnútri svojej krajiny, ako ho riešil celý rad arabských krajín.

Vzhľadom na to, že konzumácia alkoholu a tabaku rastie a dosiahla v našej krajine bezkonkurenčného rozsahu, s ohľadom na obrovské morálne, demografické, ekonomické a ekologické škody, ktoré už utrpel a pokračuje niesť náš národ a štát, tak ďalším prístupom k alkoholu ako k potravinárskemu produktu a  jeho voľným predajom hrozí kompletné poškodenie zdravia, života a budúcnosti národa a môže sa skončiť katastrofou v neďalekej budúcnosti – my lekári všetkých špecializácií predkladáme návrh: Uznať alkohol a tabak narkotikami a rozšíriť na nich zákon o ochrane obyvateľstva od narkotík.

List bol podpísaný v roku 1990 akademikmi medicínskych vied Ruska:

Ф. Г. Углов, Санкт-Петербург,

В. В. Кованов, Москва,

Е. А. Вагнер. Пермь,

Е. Н. Калнберз, Рига,

Л. Т. Малая, Харьков,

Е. И. Гонарчук, Киев, и другие;

Zodpovedajúci členovia Akadémie medicínskych vied:

Р. И. Вагнер, Санкт-Петербург,

Н. С. Кисляк, Москва,

Л. В. Тимошенко, Киев,

Г. М. Соловьёв, Москва,

П. П. Коваленко, Ростов-на-Дону,

A iní..

Profesori a lekári

Л. В. Лебедев, Санкт-Петербург,

В. В. Гриценко, Санкт-Петербург,

К. Н. Самсонова, Брянск, a ešte tisícšestoosemdesiatšesť podpisov z Moskvy, Petrohradu, Saranska, Omska, Pervouralska, Charkova, Irkutska, Dušanbe a iných

Originálne dokumenty sú uložené na adrese: 19689, Petrohrad , ulica L.Tolstého 8, Petrohradský medicínsky inštitút P. Pavlova. F.G. Uglov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

triezvost+Projekt: Triezvosť ako norma života!

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie