Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vzdelávacia koncepcia – Svetová škola záhradníkov Zeme

Zemetrasenia a záplavy, suchá a rozširovanie púští – planéta sa jednoznačne búri. Je nevyhnutné radikálne zmeniť spôsob myslenia. Malé kroky už nepomôžu, po deštruktívnom konaní celých generácií je nevyhnutné uskutočniť rozsiahle miery.

Zem vyzýva ľudí, aby konali spoločne, rozhodne a múdro. Vyzýva ľudí, ktorí znovu môžu čítať veľkú knihu Prírody a konať náležitým spôsobom, aby sa vo všetkých klimatických pásmach vytvorili modely spolupráce s Prírodou. Voda v krajine, obnova lesov, rekultivácia poškodených ekosystémov a ohrozených území je názorným príkladom efektívnosti prírodného hospodárenia.

Ešte nie je príliš neskoro, aby sme spolu vytvorili raj na zemi, ako to bolo pôvodne zamýšľané, aby sa naša planéta zmenila na kvitnúcu záhradu. Environmentálne poznatky o renaturalizácii Zeme sú kľúčom k zachovaniu mieru a garanciou prežitia.

Po celom svete sa chcú ľudia zúčastniť renaturalizácii území. Iba v Rusku existujú tisíce osád, milióny mestských utečencov sa vracajú späť k pôde. Po celom svete sú farmári, ktorí chcú využívať prírodné metódy. Veľkí vlastníci pôdy, ktorí sú za renaturalizáciu, ekodediny, komunity a celé regióny, ktoré majú trvalo udržateľné hospodárstva, sa oddeľujú od priemyslu a sami chcú produkovať potraviny a energiu.

Obyvatelia veľkých miest a dokonca chudobných slumov si pre seba pestujú potraviny v mestských záhradách, na balkónoch a stenách domov. V krajinách tretieho sveta ľudia chránia lesy, objímajú stromy, aby ich nevypílili. Ja som presvedčený, že milióny ľudí po celom svete sú pripravení zísť z cesty modernizácie a industrializácie a starať sa o Zem ako o vlastnú záhradu, to znamená stať sa záhradníkmi Zeme.

Dobrovoľníkov je dostatok. Ale iba dobrá vôľa nepomôže, ak nie je dostatok praktických skúseností. Nemôžem ich získať cez víkend, dokonca ani za rok. Tento proces trvá celý život. Aby sme zapojili do toho čo najviac ľudí, ja uskutočňujem v rôznych krajinách školenia a pomáham všetkým, ktorí chcú nájsť cestu k Prírode.

Podľa môjho názoru by každý kurz mal pozostávať aspoň z 50 % praktickej výučby. V každej materskej škôlke musí byť záhrada alebo sad, v každej škole poľnohospodárska farma a na každej univerzite ekologická usadlosť.

Záhradník Zeme sa môže stať novou profesiou po celom svete. Na obnovu planéty vo všetkých klimatických oblastiach budú potrební odborníci, ktorí môžu poradiť a podporiť majiteľov pôdy, obyvateľov dedín sveta a iné iniciatívne skupiny.

Čo je potrebné na záchranu Zeme? Potrebujeme poľnohospodárov v kvalite učiteľov a praktikov, ktorí vás môžu učiť úctivému vzťahu k životnému prostrediu, ľuďom, zvieratám, rastlinám, vode a k Prírode ako celku. Teoretici bez praktických skúseností, nepochopiteľní obhajcovia zvierat a životného prostredia často narobia viac škody a idú na ruku parazitom.

Nezávislé, samostatné, decentralizované poľnohospodárstvo je najlepšou zárukou zdravého poľnohospodárskeho statku a poskytuje veľa príležitostí na rekreáciu mestských obyvateľov. Vzdelávacie strediská na území poľnohospodárskych statkov môžu odovzdávať skúsenosti a staré znalosti o výrobe a spracovaní poľnohospodárskych produktov. Odovzdávanie ľudovej múdrosti o zdraví človeka a zvierat na základe stáročných skúseností by sa mohlo stať úlohou pre poľnohospodárske univerzity.

Iba ak budeme rešpektovať okolitý rastlinný a prírodný svet a žiť v dokonalej harmónii s Prírodou, tak ich môžeme spoznávať, učiť sa od nich a vďaka tomu obnoviť stratený raj.

Seep Holzer – farmár revolucionár, bojovník s korporáciami, alebo jednoducho kúzelník poľnohospodár.

https://www.biosferaklub.info/category/vynimocni-ludia/sepp-holzer/

http://eshop.biosferaklub.info/produkt/zahrada-k-nakousnuti/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie